« tagasi


NELIPüHAL TUNNUSTATI PIISKOPLIKUS TOOMKIRIKUS TUBLISID KAASTööTAJAID, TOETAJAID JA VABATAHTLIKKE ABILISI

2012. aasta EELK tunnustuse pälvijad

EELK avaldas tunnustust teenekatele kiriku töötegijatele, toetajatele ja vabatahtlikele abilistele.

Peapiiskop Andres Põder andis EELK Teeneteristid ja aukirjad üle tänujumalateenistusel Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus 1. nelipühal, 8. juunil kell 17.

EELK Teeneteristi I järk:
1) Vsevolod Lõtkin - Siberi Evangeelse Luterliku Kiriku piiskop
2) Arnold Rüütel - President 

EELK Teeneteristi II järk:
1) Eenok Haamer - titulaarpraost, Mustvee koguduse õpetaja
2) Leevi Reinaru - Misjonikeskuse juhataja, Lääne praostkonna abipraost.

EELK Teeneteristi III järk:
1) Signe Aus - Kaarli kooli direktor,  koguduse lastetöö juhataja
2) Tiit Kuusemaa - Puhja koguduse diakon
3) Hendrik Laur - Välis-Eesti piiskopkonna assessor
4) Jüri Leiten - Eesti Kontserdi peadirektor
5) Sten Luik - SA Laagrikeskus TALU juhataja
6) Kalle Mesila - õpetaja emeritus
7) Aivar Mäe - Estonia peadirektor
8) Arne Mänd - Hageri koguduse ilmikjutlustaja
9) Urmas Nagel - Räpina koguduse õpetaja, Võru praostkonna praost
10) Joel-Siimo Põld - Juuru koguduse juhatuse esimees
11) Mati Sinisaar - Peeteli Sotsiaalkeskuse esimees ja Tallinna Peeteli koguduse juhatuse esimees
12) Urmas Sukles - Haapsalu linnapea

Tunnustusmärk

1. Marko Lõhmus  - Peterburi Jaani taastamise toetaja
2. Maie  Martinson – Stockholmi koguduse juhatuse esinaine
3. Ingrid Soans – Tallinna Piiskopliku Toomkiriku raamatupidaja

Koostöömedal

1. Gunnar Johan Stålsett, piiskop em dr - Luterliku Maailmaliidu kauaaegne peasekretär
2. Pertti Jokinen - Toomkoguduse koostööpartner
3. Antti Kujanpää - Espoo toompraost
4. Raigo Liiman - Espoo vaimulik
5. Rainer Stahl, õp dr -  Martin-Luther-Bund’i peasekretär
6. Vesa Viitaniemi - Soome ärimeeste misjoniseltsi juhataja

Aukirjad

1. Tiiu Aavik - Martna vallavanem
2. Kristel Aer - organist, oreliõppejõud
3. Ehalill Halliste - tekstiilikunstnik
4. Toomas Heinaste - Anna koguduse kirikuteenija
5. Hilkka Hiiop - Kunstimuuseumi Konserveerimise osakonna juhataja kt, EKA dotsent
6. Meelis Holsting - laste- ja noortetöötegija, saatejuht
7. Lydia Kalda - Lääne praostkonna ja Haapsalu koguduse sekretär
8. Hilje Kelement - Keila koguduse perenaine
9. Rein Kiviorg - Risti koguduse nõukogu liige
10. Margit Lail - Kanepi koguduse õpetaja
11. Helju Laisaar - Kuusalu koguduse kaastööline
12. Merle Liblik - Hageri koguduse koorijuht
13. Kristiina-Maria Lorenz - Tartu Peetri koguduse koorijuht
14. Toomas Mäeväli - orelihooldaja, kirikukellade paigaldaja
15. Anne-Mari Mölderkivi - Konsistooriumi kantsleri assistent
16. Lydia Naano - Vancouveri Peetri koguduse nõukogu liige, eestluse hoidja Kanadas
17. Olav Napritson - AS Tõrva Elekter juhataja, Tarvastu koguduse nõukogu liige
18. Irene Olljum - Vancouveri Peetri koguduse liige, eestluse hoidja Kanadas
19. Paavo Palk - Euroopa Komisjoni Eesti esinduse poliitikaosakonna juhataja
20. Kadri Eliisabet Põder - Konsistooriumi välissuhete referent
21. Mari Põld - Juuru koguduse organist
22. Aivo Raud - Jõhvi koguduse juhatuse esimees
23. Tiit Rettau - Püha koguduse juhatuse aseesimees, Pihtla abivallavanem
24. Juhan Rumm - Rakvere koguduse liige
25. Leida Rääk - Anna koguduse kaastööline
26. Saima Sellak-Martinson - Kaarli koguduse diakon
27. Maret Sikk - Tartu Pauluse koguduse raamatupidaja
28. Tiiu Soosalu - Kuusalu koguduse kaastööline
29. Saima Sõstar - Kuusalu koguduse kaastööline
30. Valdek Tagel - Tartu Peetri koguduse juhatuse esimees
31. Ellen Tamm - Kaarli koguduse vabatahtlik kaastööline
32. Lembit Tammsalu - Kullamaa koguduse õpetaja
33. Mari Tooming - endine Kolga-Jaani koguduse koorijuht ja organist
34. Sven Torpel - Tallinna Kaarli koguduse haldusjuht
35. Aarne Trei - Püha koguduse juhatuse esimees
36. Aino Varul - Tartu Pauluse koguduse koristaja, piibliringi juht
37. Viktor Vent - Jõhvi koguduse kirikuvanem, nõukogu liige
38. Margus Välja - Keila koguduse kauaaegne juhatuse eimees
39. Valve Värttina - Vancouveri Peetri koguduse liige, eestluse hoidja Kanadas.

Aasta 2013 vaimulikud

Ants Tooming, Tartu Peetri koguduse õpetaja
Tauno Toompuu, Rakvere koguduse õpetaja

Aasta 2013 juhatuse esimees

Karl Mäesepp, Rakvere koguduse juhatuse esimees

Aasta 2013 kirikumuusikud

Merle Liblik, Hageri koguduse kooridirigent
Lia Salumäe, Haapsalu koguduse organist

Aasta 2013 lastetöö tegija

Liis Arnek, Põltsamaa koguduse pühapäevakooliõpetaja

Aasta 2013 noorsootöö tegija

Kristiina Seppel, Saku koguduse noortetöö juht  

Aasta 2013 diakooniatöötaja

Ester Liinak, Valga koguduse diakooniatöö juht

Meediapreemia

Ene Kõster, koostööpartner ERRis
Anne Raiste, koostööpartner ERRis

Aasta sündmused 2013

Kirikuoorte talvepäevad Põltsamaal
Peretöö keskuse avamine

Eri tänukirjad

Toomas Mäeväli, orelihooldaja
Martin Urva, Kuusalu koguduse juhatuse esimees
Raivo Linnas, Kuusalu koguduse liige, audiitor
Urmas Kirtsi, Kuusalu vallavanem
Priit Laos, Põhja Päästekeskuse juht

Kadri Raudkivi, Kaitsejõudude töötaja


EELK Konsistoorium
e-post: Arho.Tuhkru@eelk.ee
tel 6277350

03.06.2014 16:44

« tagasi