Auf Deutch In English

 

 

 EELK Tartu Peetri koguduse pühapäevakool

Pühapäevakool alustas 2018/2019 hooaega kohe Mihklipäeva järel, pühapäeval 30. septembril.

Pühapäevakool kord kuus pühapäeviti kell 10.00.
Lapsed kogunevad kell 9.50 kiriku eeskojas.

Lisainformatsioon pühapäevakooli õpetajalt:  Kadri Seil  tel: 53930320

 

Pühapäevakooli tunnid 2019
3. veebruar
10. märts
14. aprill
19. mai
ja viimane pühapäevakooli tund juuni alguses


Fragment fotost.   Peetri koguduse pühapäevakool 1930. aastate lõpul.   Keskel pühapäevakooli õpetajad õp. Hino Viks ja Liivia Väljaots (Foto Aare Nõmme erakogust)

 
2012/2013                                                         2015/2016
 

Pühapäevakooliks nimetatakse lastele kristlike põhitõdede ja kristliku maailmakultuuri aluste õpetamist. Enamasti viiakse seesuguseid õppetunde läbi kirikute juures pühapäeviti, jumalateenistuse ajal. Oodatud on lapsed vanuses 3-15 eluaastat.
Pühapäevakoolis osalemise eest tasu ei küsita.

Lisa info: tel: 5332 7137