Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
« Tagasi sündmuste juurde

Kolmainupüha

Ürituse kuupäev: 16. juuni 2019

Esimene pühapäev pärast nelipüha on pühendatud pühale Kolmainsusele (lad Trinitatis). Kolmainsusõpetus püüab võtta kokku müsteeriumi, mida Piibel erinevates kohtades esitab: Jumal on taevane Isa, Looja; ta on Jeesus Kristus, Jumala Poeg ja Päästja; ta on Püha Vaim, kelles ta tänagi meie keskel tegutseb ja meid pühitseb. Me ei suuda kunagi lõpuni seda müsteeriumi ära seletada ega mõista. Me jõuame Jumalale lähemale teda armastades ja austades, ülistades ja teenides.

Prindi