Peapiiskop Udo Petersoo
Curriculum Vitae
1990

Sündinud 8.mail 1934 Tallinnas

Vanemad: Õp.Elmar Petersoo ja Jenny Petersoo

Kesk-haridus: Lundis ja Sault Ste. Maries, Kanadas.

Lõpetas Waterloo Luterliku Ülikooli (Waterloo Lutheran University) aastal 1963 B.A. (Pre-Theology) kraadiga ja Waterloo Luterliku Seminari aastal 1965 (Diploma in Theology). Õppis edasi Toronto Ülikooli Pedagoogiumi Fakulteedis, mille lõpetas B.A. (Hon. English) ja pedagoogia spetsialisti diplomi (Honors Specialist - English) saavutamisega.

Töötas 17 aastat Ontario gümnaasiumi õpetajana, viimastel aastatel ingliskeele osakonna abi-juhatajana.

Abiellus 1966. aastal Reet Krabiga. Lapsed Alar Toomas ja Tõnu Elmar õpivad ülikoolis ja Taimi Laura on lõpetamas gümnaasiumi ja õpetab pühapäevakoolis

Õpetajaks ordineeriti 9.veebruaril 1975 pärast prooviaastat praost Oskar Puhmi juures. Sealt peale kandis õpetaja kohuseid E.E.L.K. Sault Ste. Marie eesti koguduses, kus ta isa oli teeninud oma surmani. Ta hooldab seda kogudust ka praegu

Hooldas õpetajana E.E.L.K. Toronto Peetri kogudust aastatel 1981-1982.

Võttis vastu kutse täieajaliselt asuda E.E.L.K. Toronto Vana-Andrese (praegu Piiskopliku) koguduse õpetajaks, kuhu ta valiti täiskogu poolt 18.apr., 1982 ja kus ta alustas teenimist alates 1.juulist 1982. Ta teenib seda kogudust praegu.

6.mail 1984 E.E.L.K. Toronto Vana-Andrese kogudus annetas temale kuld-teeneteristi.

1986.aastal valiti ta E.E.L.K. välisameti juhatajaks. Samal aastal oli algatajaks Balti erihuvilise osakonna loomisel Kanada Evangeelse Luteri Kiriku (Evangelical Lutheran Church in Canada) juurde ja oli selle esimess järgneval kahel aastal.

2.mail 1987 valiti ja E.E.L.K. Kanada praostkonna praostiks. Algatas ametlikke läbirääkimisi Kanada Luterliku Kiriku piiskopi ja konistoorimiga, et saavutada ametlik põhikirjaline kahekuuluvus Eesti kogudustele Kanadas - E.E.L.K. ja ELCIC. Nimetatud leping on praegu ELCIC põhikurjas.

1987.aastal valiti ta E.E.L.K. Konsistooriumi assessoriks.

1990.aasta jaanuaris-veebruaris oli ta E.E.L.K. välismaailma delegatsiooni juhiks Luterliku Maailmaliidu 8-dal konverentsil Curitibas, Brasiilias.

14.septembril 1990 valiti E.E.L.K. Kirikukogu poolt E.E.L.K. Peapiiskopiks ning õnnistati ametisse 9.detsembril 1990.

Ühiskondlik ja rahvuslik töö:

Valiti Eestlaste Kesknõukogu Kanadas koosseisu aastal 1969 ja on selle valitud liige olnud kõikidel valimistel kuni praeguseni. Oli EKN-u (endise nimetusega Rahvusliku Välisvõitluse Nõukogu) abiesimees 1969-1973 ja esimees 1973-1981 ning juhatuse liige praeguseni.

Töötas Balti Liidus, mitmed aastad esimehena (1969-1977), mil oli üheks Balti Õhtu Ottawas algorganiseerijaks. Nimetatud ettevõte on nüüd igaaastane üritus Kanada valitsusliikmete osavõtul

1982.aastal oli Ülemaailmsete Eesti Päevade peakomitee liige ja I Ülemaailmse Eestlaste Kongressi esimees. On ülemaailmse Eestlaste Kesknõukogu vailtud (Kanada) liige alates 1973. 1984.aastal oli ESTO 84 Sini-Must-Valge 100 aasta juubelikomitee esimees.

Skautliku tegevusega ta ühines Lundis, Rootsis. 1952 Kanadasse siirdunult alustas Eesti skautlipkonna Sault Ste. Maries ja juhtis seda 3-4 aastat. Praegu on skautmasterina Toronto Kalevi lippkonna vaimulik. Skautmasteri väitekirjaks esitas ta SKAUTLIK LÜHI-AGENDA - usuliste talituste käsiraamat.

Ülikooli ajal oli asutaja liige Eesti Üliõpilaskond Waterloos ja selle esimees aastatel 1960-1965. E.Ü.W. töötas veel kümmekond aastat hiljem.

Akadeemiliset kuulub Eesti Üliõpilaste Seltsi, kus ta oli 1970.aastal, E.Ü.S.-i 100.juubeli aastal Toronto koondise esimees ja hiljem aastaid juhatuse ja L!E! liige ja ka vanematekogu liige.

On Eesti Võitlejate Ühingu liige aastast 1970.

Omab teenetemärke:

Tammetäht II ja Põhjatäht III,
Kanada Eestlaste Teenetemärk,
Eesti Võitlejate Ühingu Kuld-teenetemärk ja
Mitmeid Kanada Valitsusorganite tunnustuskirju.