« tagasi


Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku XXVII Kirikukogu 3. istungjärk

29. ja 30. novembril k.a toimus Viimsi Püha Jaakobi kirikus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) XXVII Kirikukogu 3. istungjärk. Kirikukogu mõlemad päevad algasid jumalateenistusega. Kirikukogu võttis vastu EELK Konsistooriumi 2006. aasta teise lisaeelarve ja 2007. aasta eelarve, menetles kirikuseadustiku parandusettepanekuid, võttis vastu otsuse vaimulikele ja nende perekonnaliikmetele toetuse määramise koht ning kinnitas EELK sümboolika – vapi ja lipu. Kiriku vapil on trikoloori sinisel taustal valge ääristusega must rist, mille keskel on valge Luteri-roos ning punane süda musta ristiga. Kirikukogu kinnitas ametisse EELK Usuteaduse Instituudi rektori, kelleks sai instituudi senine dekaan ja rektori kohusetäitja doktor Randar Tasmuth. Dr Tasmuth esitas kirikukogule oma visiooni Usuteaduse Instituudi arenguperspektiividest. EELK halduskomisjon ja vaimulike teenistussuhteid käsitlev töörühm esitasid vahearuande senisest tööst. Kirikukogu istungi lõpetas arutelu võimalike arengusuundade üle kiriku halduslikus korralduses, milles keskeduti peamiselt piiskopkondade loomise ja vaimulike teenistuslepingutega seotud küsimustele.

01.12.2006

« tagasi