Esilehele

Allikad:
Amburger, Erik Die Pastoren der evangelischen Kirchen Russlands vom Ende des 16. Jahrhunderts bis 1937. Ein biographisches Lexikon. Institut Nordostdeutches Kulturwerk Martin-Luther-Verlag.
EBL 1926 Eesti Biograafiline Leksikon; KÜ Loodus Tartus 1926—29.
Ederma, Jaik 1939 Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirikud; Konstantin Jaik'i kirjastus; Tartu 1939.
EK Ajaleht "Eesti Kirik".
EÜS Eesti Üliõpilaste Selts 1870-1905. Biograafilisi andmeid.
EELK Eesti Evangeelne Luterlik Kirik; EELK Konsistooriumi väljaanne.
EELK KA EELK Konsistooriumi arhiiv.
Familie Paucker 1885 Heinrich Johann Paucker. Die Familie Paucker in Esthland und Kurland 1757-1885, Reval, 1885.
Jürjo, Villu 1998 Kodutu kogudus. Tartu Maarja kiriku ja koguduse lugu
Luhamets, Kristjan 2002 Kristjan Luhamets. EELK Tartu Pauluse kogudus. Tartu 2002.
Masing personalia 1995 Otto Wilhelm Masingu kirjad Johann Heinrich Rosenplänterile 1814-1832, personalia, Tartu 1995.
Mickwitz 1990 Otto von Kori. Stammfolge der baltischen Familie Mickwitz/Minkwitz, Köln 1990.
Neander, Wilhelm 1967 Lexikon deutschbaltischer Theologen seit 1920; Hannover-Döhren : Verlag Harro v. Hirschheydt, 1967.
Neander, Wilhelm 1988 Lexikon deutschbaltischer Theologen seit 1920; 2. trükk; 1988.
Pastoren 1988 Die Pastoren des Konsistorialbezirks Estland 1885-1919, Köln - Wien : Böhlau, 1988.
Prediger 1977 Die evangelischen prediger Livlands bis 1918, Köln - Wien : Böhlau, 1977.
Raamat Jakob Hurdast Mart Laar. Raamat Jakob Hurdast. Ilmamaa 1995.
Raid, Lembit 1995 Lembit Raid. Tartu Ülikooli usuteaduskond 1632-1940. Tartu 1995.
Veem, Konrad 1988 Konrad Veem. Eesti vaba rahvakirik. Dokumentatsioon ja leksikon. Stockholm 1988.

Üles