esileheleAGENDA

TRADITSIOONILISE  AGENDA 
EHK  KÄSIRAAMATU  INTERNETIVÄLJAANNE


Agenda
(ilmunud 1951. aastal Uppsalas, kordusväljaanded 1979 ja 1994) on  Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus kehtestatud Piiskopliku nõukogu 19.02.2008 otsusega kehtivaks liturgiliseks korraks. 

Pühakirja lektsioonid võetakse praegu kehtivast Piibli tõlkest (Eesti Piibliselts, 1997).

Allolevad failid on paranduste ja muudatusteta digitaliseeritud tekst trükist „Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku Agenda”  Tallinn: E.E.L.K. Konsistoorium ja EELK Konsistoorium, 1994. 

Sulgudes on näidatud vastavad leheküljed paberväljaandes.


 Pdf-failidDoc-failid
  I  JUMALATEENISTUSED
Peajumalateenistuse kord (lk 9-26)*.pdf*.doc
LISAD
Algussalmid (lk 29-62)*.pdf
*.doc
Litaania (lk 62-64)*.pdf*.doc
Pühapäevased laulupalved ja kirikupalved (lk 65-76)*.pdf*.doc
Salmid, laulupalved ja kirikupalved pühadel ja pühadeta aegadel (lk 77-143)*.pdf*.doc
Piiblisalme eestpalvete puhul (lk 143-152)*.pdf*.doc
Lastejumalateenistuse kord (lk 152-163)*.pdf*.doc
Vabariigi aastapäeval (Rahvuslikul tähtpäeval) (lk 164-169)*.pdf*.doc
Erijumalateenistuse kord (lk 169-177)*.pdf*.doc
Liturgilised jumalateenistused suurtel pühadel (lk 177-216)*.pdf*.doc
   - Jumalateenistused laste (ka leerilaste)
      loetamisel (lk 216-218)
*.pdf*.doc
II  KIRIKLIKUD  TALITUSED
Kiriklikud talitused
   - Ristimine (225-236)*.pdf*.doc
    - Leerilaste õnnistamine (236-241)*.pdf*.doc
    - Evangeeliumi-luteriusu kirikusse vastu- ja
     tagasivõtmine (242-245
*.pdf*.doc
   - Pihti kord (245-250)*.pdf*.doc
   - Haigete armulaud (250-258)*.pdf*.doc
   - Laulatamine (258-263)*.pdf*.doc
   - Matmine (263-280)*.pdf*.doc
Õpetaja ordinatsioon (lk 281-285)*.pdf*.doc
Piiskopi introduktsioon (lk 285)*.pdf*.doc
Õpetaja introduktsioon (lk 286-288)*.pdf*.doc
   - Köstri (köster-organisti) ametisseseadmine
     (lk 288-290)
*.pdf*.doc
   - Kogudusevanemate ja ametiisikute
     ametisseseadmine (lk 290-292)
*.pdf*.doc
Pühitsemised (lk 292-304)*.pdf*.doc
Kogudusega lepitamine (lk 304-306)*.pdf*.doc
Õpetaja ametivanne (lk 306-307)*.pdf*.doc
+ + +
Soli Deo gloria!
Sest Temast ja Tema läbi ja Tema poole on kõik asjad.
Temale olgu au igavesti! Aamen.

Ialgusesse