55. Foto tehtud St. Peterburgis

56. Foto tehtud Tallinnas

57. Foto tehtud St. Peterburgis

Paul Gerhard Adalbert Willigerode (1859-1934)

Leonhard Pallon (1859-1923)

2.

38.

30.

Bruno Ederma (Ederberg) (1900-1976)

18. Rakvere?

Max Krause (1862-1937)

28. Loodus? 1926