« tagasi


AVATI EELK PEREKESKUS TALLINNAS, LASTEKODU TN 6

10. jaanuaril 2014 avas oma uksed Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku perekeskus. Perekeskuse pühitses EELK peapiiskop Andres Põder.

Loodud perekeskuses hakatakse pakkuma psühholoogilise nõustamise teenust, mis on vähekindlustatutele tasuta, leevendades sellega abivajajatele pikki ootejärjekordi. Samuti hakatakse tegelema kristliku nõustamise ja hingehoiuteenusega, mida seni on pakkunud ainult vaimulikud, nüüdsest aga ka pereteraapia taustaga professionaalid.   

Eesmärgiks on käivitada perekeskne perenõustamisteenus Tallinna kesklinnas ja Harku vallas, mis on avatud kõikidele Harjumaa elanikele. Koostöö laieneb ka Keila valla elanikele. Perekeskuse juhataja Pia Ruotsala tutvustas EELK Perekeskuse tegevust ja visiooni. Pia Ruotsala tutvustas, kui perel on ühine kutse ja siht, siis kuidas sinna läbi perenõustamise jõuda ning kuidas EELK Perekeskus saab toetada Eesti peresid ja Harjumaa sotsiaaltööd. Oma tervitsussõnad ütles Tallinna abilinnapea Merike Martinson ja EELK Tallinna praostkonna praost Jaan Tammsalu.

Esimene infotund ehk perenõustamise teabepäev on Tallinnas, sarnased ettevõtmised toimuvad 24.01 Keilas ja 29.01 Harku vallas. EELK Perekeskse perenõustamise käivitamise projekti suurrahastaja aastal 2014. a. on Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK).

Helen Sööl, perekeskuse vabatahtlik nõustaja, teeb teabepäeval ettekande teemal „Perevägivalla käsitlustest, olemusest ja mõjust“. Uuringud näitavad, et soopõhine perevägivald on meie ühiskonnas varjatud ja  väga laialt levinud probleem. Veel paarkümmend aastat tagasi suhtuti sellesse kui peretülisse, millesse kõrvalseisjad ei peaks sekkuma. Viimastel aastatel on Lääne ühiskondade eeskujul hakatud ka Eestis käsitlema perevägivalda kui soospetsiifilist sotsiaalset probleemi. Ettekanne annab ülevaate vägivalla peamiste käsitluste kohta maailmas ning selgitab milline on selle olemus ning mõju pereelule.

Kärt Kase, perekeskuse peanõustaja, räägib teabepäeval sellest, millised on kõige sagedamad probleemid, millega pereterapeudi juurde pöördutakse.  Paljudes peredes on tülisid lähedus-kauguse reguleerimise teemal, toimub võimuvõitlus mitte meeskonnatöö, inimeste päritolupere käitumismustrid tulevad automaatreaktsioonidena oma pere igapäevaellu kaasa ning tekitavad tihti paarikonflikte. Nõustamine pakub kliendile uusi vaatenurki, et sissetallatud rajast kõrvale astuda ning suhtes muutus tekitada.

Perenõustamise teabepäev on eelregistreerimisega: http://perekeskus.eu/event/tallinna-infotund/

Lisainfo:
EELK peretöö koordinaator  ja perekeskuse juhataja Pia Ruotsala

56971506 e-mail: pia.ruotsala@eelk.ee


Arho Tuhkru
e-post: Arho.tTuhkru@eelk.ee
tel 6277350

Vaata: www.perekeskus.eu

10.01.2014 16:11

« tagasi