Täna on neljapäev, 18. jaanuar 2018

Näärikuu juhtsalm:
Seitsmes päev on Issanda, sinu Jumala hingamispäev! Siis sa ei tohi toimetada ühtegi talitust, ei sa ise ega su poeg ja tütar, ei su sulane ega teenija, ei su härg ega eesel või mõni muu su loomadest, ka mitte võõras, kes on su väravais.

5Ms 5:14

 

Mustjala ANNA kogudus

Reg kood: 80208329

Aadress:  93601 Mustjala, Saaremaa

Tel: 457 9644

E-post: mustjala@eelk.ee

Hooldajaõpetaja Rene Reinsoo, rene.reinsoo@eelk.ee

Jumalateenistus talvel laupäeviti üle nädala kell 11.00 pastoraadis

 

Juhatuse esimees/lastetöö: Helje Raaper

Juhatuse aseesimees/kirikuteenija: Jaan Kaju 

Mustjala koguduse teated