Kogudus

Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni ülalt, ei või näha Jumala riiki.” Jh 3, 3.

PÜHAPÄEVAKOOL

Pühapäevakool annab lastele hea võimaluse sõpru leida ja koos põnevaid asju teha. Õpetaja juhendamisel saavad lapsed joonistada, mängida, meisterdada, kuulata erinevaid lugusid ja rääkida oma mõtetest, tunnetest ning igapäevategemistest. Kõne alla tulevad ka moraali –ja väärtushinnangud ning tutvumine piiblilugudega. Õpetaja julgustamisel ja juhendamisel õpitakse välja tooma oma palvesoove ja tänusoove. Koos käiakse väljasõitudel ja loodusmatkadel.

Pühapäevakooliga on alati võimalik liituda. Ootame kõiki uudistama ja osalema. Pole probleemi ka sellest, kui igas tunnis käia ei saa. Tulla võib täpselt siis, kui on võimalik.

Pühapäevakooli tunnid toimuvad Tapa Jakobi koguduse pastoraadis: Õhtu pst. 24

 

 

__________________________________________

LEERIKURSUS, konfirmatsiooniks valmistumine (ld confirmatio “kinnitama; heaks kiitma, nõustuma”) tähendab põhiliselt RISTIMISE KINNITAMIST. Kui laps ristitakse, siis vastavad vanemad ja ristivanemad (vaderid) lapse eest “jah” – seega nõustudes, et laps käiks Jumalaga koos elu rada, sedasama rada, mida käis Jeesus Kristus, seda eriliselt kirgastades surnuist ülestõusmises.

Kui laps on saanud täiskasvanuks, siis ei vaja ta enam eestkostjat vanemate näol ja nüüd – pärast leerikursust, kus talle tutvustatakse Kristuse rada; ja kui ta on valmis – Ta “kinnitab” ehk “nõustub” öeldes “jah”; selle järgneb käte pealepanemine ja õnnistamine ning ühtlasi kiriku täieõiguslikuks liikmeks vastuvõtmine. Nüüd on tema eestkostjaks Jumal koos oma Poja, Püha Vaimu ja taeva väehulkadega…

____________________________________________

PIIBLI JA PALVETÖÖ

Pühakirja saad lugeda ka internetis: http://www.piibel.net

Teispäevast reedeni toimuvad Tapa Jakobi kirikus kell 8:00 hommikupalvused. Reedeti kell 12 toimuvad kirikus piiblitunnid ning alates 7.oktoobrist kolmapäeviti kell 18.00 koguduse majas Õhtu pst 24 Piibli- ja palvering „Piibel kaanest kaaneni“. Laupäeviti kell 18:00 toimuvad Tapa Jakobi kirikus õhtupalvused.

______________________________________________

HOOLEKANDETÖÖ

Koguduses on toimiv diakooniarühm ning õpetaja külastab regulaarselt Imastu Kool-kodu.

_______________________________________________

ANNETUSED: EELK kogudused on mittetulundusühingud; Tapa Jakobi koguduse põhisissetuleku moodutavad annetused (liikmeannetused, annetused ametitalitustelt, sihtannetused, annetused jumalateenistusel). Liikmeannetusi ja teisi annetusi on võimalik teha koguduse arveldusarvele EE602200001120087892 Swedbank) või kirikus ja kantseleis. Annetus ei peaks olema kohustusest tulenev, vaid sisemisest äratundmisest lähtuv tänu.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data01/virt35034/domeenid/www.eelk.ee/users/ktapa/web/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405