Täna on pühapäev, 22. oktoober 2017

Viinakuu juhtsalm:
Nõnda tõuseb rõõm Jumala inglite ees ühe patuse pärast, kes meelt parandab.

Lk 15:10

 

Anseküla MAARJA kogudus

Reg kood: 80208878

Aadress: 93201 Salme, Saaremaa

Tel: 457 0536     õpetaja 56359520

E-post: ansekula@eelk.ee     konksanu@gmail.com

Hooldajaõpetaja: Anu Konks, anu.konks@eelk.ee

Jumalateenistus sügis-talv-kevadel üle nädala,

suvekuudel igal pühapäeval algusega kell 13.00

Salme kirikumajas Sõrve mnt.23  või Tiirimetsa palvelas

koguduse arvelduskonto

Swedbank EE802200001120257282

 

Juhatuse esimees: Tõnu Veldre
Juhatuse aseesimees: Olavi Oeselg
Liikmed: Naima Järveots, Anne Oeselg

Sinodisaadikud: Tõnu Veldre, Juta Kuusemäe

Revisjoni komisjon: Krista Ottis, Virve Oopkaup, Kaidi Tiitma
 

Anseküla koguduse teated

Anseküla koguduses

Körber 200 üritused:

12.08 15.00 mäletushetk Kudjapel

          16.00 konverents Salme kirikumajas

13.08  11.00 jumalateenistus Körberi lauludega Jämaja kirikus

           13.00 mälestushetk Anseküla tuletorni juures

           14.00 laulupüha Salme laululaval.

laulukollektiividele traditsiooniline kalasupp.

Registreerimine kuni 11.juuni  55627383 või jaan.vaidla@gmail.com, samast saab ühislaulude noodid.

Ootame Teid!