Küsimustiku „Kirikurahva lauluraamat“ paberankeedi allalaadimine

Kallid koguduste vaimulikud, kirikumuusikud ja teised koguduseelu korraldajad,

EELK lauluraamatukomisjon viib läbi küsitlust EELK koguduste liikmete hulgas, et selgitada kirikurahva ootusi koostatavale lauluraamatule. Lauluraamat peaks ilmuma aastal 2025. Praeguses faasis on komisjonile väga oluline saada teavet kirikurahva soovidest ja hoiakutest seoses lauluraamatuga. Komisjon loodab, et enamus vastajaid täidavad ankeedi internetis, aadressil http://www.ankeet.ee/a/damuwo. Kõigil, kes oskavad ja saavad palutakse ankeet kindlasti täita internetis. Arvestades aga tõsiasjaga, et paljud inimesed, eriti vanem generatsioon koguduse liikmeid, ei saa või ei suuda täita ankeeti internetis, on komisjon teinud küsimustikust ka paberiltäidetava versiooni.

Siit leheküljelt on allalaetavad sama ankeedi kaks erinevat pdf-faili. Üks on A5 formaadis ja tuleks trükkida kahepoolselt ning seejärel bukletiks voltida. Teine on sama ankeet A4 formaadis, mis on mõeldud neile, kes väikest kirja hästi enam ei näe. See ankeet tuleks lihtsalt trükkida kahepoolse A4-na. Kui teil ei ole mingil põhjusel võimalik ankeete trükkida, siis sadakond eksemplari on saadaval konsistooriumist.

Lauluraamatukomisjon palub, teie abi, et koguda teavet kirikurahva ootuste kohta seoses lauluraamatuga. Selleks palun levitage aadressi http://www.ankeet.ee/a/damuwo oma koguduste ja praostkondade postiloendites, kodulehtedel ja sotsiaalmeedias. Ühtlasi palub komisjon, et te trükiksite välja ja jagaksite paberankeete oma kogudustes neile, kes ei oska või ei saa ankeeti internetis täita. Hiljem palume täidetud ankeedid kokku koguda ning toimetada Konsistooriumisse hiljemalt 24. septembriks.

Lauluraamatukomisjon tänab südamest vastutuleliku abi eest!

Küsi lisa lauluraamatukomisjoni sekretärilt Eerik Jõksilt, eerik@ekn.ee