Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
« Tagasi sündmuste juurde

Pühapäev pärast jõulupühi

Ürituse kuupäev: 31. detsember 2017

Jeesuse isa ja ema panid seda imeks, mida Tema kohta räägiti. Ja Siimeon õnnistas neid ja ütles Maarjale, Tema emale: „Vaata, see laps on seatud languseks ja tõusuks paljudele Iisraelis ja tähiseks, mille vastu räägitakse.” Lk 2:33-34

Jõuluaja 1. pühapäev
Püha Perekond – Suured on Issanda teod, uuritavad kõigile, kellel neist on hea meel. Ps 111:2
KLPR 9  valge

Ps 71:14–19    Js 25:1,4–5 (või Js 49:13–16)   Gl 4:3–7 (või Kl 2:6–10)   Lk 2:33–40

Kõigeväeline Jumal, Sa oled Püha Perekonna näol kinkinud meile eeskuju. Aita ka meie peredel elada üksmeeles ja vagaduses ning liida neid vastastikuses austuses ja armastuses. Viimaks too meid kõiki Sinu igavese isamaja rõõmu ja rahusse. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.

Prindi