Auf Deutch In English

 

Leerikool toimub Tartu Peetri koguduses kevadel, suvel ja sügisel.   

KEVADLEER 2018 ALGAB 12. MÄRTSIL 
Leeritunnid toimuvad kord nädalas, esmaspäeva õhtuti algusega kell 18.00.
Kevadine leeripüha on Nelipühal, 20. mail 2018.

 

Registreeri end leeri siin
või saada leerikoolis osalemise soov aadressil:  tartu.peetri@eelk.ee.
Registreerida saab ka koguduse kantseleis T-R 9.00-14.00 tel: 53327137
                                                    

Varasemad leeripildid (klikka siia)Kevadleer 4.VI 2017


Kevadise leerigrupi jätkuleer 18.VI 2017


Suveleeripüha 13.VIII 2017


Kuld- ja hõbeleeripüha 10.IX 2017


Sügisleeripüha 3. XII 2017

Varasemad leeripildid (klikka siia)

Leer ehk leeriskäimine on ettevalmistus koguduseliikmeks astumisele.

Nimi ise on mugandus saksa keelest, Lehre on õpetus, lehren – õpetama.
Leeri nimetatakse ka konfirmatsiooniks.
Leeriõpetuse eesmärk on õpetada põhiteadmisi ristiusust. Leerikooli läbinu peaks olema valmis vastu võtma õnnistuse, tunnistama ennast ristiinimeseks ja saama täieõiguslikuks koguduseliikmeks. Leeripüha toimub pidulikul jumalateenistusel kiriku altari ees. Kui leeriõpilane on veel ristimata, siis on leeriõpetus tema jaoks ühtlasi ka ristimisõpetuseks.Ristimispüha ristimata leerilastele toimub leeriaja kestel, eraldi talitusena. Lapsena ristitu tunnistab leeriõnnistamisel oma usku, millesse ta on ristitud ja kinnitab oma soovi hakata koguduseliikmeks. Täiskasvanul ei pea olema ristimisel ristivanemaid, kuid on hea, kui nad on olemas. Leeri võib meie kirikuseaduste kohaselt tulla juba 15 aastaselt. Ülemist vanusepiiri ei ole.
Leerikursusel osalemise eelduseks on osaleja soov leerikursusest osa võtta.
Leerikooli võib läbida ka lihtsalt huvist end religiooniteemadel harida kuid kirik peab oluliseks seda, et inimesed jõuavad sisemise soovini end ristiinimeseks tunnistada, sakrament ja leeriõnnistus vastu võtta.

Osaleda tuleb leeritundides ja pühapäevastel jumalateenistustel. Iseseseisvaks tööks on leeriõpiku läbilugemine ja loetu üle mõtisklemine.

Sageli esitatakse küsimusi koguduseliikme õigusete kohta.
Koguduseliikme õigused:
1. Õigus saada osa Jumala sõnast ja pühast õhtusöömaajast ning kõigist teistest armuandidest ja õnnistustest, mis Issand oma kogudusele on andnud.
2. Õigus saada oma õpetajalt vaimulikku abi ja juhatust.
3. Õigus olla kõikide õiguste ja kohustustega koguduseliige.
4. Õigus vastutada Tartu Peetri kiriku ja koguduse hea käekäigu eest.
5. Õigus lasta oma lapsi ristida.
6. Õigus olla ristitavale lapsele ristivanemaks (vaderiks).
7. Õigus saada Jumala palge ees laulatatud.
8. Õigus valida ja olla valitud koguduse juhtorganeisse.
9. Õigus saada endale ja oma lähedastele maise surma järel ristiinimese vääriline matusetalitus.
Ühe õiguskohustusena võtab koguduseliige enda peale iga-aastase liikmeannetuse tasumise. Liikmeannetuse suuruse määrab koguduseliikme südametunnistus ja armastus oma koguduse vastu. Kiriku soovitusel on annetuse määraks 1% tuludelt.
   

Varasemad leeripildid