Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
« Tagasi sündmuste juurde

Koolituse “Aeg elada ja aeg surra” teine koolituspäev

Ürituse kuupäev: 14. november 2018

EELK Usuteaduse Instituut kutsub osalema koolitustel
“Aeg elada ja aeg surra”:
Euroopa evangeelsete kirikute orienteerumisabid elu lõpu
ja algusega seotud küsimustes

Läbiviija: Johann-Christian Põder, Kopenhaageni Ülikooli usuteaduskonna meditsiinieetika järeldoktor; osales EELK esindajana orienteerumisabide konsultatsiooniprotsessis

Sihtrühm: vaimulikud, teised koguduste kaastöölised, meditsiini töötajad ning usuteaduse ja seotud erialade üliõpilased, aga ka kõik huvilised.

Toimumisajad: Koolituse teine osa „Enne kui ma sind emaihus valmistasin…“ toimub 14.11.2018 kell 10.00-17.00

Taust ja koolituse alusmaterjal: Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas (EKOE) on välja andnud kaks olulist abimaterjali, mis aitavad orienteeruda elu lõpu ja algusega seotud küsimustes.

„Aeg elada ja aeg surra“ (2011) keskendub eutanaasia ja abistatud enesetapuga seotud küsimustele. Dokument on intensiivse konsultatsiooniprotsessi tulemus, milles osalesid EKOE liikmeskirikud ja mille lähtekohaks oli EKOE eetika ekspertrühma koostatud tekst. Orienteerumisabiga soovivad Euroopa evangeelsed kirikud anda ühise panuse arutellu, kuidas elu lõppemisega väärikalt toime tulla.

Sarnase konsultatsiooniprotsessi tulemus on „Enne kui ma sind emaihus valmistasin…“ (2017), mis pühendub elu algusega seotud küsimustele. Ka seoses elu algusega on meditsiini kiire areng seadnud meid keeruliste eetiliste küsimuste ette. Orienteerumisabi käsitleb erinevaid reproduktiivmeditsiiniga seotud valdkondi (kehaväline viljastamine, asendusemadus, sünnieelne diagnostika jne) ja soovib avada Euroopa evangeelsete kirikute ühist seisukohta elu algusega seotud eetilistes küsimustes.

Koolitussarja eesmärk: süvendada teadlikkust elu lõpu ja algusega seotud eetilistest probleemidest ning arutleda evangeelse viisi üle kujundada eetilisi seisukohti keerulistes bioeetilistes küsimustes.

Koolituse aluseks on orienteerumisabide eestikeelsed tõlked:  Aeg elada, aeg surra vt siit. Materjal „Enne kui ma sind emaihus valmistasin…“ saadetakse registreerunutele elektrooniliselt.

Koolituse meetod: Koolituspäeva eel tutvuvad osalejad vastava orienteerumisabi tekstiga ja loevad läbi need osad, mis antakse teada registreerimisel. Koolitusel on raskuspunkt seminarivormis arutelul, mida saadavad sissejuhatavad ja selgitavad loengud.

Koolitussarja ja koolituspäevade õpiväljundid:

Koolitussarja läbinud

–          tunnevad sügavamalt tänapäevaseid elu lõpu ja algusega seotud eetilisi probleeme;

–          oskavad identifitseerida Euroopa evangeelsete kirikute ühiseid lähenemiskohti seoses elu lõppu ja algust puudutavate eetiliste probleemidega ja nende üle arutleda;

–          oskavad arutleda kaalutletult evangeelse viisi üle kujundada seiskohti bioeetilistes teemavaldkondades.

Koolitus toimub EELK Usuteaduse Instituudis, Pühavaimu 6, Tallinn.

Registreeruda palume hiljemalt 11. novembriks 2018 elektroonilisel vormil siin https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRl4VQZJXFIK7o_46jGOw5Kgjj3NbDFViKD6po3c-9x1uueg/viewform

Osalustasu (sisaldab koolituse ja lõunasöögi) 18 eurot

Lähem info: Kerstin Kask tel. 553 0399 või e-posti aadressil kerstin.kask@eelk.ee

Prindi