PILISTVERE ANDREASE KOGUDUS

Töötegijad

Koguduse vaimulik: Hermann Kalmus                                                                                  
Organist: Kalev Rajangu
Kantseleitöötaja: Livy Arus                                                                                    

Perenaine: Eve Miljand                                                                                            

Meistrimees: Jüri Saaremäe
Kokk: Ülle Raabe                                                                                                

Kalmistuhooldaja: Elma Aren                                                                                      

Lauluõpetaja: Ele Millistfer

Vabatahtlikud 
Mare Priivits – kirikuteener ja kellalööja
Heli Aaste- kirikuteener ja kellalööja
Rudolf Pruun – ehitustööd
Ene Sihv- kalmistu hooldamine
Jaan Sihv – kalmistu hooldamine
Urmas Feldmann – pottsepatööd
Carl Heinrich Pruun- pastoraadi haldamine
Pille-Riin P. Kalmus – info- ja meediataöö, projektikirjutaja
Ester Pedosk- Suvekohvik Ingel
Laura Tähemaa- Suvekohvik Ingel
Laura Priivits- aednik
Madis Grossberg- hauakaevaja
Haldi Välimäe- muusika ja palvused
Sander Siilbek- abitööd
Jaan Paas- abitööd

Koguduse nõukogu 2013-2017
Urmas Feldmann
Raivo Kross
Jaanus Lohur
Tiina Lohur
Eveli Maksim
Maarja Okas
Carl Heinrich Pruun
Rudolf Pruun
Jane Riisk
Katre Saar
Anneli Siimussaar
Markus Haamer

Koguduse juhatus

Jaanus Lohur (esimees), jaanus.lohur@mail.ee
Urmas Feldmann, urmas.feldmann@mail.ee
Katre Saar, kultuur@koo.ee
Richard Pruun, richard.pruun@gmail.com
Markus Haamer, markus.haamer@eelk.ee