Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
« Tagasi sündmuste juurde

Süütalastepäev

Ürituse kuupäev: 28. detsember 2018

Kui nüüd Heroodes nägi, et tähetargad on teda petnud, raevutses ta väga ning laskis tappa Petlemmas ja selle piirkonnas kõik poeglapsed, kaheaastased ja nooremad,
 arvestades seda aega, mille ta oli tähetarkadelt täpselt välja uurinud (Mt 2:16).

Me palvetame: Kõigeväeline Jumal, me meenutame täna Petlemma süütuid lapsi, kelle kuningas Heroodes käskis hukata. Võta oma hoolitsevatesse kätesse kõik lapsed, keda tänagi kiusatakse ja surmatakse. Anna, et õiglus, armastus ja rahu võidaksid meie keskel vale, ükskõiksuse, sõjad ja hävingu. Seda palume jõululapse Jeesuse, meie Issanda läbi.

Prindi