« tagasi


EESTI KIRIKUTE NõUKOGU LIIKMED KOHTUSID LUTERLIKU MAAILMALIIDU PEASEKRETäRI MARTIN JUNGEGA

Pühapäeval, 19. jaanuaril 2014 toimus Eesti Kirikute Nõukogu esindajate kohtumine Luterliku Maailmaliidu peasekretäri Martin Jungega. Kohtumine algas oikumeenilise palvusega Pirita kloostris.

Eesti Kirikute Nõukogu president peapiiskop Andres Põder tervitas Luterliku Maailmaliidu peasekretäri Martin Junget ja teisi kohtumisest osavõtjaid. Asepresident pastor Meego Remmel tutvustas Eesti Kirikute Nõukogu töövaldkondi ning Eesti usulist maastikku laiemalt. Peasekretär õpetaja Martin Junge tutvustas lühidalt Luterliku Maailmaliidu asutamist ning tegevusi tänapäeval. Koosviibimine lõppes piduliku õhtusöögiga. 

Kohtumisest võtsid osa Eesti Kirikute Nõukogu president peapiiskop Andres Põder, asepresident piiskop Philippe Jourdan, asepresident Meego Remmel, täitevsekretär Ruudi Leinus, liikmeskirikute juhid ja esindajad ning Kirikute Nõukogu kaastöölised. 


Luterliku Maailmaliidu peasekretär Martin Junge saabus Eestisse 18. jaanuaril. Nelja visiidipäeva jooksul külastab ta kogudusi ja kiriku asutusi, võtab osa EELK vaimulike konverentsist Roostal, kus esineb ka ettekandega. Visiidi ajal kohtub Junge Eesti Vabariigi presidendi ja peaministriga.

Luterlik Maailmaliit (LML) on kirikute osaduskond, millesse kuulub 142 kirikut. LML ühendab ühtekokku enam kui 70 miljonit kristlast 79 maal: Euroopas 36,3 miljonit, Aafrikas 20 miljonit, Ladina-Ameerikas 850 000, Põhja-Ameerikas 4,4 miljonit ning Aasias ja Okeaanias 9 miljonit. LML-i liikmeskirikud on jaotatud seitsmesse regiooni: Aafrika, Aasia, Kesk- ja Lääne-Euroopa, Kesk- ja Ida-Euroopa, Põhja-Euroopa, Ladina-Ameerika, Põhja-Ameerika.

LML-i eelkäijaks oli 1923. a  Eisenachis asutatud Luterlik Maailmakonverents. LML asutati 1947. a Rootsis Lundis. LML-i asutamise üheks impulsiks oli vajadus abistada arvukaid luterlastest põgenikke, kes olid Teise maailmasõja ajal või järel sunnitud oma kodudest põgenema või kes olid sunniviisiliselt ümber asustatud (Teise maailmasõja järel oli iga kuues luterlane maailmas põgenik: Eesti ja Läti pagulastest kuni Saksamaa endistelt idapoolsetelt aladelt sunniviisiliselt ümberasustatute või oma sealsetest elupaikadest põgenenuteni). Alates sellest ajast on diakoonia ja põgenike abistamine olnud LML-i töös olulisel kohal.


EELK Konsistoorium
e-post: Arho.Tuhkru@eelk.ee
tel 6277350

20.01.2014 14:31

« tagasi