Foto: Heiki Laan

 

   NELIPÜHAD

Nelipühi e. suvisteid peetakse 7. pühapäeval  pärast ülestõusmispühi. Liikuva pühana saavad need olla ajavahemikus 10.maist kuni 14. juunini ja tähistavad Püha Vaimu väljavalamist apostlitele. Seda sündmust peetakse kristliku koguduse sünniks.

 Apostlite tegude raamatus kirjeldatakse, kuidas algristikoguduses koos olles laskub kristlaste peale Püha Vaim ja nad hakkavad kõnelema neile tundmatuid keeli ja ülistama Jumalat. Seejärel peab Peetrus jutluse-kaitsekõne, milles toetab ja julgustab

See kõik juhtus ajal, mil Jeesuse jüngrid olid Tema surma ja ülestõusmise järgsest vapustusest toibumas ja nelipühade aegseistsündmustest julgust saades hakkas algristikogudus jõudsalt kasvama ja kristlus levima.

 Nelipühil sai Püha Vaimu väljavalamisega alguse Kirik. Kuna Kirik on sündinud Vaimust siis on ka kiriku olemus vaimne. Kirik moodustub paljudest inimestest, kes on ise vaimu kandjad ja nagu Uues Testamendi apostel Paulus kaunilt on öeldud - Kristuse ihu.

 Kirik pole kindlasti praegusel ajal ideaalne institutsioon või selline, millisena seda näha sooviksime. Palju on imestamist selle üle, et ka kirikus on võimuvõitlust ja intriige. Tegelikult on kirik ju samuti maapealne organisatsioon nagu iga teine. Selge see, et kirik peaks esindama ülimat ligimesearmastust, osadust ja Jumala armastust. Paraku  tihti see ei õnnestu, sest ka kristlased, kellest kirik koosneb on inimesed. Me pole täiuslikud, kuid meil peab olema püüd saada täiuslikeks. Väga paljudel juhtudel aga õnnestub kirikul inimest toetada. Lugu on ka nii, et tihti meedia võimendab kiriku kitsaskohti, kui positiivsed persoonid ja sündmused jäävad suurest meediakärast kõrvale.

 Kirik on ühelt poolt inimlik organisatsioon, teisalt aga Jumala tööriist, mille kaudu Jumal inimesi usule kutsub, neile oma armu jagab ja nad õndsaks teeb- Selle viimase tarvis on Jumal seadnud ka erilise vaimuliku ameti. Evangeeliumidest saame teada, kuidas Jeesus valis kaksteist apostlit ning andis neile kohustuse ja meelevalla inimestele rõõmusõnumit kuulutada, neid ristida, neile patte andeks anda ja neil kõigest sellest osa saada lasta, mida inimesed Jumalalt vajavad. Apostlitest peale on Kirikus vaimulikku ametit edasi antud, et kõik inimesed võiksid kuulda Jumala sõna ja osa saada pühadest sakramentidest.

 Üks kiriku ülesandeid võiks olla inimese vaimne järjele aitamine, nii, et tal oleks võimalik õnnelik olla või selleks saada. Selleks, et seda suurepärast eesmärki täita, on hädavajalik väga paljude inimeste koostöö ja teineteisemõistmine.  Iga üksik koguduse liige saab oma hea sõna ja teoga selle teostumisega kaasa aidata.

 Kirikuajaloos on mitmeid musti peatükke - aga neile mõeldes ei tohi unustada, et nad ei iseloomusta mitte Kiriku jumalikku, vaid inimlikku külge, just seda külge, mille hoidmine, ehitamine ja täiustamine kuulub meist igaühe ülesannete hulka.

 Nelipühade nimetuse rahvapäraseks vasteks on suvisted  - suve saabumise ja vastuvõtmise pühad. Suve vastuvõtu tavadest on tuletatud veel nimetusi, nagu kasepühad, kiigepühad, munapühad, karjasepühad, lastepühad.

Suveootus on meile kui põhjamaisele rahvale alati oluline olnud ja selle saabumine samuti. Suvistepühadeks püüti kevadkülv lõpetada, et poleks töömuresid. Nelipühade aegu puhastati ja korrastati tube  ning toogi tuppa kased. Suviste-laupäevaks köeti ka saun ning pärast saunaminekut olid tuppa toodud suviste-kased. Kodudesse toodi muudki rohelust, toomingaoksi ja lilli, et nende puhkevast kasvujõust osa saada

 Põhja-Eestis algas suvine kiigelkäimine nelipühadest. Kiigeplats tehti ennem korda, see oli noormeeste ülesandeks.  Tehti ka paremat toitu, igal pool liha polnud lauale panna, siis tehti kohu-piimatoite.

    Esimesel nelipühal käidi kirikus, teekond oli vahel päris pikk, enamasti  noored läksid koos. Need, kes armulauale läksid, hommikul ei söönud.

 Peale selle, et nelipühil hoogsalt suve vastu võtta, võiksime mõelda koguduste ja kiriku peale üldse. Mis on meie roll selles ja kuidas saame kiriku edendamisele kaasa aidata. Kõik kristlased saavad oma eluga kaasa aidata kiriku paremaks muutmisel.  Hea sõnaga naabrit meeles pidada, leerilastele lilli tuua, taskukohase annetuse teha ja näiteid võib tuua teisigi.

 Enn Auksmann Inimese teekond (ELTT kodulehekülg) Mall Hiiemäe "Rahvakalendri tähtpäevi"  põhjal koostanud Piret Sadam