Kirik

Kogudus

Orel

Teenimine

Kantselei

Viidad

  1878. aastal Weissenfeldi orelimeistri Friedrich Landegasti ehitatud, 1913/14 kuulsa saksa oreliehitusfirma Wilhelm Saueri (Frankfurt/Oder) poolt ümberehitatud ning 1998. aastal saksa orelirestaureerimisfirma Orgelwerkstatt Christian Scheffleri (Frankfurt/Oder) poolt restaureeritud Tallinna Toomkiriku orelil on eriline positsioon maailma oreliehituse ajaloos. Ülekantud mõttes ulatuvad siin kaks kõige kuulsamat saksa oreliehitajat üle sajandikünnise teineteisele käe. Tegemist on erakordselt huvitava ja selles suurusjärgus küllap ainulaadse sünteesiga veel peaaegu klassikalisest oreliehitustraditsioonist ja hilisromantikast.

1998 aastal seitse kuud väldanud intensiivse restaureerimise käigus teostati põhjalik vilede puhastamine ja restaureerimine, puuduvate vilede ja registrite uuesti ehitamine, tuulepõhjades kõigi membraanide, registrite sisselülituslõõtsade, heli- ning registristruktuuri vahereleede nahkosade uuendamine, mängupuldi põhjalik puhastamine ja restaureerimine, lõõtsanahkade kontrollimine ja väljavahetamine ning oreli täielik intoneerimine ja häälestamine originaalkõrgusel 435 Hz 15 kraadi C juures.
 
Kuna 1914. aastal katkestas sõda oreli täieliku valmimise ning järgnenud aasta- kümned lõid lünki vilestikku, võib õigustatult öelda, et nii valmilt ei ole see instrument veel kõlanud kui nüüd - oma 85. sünnipäeval. Tallina Toomkiriku päevad '98, mis toimusid 28.-31.oktoobrini, oldigi pühendatud Sauerorelile ja tema tähtsusele koguduse jumalateenistuselu, linna muusikategevuse ja Euroopa kultuuriloo seisukohalt.

VAATA KA ORELI DISPOSITSIOONI