Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Piiskoplik nõukogu

Kiriku juhtimisel ja oluliste kirikuelu küsimuste käsitlemisel, samuti kiriku õpetuslike seisukohtade kujundamisel on peapiiskopile abiks piiskoplik nõukogu, mille liikmed on peapiiskop, piiskopid, praostkondade praostid, peapiiskopi poolt kirikukogusse nimetatud kaks kaplanaatide esindajat ning kaks Vaimulike konverentsi poolt kirikukogusse valitud liiget. Peapiiskop emeeritus ja piiskop emeeritus võivad piiskopliku nõukogu koosolekust osa võtta hääleõigusega. Piiskopliku nõukogu võimkonda kuulub õpetusse ja liturgiasse puutuvate otsuste vastuvõtmine, soovituste andmine konsistooriumile ja teistele kiriku organitele kirikuelu paremaks juhtimiseks ja korraldamiseks ning usu ja kõlbluse alal tekkivate vaidluste lahendamine.

 

Piiskopliku nõukogu koosseis:

 1. Urmas Viilma – peapiiskop
 2. Joel Luhamets – piiskop
 3. Tiit Salumäe – piiskop
 4. Einar Soone – piiskop
 5. Jaanus Jalakas – Ida-Harju praostkonna praost
 6. Teet Hanschmidt – Järva praostkonna praost
 7. Leevi Reinaru – Lääne praostkonna praost
 8. Jüri Vallsalu – Lääne-Harju praostkonna praost
 9. Enn Auksmann – Pärnu praostkonna praost
 10. Anti Toplaan – Saarte praostkonna praost
 11. Jaan Tammsalu – Tallinna praostkonna praost
 12. Ants Tooming – Tartu praostkonna praost
 13. Vallo Ehasalu – Valga praostkonna praost
 14. Marko Tiitus – Viljandi praostkonna praost
 15. Tauno Toompuu – Viru praostkonna praost
 16. Üllar Salumets – Võru praostkonna praost
 17. Gustav Kutsar – kaplanaatide esindaja
 18. Valdo Lust – kaplanaatide esindaja
 19. Kaido Soom – vaimulike konverentsi esindaja
 20. Randar Tasmuth – vaimulike konverentsi esindaja
 21. Andres Põder – peapiiskop emeeritus (hääleõigusega)