« tagasi


Sõnavõtt riigilipu heiskamisel 20. augustil 2016


Armsad kaasmaalased!

Eesti iseseisvuse taastamine 25 aasta eest ei olnud salalik põgenemine pisut paotunud tagauksest. Nõukogude Liit ei olnud sõprade ja mõttekaaslaste liit, vaid vabadele rahvastele vere hinnaga püstitatud vangla, mille müüride vahele ka Eesti rahvas vägivalla ja ülekohtu tõttu oli langenud. See oli “Paabeli vangipõli”, millest tuli ennast julgelt välja murda selle murenevaid alusmüüre purustades. 25. aasta eest tuli otsustavalt tagasi võtta oma vabadus – oma riik!

Väike rahvas on nii suur, kui suur on tema usk oma tulevikku. Nõnda võib arvult väike olla suurem kui nii mõnigi suur! Meil on usk oma rahva ja riigi kestvusse, usk, et meile on ette nähtud kindel koht ja ülesanne Jumala päikese all.

Eesti lipp lehvib täna siin mitte ainult taastatud iseseisvuse sümbolina, vaid ka vabaduse kestvuse ning taevase õnnistuse märgina nii praegustele kui tulevastele põlvedele.

Seda õnnistust tahan paluda Eesti riigile ja teile kõigile ka täna: Õnnistagu teid kõiki, meie maad ja kogu rahvast, kõigeväeline Jumal – Isa, Poeg ja Püha Vaim. Aamen

 

 


Urmas Viilma
Peapiiskop

20.08.2016 Toompea

« tagasi  üles