EV 100

 

„Siis ütles Jeesus juutidele, kes temasse uskusid: Kui te jääte minu sõnasse, siis te olete tõesti minu jüngrid ning tunnetate tõde, ja tõde vabastab teid.“  Jh 8:31

 

 

Üks Saaremaal sündinud tüdruk külastas lapsepõlves oma tädi, kelle elutoa riiulil seisis pika Hermani torni väikese koopiana kujundatud hõbedane lipumast. Tüdrukud ei pannud niivõrd imestama see, et masti alumisel osal kujundatud kolm lõvi oli pööratud näoga seina poole vaid see, et lipumast oli tühi. Korraliku tüdrukuna tahtis ta alati heisata sinna lipu, punase lipu, mida oli ilal pool näinud ja millega harjunud ka koolis. Tema tädi ei lubanud seda teha öeldes, et selle lipu koht ei ole selles tornis. Tüdruk jäi sellest ajast peale mõtlema mis on siis tõde, kas see mida me enda ümber või see mis on südames.

 

Teine, tänaseks oma lapsed suureks kasvatanud ja lapselaste üle rõõmustav ema ja vanaema meenutab kuidas 1949 aastal viidi inimesi Siberisse mõlemast naabertalust. Õde põgenes vabasse maailma. Ta ei saanud pikka aega aru miks ta peab koolis ja mujal valetama, et õde on kolinud mandrile ja mitte seda, et ta teda igatseb kuid ei saa ilmselt enam kunagi näha kuna neid lahutavad inimeste poolt tõmmatud piirid.

 

Mu isamaa, mu õnn ja rõõm,
kui kaunis oled sa!
Ei leia mina iial teal
see suure, laia ilma peal,
mis mull' nii armas oleks ka,
kui sa, mu isamaa!

 

Me elame meie rahva jaoks erakordsete võimaluste ajal mil see mis on südames võib olla ka meie silma ees ja kui me soovime, võime reisida kasvõi ümber maailma. Kas see tähendab aga seda, et meie riik oleks nüüd oma sajandal sünnipäeval valmis? Meil võib olla kõik, aga kui meil ei oleks isamaad ei saaks me olla õnnelikud ega rõõmsad. Meil ei ole teist isamaad, on vaid see üks ja ainus.

 

Meie riigi lipul on kolm värvi ja hümnil kolm salmi. Kui ühiskond ja riik soovib jääda püsima, peab tal olema kolm tunnust. Esmalt on riigi toimimiseks vaja tööriistu nagu kohalikku omavalitsusi, parlamenti, valitsust, presidenti ja muid riigi struktuure.

 

Teiseks peab olema võimu füüsika, milleks on riigi materiaalne ressurss nagu loodusvarad, tööstus, tootmine, rahandus, põllumajandus. Kui see kuulub enamuses riigile ja rahvale on tegemist iseseisva riigiga.

Kolmas tegur, mille läbi saab ühiskond toimida on metafüüsiline tasand, usk kui püüd elu mõtestamiseks kõrgemal tasandil.

 

Nende kolme teguri koostoimimisel on loodud eeldus ühiskonna püsimiseks nagu kolm värvi moodustavad koos lipu ja hümni kolm salmi ühe terviku. Kui me hakkame rõhutama liigselt ühte, näiteks räägime ühiskonna toimise alusena üksnes majandusest, oleks see nagu ühe värviga lipp või ühe salmiline laul. Üks sõltub alati teisest, majandus ühiskonna mentaalsest alusest ning parlamentaarse võimu autoriteedist.

Senine ajalugu tunnistab, et määaravaks saab ühiskonna vaimne alus ja selle elluviijate autoriteet ühiskonnas.

 

Kirik on ühiskonna see institutsioon mis on muutuvates ajaloo olukordades taganud järjepidevuse ning selle muutumatu joone, mille kokkuvõtlikuks sisuks on põlvest põlve elu säilitamine olemasoleva kultuuri ja mentaalsuse raames. See on seni taganud rahva püsimise haigustest ja sõdadest läbi minnes. Aasta enne riigi iseseisvumist sai Balti aadli eeskoste alt iseseivaks eestlasi enim ühendanud luterlik rahvakirik, kes tähistas oma 100 juubelit eelmisel aastal. Kui riigi ja rahva vaimne alus kaob või me selle unustame, siis on aja küsimus mil kaob ajaloo lavalt ka rahvus.

 

Inimestel ja ühiskonnal peavad olema sümbolid ja pühad asjad mis ühendavad ja mille olemasolu ei seata kahtluse alla.

Tartu rahu allakirjutamise aastapäeva pärgade asetamise tseremoonia lõppedes astus minu juurde kaitseliidu vormis saarlane ja palus, et ma räägiksin kiriku juhtidega sellest, et Eesti hümni sõnu ei muudetaks. Ma ei olnud kordagi varem mõelnuid, et selline asi oleks üldse võimalik, kuid meie maad vabatahtlikult kaitsta tõotanud mehe mure pani mind sellele mõtlema.

Nii nagu paljud siinviibivad saarlased mäletavad Eesti riigilipu heiskamist pärast pikka kaks põlvkonda kestnud okupatsiooniaega Kuressaare linnuse torni, on ka minul olnud võimalik olla üks nende hulgast, kes tervitasid sini- must valge lipu taas heiskamist Tallinnas Pika Hermani tornis. Seda hetke on väga raske sõnadesse panna. Lipp mida on aastakümneid hoitud varjust ja peidetuna, võib ilma karistuse ja repressioonide kartuseta heisata täna igas kodus.

 

Sa oled mind ju sünnitand
ja üles kasvatand;
sind tänan mina alati
ja jään sull' truuiks surmani,
mull' kõige armsam oled sa,
mu kallis isamaa!

 

Pärast viimase sõja lõppu pidid mitmed Saaremaa koolinoored lipu heiskamise eest oma koduõuel võtma ette vanglatee. Kas oskame õieti hoida ja hinnata vabadust mis meile on antud? Hümni on raskem keelata kui see heliseb sinu rinnas ja südames. Kui see ei ole südames ei saa seda sinna panna ka seaduse jõuga, aga ükski võim ega seadus ei saa seda sealt ka ära võtta.

 

Kodumaa on see paik, kus elasid meie esiisad ja kuhu nad on maetud, see on paik kus meie vanemad ja meie olen sündinud, kus me elame ja kus on meie kodu. Sellestsamast pühakojast olen saatnud aastate vältel igavesele kodumaale palju sõrulasi, kes viidi oma kodust võõrsile ja kes vaatamata uskumatutele raskustele tulid tagasi koju, kus neid ootas kodu asemel põlenud tuhaase. See ei murdnud neid ega pannud heituma tuleviku ees, vaid nad alustasid oma elu ülesehitamist usuga, et nende lapsed võiksid taas vabalt laulda neid sõnu mida nemad said paluda oma südames:

 

Su üle Jumal valvaku,
mu armas isamaa!
Ta olgu sinu kaitseja
ja võtku rohkest õnnista,
mis iial ette võtad sa,
mu kallis isamaa!