home Home
contact Kontakt
eesti Eesti
ENG English
SWE Swedish
GER German
FIN Finnish
FRA Francaise
RUS Russian
church


Miks rännata üksi?

Esileht Töötegijad Palved Kirikust Katariina?! Galerii Lingid Kontakt Kalender

Info koguduse majanusliku tegevuse kohta

 Liikmeannetused


Liikmeannetus on koguduseliikme aukohus.
Kogudusele on liikmeannetused väga olulised, need moodustavad umbes 50% aastasest sissetulekust.
EELK Kirikukogu otsusega on soovitav igaaastane liikmeannetus 1% inimese aastasest sissetulekust
Liikmeannetust on võimalik tasuda ka osade kaupa (näiteks püsikorraldusega)
Soovituslik näidis:

kuu sissetulek

Liikmeannetus aastas
100.- € 12.- €
150.- € 18.- €
200.- € 24.- €
250.- € 30.- €
300.- € 36.- €
350.- € 42.- €
400.- € 48.- €
500.- € 60.- €
600.- € 72.- €
700.- € 84.- €
800.- € 96.- €

jne. 1%

Õpilane, kes ise ei teeni 3,2 €

Liikmeannetust on võimalik tasuda sularahas koguduse kassapidajale või pangaülekandega koguduse arveldusarvele
Sularahas tasumise puhul saab inimene sellekohase kviitungi
Koguduse arveldusarve on 1120123840
Ülekandele tuleb selgituseks märkida kelle eest ja mis perioodi eest liikmeannetus tehakse
Soovi korral pääsete internetipanka siit
NB! Kõik kirjalikult fikseeritud annetused kogudusele on maksuvabad. See tähendab, et Teil on võimalik oma tuludeklaratsioonis maksuametile annetus deklareerida ja selle pealt ei arvestata tulumaksu. Kogudus saaks omapoolselt Teie annetuse deklareerida maksuametile elektrooniliselt. Sellisel juhul on see nähtav juba Teie eeldeklaratsioonil ja nii ei pea enam jändama täindavate tõenditega. Selleks, et kogudus saaks Teie annetuse deklareerida on vajalik kogudusel teada Teie isikukoodi. Võiksite annetust tehes kontrollida, kas Teie isikukood on kogudusel olemas.

Muud annetused

Kõik anonüümsed annetused, mida koguduse töö heaks tehakse, küll jumalateenistustel, ametitalitustel või muus ühenduses, loetakse üle ja võetakse raamatupidamises arvele vastava komisjoni töö tulemusena. Anonüümse annetuse eest ei ole võimalik hiljem väljastada tõendeid annetuse tegemise kohta. Samas kutsume kõiki era- ja juriidilisi isikuid koguduse ettevõtmisi toetama sponsorannetustega. See on eriti oluline suuremate projektide, nagu remondid ja ehitused, finantseerimiseks. Koguduse oma tulubaas on niivõrd väikene, et ilma täiendava toetuseta me ei jõua täita neid ootusi, mida tänapäeva ühiskond koguduselt ootab.

Suur tänu mõistmise eest!

Majanduslik tegevus

Kogudusel on natuke maad ja suur pastoraadihoone. Aga antud hetkel seisavad nad peaaegu kasutamata. Seega oleme väga tänulikud kõikide ettepanekute eest, mis aitaksid kogudusel oma majandustegevust arendada, et see saaks olla toeks põhitegevusele. Kogudus riigilt mingit majanduslikku toetust oma tegevuseks ei saa. Ainus võimalus kuidas riik saab toetada kogudust on muinsuskaitseameti kaudu, kiriku kui muinsuskaitse all oleva arhitektuurimälestise korrastamiseks.

 

church

Jumalateenistused:
Jumalateenistused toimuvad igal pühapäeval algusega kell 10:00
(kui ei ole teatatud teisiti)

 
 Pane tähele!
Koguduse täieõiguslikuks liikmeks loetakse:
Koguduse täieõiguslikuks liikmeks loetakse ristitud ja konfirmeeritud koguduse liiget, kes on käinud möödunud aasta jooksul vähemalt korra armulaual ja on tasunud oma liikmeannetuse.
Loe edasi...