« tagasi


Sõnavõtt riigilipu heiskamisel 24. veebruaril 2016


Armsad sõbrad!

Me tähistame oma riigi sünnipäeva juba teatud vilumusega. Välja on kujunenud traditsioonid ja tavad, on tekkinud enesekindlus ja teatud enesestmõistetavus. Tekib tunne – see on nõnda olnud ja jääbki olema. Meie riik püsib! Meie hümni kolmanda salmi palvesõnade: “Su üle Jumal valvaku, mu armas isamaa!” kasutamine Iseseisvusmanifestis kinnitab, et Eesti iseseisvuse väljakuulutajad usaldasid meie maa ja rahva ning Eesti riigi loomise ja kestvuse Jumala hoole alla. Jumala õnnistust tahan paluda meie riigile ja teile kõigile ka täna Piibli õnnistussõnadega: Issand õnnistagu ja hoidku sind! Issand lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline! Issand tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu! Jumala Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen

 

 

 


Urmas Viilma
Peapiiskop

24.02.2016 Toompea

« tagasi  üles