Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
« Tagasi sündmuste juurde

Reformatsiooni 500. aastapäeva tähistamine Viljandis

Ürituse kuupäev: 30. oktoober 2017
Algus kell: 16.00

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Viljandi praostkond tähistab 30. oktoobril reformatsiooni 500. aastapäeva  kell 16 Viljandi  Jaani kirikus  toimuva piduliku kontsertmõtisklusega ja õunapuu istutamisega kirikuaeda. Kirikus musitseerib ansambel Triskele ja reformatsiooni tähendusest kõneleb Riigikogu liige ja religiooniõpetaja Toomas Jürgenstein.

2017. aastal tähistatakse kogu maailmas 500 aasta möödumist Martin Lutheri poolt algatatud reformatsioonist, mis mõjutas olulisel määral kogu Euroopa ja Eesti vaimset palet ning pani aluse luterlike kirikute sünnile. Pärimuse järgi naelutas Luther 31. oktoobril 2017 Wittenbergi lossikiriku uksele 95 vaidluslauset, milles olid kokku võetud kiriku uuendamise teoloogilised alused.

Usulises mõttes tähendas reformatsioon kiriku puhastamist ebavajalikest kommetest ja tseremooniatest ning pöördumist Jeesuse Kristuse  ja evangeeliumi poole. Sellisena ei taandu reformatsiooni tähendus üksnes 16. sajandi sündmustele ega ole ka ainult evangeelsete kirikute pärisosa. Pöördumisena Kristuse poole on reformatsioonil oikumeeniline tähendus, mis puudutab kogu kristlaskonda.

1520. aastatel jõudsid reformatoorsed ideed Eesti- ja Liivimaale ning sestpeale on meie rahvas kuulunud luterlikku kultuuriruumist. Rahvakeelse Piibli ja vaimuliku kirjanduse tõlkimine ja levitamine, rahvakoolide võrgustiku rajamine, hariduse väärtustamine ja kättesaadavaks tegemine, igapäevase töö ja perekonnaelu käsitlemine Jumala kutse ja teenimise teostumisena – need on vaid mõned olulisemad reformatsiooni ideaalid, mis on vorminud eestlaste eneseteadvust ja pürgimusi läbi sajandite.

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) peapiiskop Urmas Viilma sõnul vajab meie rahvas meid ümbritsevas erinevate ilmavaadete, meelelaadide ja käitumismallide rägastikus  hädasti midagi ühendavat, mis lõimiks kokku purunenud hinge, seejärel perekonna ja kogukonna, siis maakonna ja riigi, kontinendi ja maailma ning lõpuks kogu nähtamatu ja nähtava universumi. “Algav reformatsiooni juubeliaasta annab meile suurepärase võimaluse taassõnastada selle igatsuse vastusena, nii iseenda kui teiste jaoks, kaks kristliku usu ja kiriku jaoks kõige kesksemat asja. Esimene on Jumala Sõna ehk Piibel, mis paljuski tänu reformatsioonile on olemas meil emakeelsena. Ja teine on Jumala ainusündinud Poeg Jeesus Kristus, kes on meie ja kogu maailma Päästja,” ütles peapiiskop oma pöördumises reformatsiooni juubeliaastat sisse juhatades.

Viljandi praostkond tähistab reformatsiooni aastapäeva piduliku kontsertmõtisklusega 30. oktoobril kell 16 Viljandi Jaani kirikus. Kontsertmõtisklusel musitseerib ansambel Triskele, päevakohase mõtisklusega reformatsiooni ajaloost ja tänapäevast astub üles religiooniõpetaja ja Riigikogu liige Toomas Jürgenstein, palve ja õnnistamise peab EELK Lõuna piirkonna piiskop Joel Luhamets. Kontsertmõtiskluse järel istutavad piiskop Luhamets, EELK Viljandi praostkonna praost Marko Tiitus ja Viljandi maavanem Erich Palm Jaani kiriku aeda õunapuu. Peapiiskopi üleskutsel istutatakse tänavu üle kogu Eesti reformatsiooni juubeliaasta tähistamiseks 500 õunapuud, meenutamaks Martin Lutheri sõnu: “Kui ka teaksin, et homme on maailma lõpp, istutaksin täna veel õunapuu.”

Kontsertmõtisklusele ja õunapuu istutamisele järgneb praost Marko Tiituse vastuvõtt Viljandimaa koguduste vaimulikele, töötegijatele ja koostööpartneritele. Praosti sõnutsi soovib ta sel viisil teadvustada, et kiriku suurim vara on inimesed. “Kuigi eesti keeles seostub kirik eeskätt pühakojaga, on kirik vaimses mõttes ikkagi inimesed – Jumala armu poolt vabastatud inimesed, kes näevad oma elu mõtte ja missioonina kaasinimese ja ühiskonna teenimist. Meil on väga palju tublisid töötegijaid, toetajaid ja sõpru, keda tahame reformatsiooni aastapäeval tänada ja kellele vaadates olen kindel, et luterlik kirik püsib siin maal ka järgmised 500 aastat,” ütles praost.

Lähem informatsioon:

Marko Tiitus
EELK Viljandi praostkonna praost
tel 53413394
e-post: marko.tiitus@eelk.ee

Prindi