Täna on neljapäev, 18. jaanuar 2018

Näärikuu juhtsalm:
Seitsmes päev on Issanda, sinu Jumala hingamispäev! Siis sa ei tohi toimetada ühtegi talitust, ei sa ise ega su poeg ja tütar, ei su sulane ega teenija, ei su härg ega eesel või mõni muu su loomadest, ka mitte võõras, kes on su väravais.

5Ms 5:14

 

Jämaja KOLMAINU kogudus

Reg kood: 80210600

Aadress: Jämaja küla, 93101 Torgu vald, Saaremaa

E-post: jamaja@eelk.ee

Koguduseõpetaja: Anu Konks, anu.konks@eelk.ee

Sügis-talv-kevad toimuvad teenistused üle pühapäeva kell 11.00

Suvel igal pühapäeval kell 11.00

Koguduse pangakonto  SEB EE891010022038351003

 

Juhatuse esimees: Signe Metsmaa
Aseesimees: Mati Õigemeel
Liikmed: Maili Õigemeel

Nõukogu: Signe Metsmaa, Väino Pendis, Taalja Room, Verner Sammelsaar, Mati Õigemeel, Andris Dreimanis ja Maili Õigemeel, nõukogu liikmete asemikeks Tiit Lind ja Vaike Pendis

Sinodi saadikud: : Signe Metsmaa  ja Maili Õigemeel (asendusliige Verner Sammelsaar)

Revisjon: Taalja Room.

Diakooniatöö eestvedaja. Maili Õigemeel
 

Jämaja koguduse teated

Jämaja koguduses

28.01 kell 11.00 jumalateenistus.