Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
« Tagasi sündmuste juurde

Konverents ”Väikerühmad koguduses”

Ürituse kuupäev: 26. märts 2019
Algus kell: 18.00

”Sest kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel” (Mt 18:20).

EELK arengukavas aastateks 2019 – 2028 seatakse misjonitöö eesmärgiks ”kasvatada usus kindlaid ja tunnistavaid kristlasi, kes on aktiivsed koguduse liikmed ja misjonärid igapäevaelus.” Saame kogu kirikuna olla tegutsemas selleks, et meie koguduste liikmed oleksid julged ja hästivarustatud tööks, milleks Jumal on kutsunud iga kristlase.

Arengu eesmärk ei täitu passiivselt kõrvalt vaadates, vaid aktiivselt Jumala tööpõllul osaledes Tema antud ülesandega minna, kuulutada ja teha jüngreid. Jumalateenistuslikus elus osalemine, kus Jumal teenib inimest oma sõna ja sakramendiga, on meie usu üks alussammastest. Samamoodi võiks olla usuelu aluseks regulaarne Jumala Sõna uurimine ja selle üle mõtisklemine, sõna ellurakendamise püüd, üksteise toetamine usus, koos palvetamine, koos kasvamine. Koguduses kogunev väikerühm ei ole eesmärk omaette, vaid koht, kus otsida üheskoos Jumalat ja kasvada ”usus kindlaks ja tunnistavaks kristlaseks”.

EELK Misjonikeskus kutsub minikonverentsile ”Väikerühmad koguduses”, kus tutvustatakse väikerühma piibellikke aluseid, jagatakse isiklikke kogemusi väikerühmatööst, pakutakse juhtnööre alles alustavale väikerühmale, kaardistatakse selle töö võimalikke väljakutseid ja tutvustatakse mõnesid väikerühmale sobivaid materjale.

Konverentsile on oodatud nii vaimulikud kui ka ilmikkristlased, kes on mõelnud väikerühma alustamise vajalikkusele oma koguduses.

Minikonverents “Väikerühmad koguduses” toimub 26. märtsil kell 18 – 21 Pirita kloostri ruumides. Vajalik on eelregistreerimine 17. märtsiks e-posti aadressil mk@eelk.ee või telefonil 646 4760. Konverents on tasuta, kulud kannab Norra Misjoniselts.

Täpsem info misjonikeskus.ee.

Prindi