Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Raamatukogu

 

KIRIKUTE MAAILMANÕUKOGU

„Kirik. Teel ühise visiooni poole“ (2013)
Tõlkija: Alar Helstein

 

LUTERLIK MAAILMALIIT

„Konfliktist osaduseni. Luterlaste ja katoliiklaste ühine reformatsiooni aastapäev aastal 2017“ (2013)
Luterlaste ja roomakatoliiklaste ühtsuse komisjoni raport
Tõlkija: Vallo Ehasalu

* Lisa: „Ühispalvus. Konfliktist osaduseni. Luterlaste ja katoliiklaste ühine reformatsiooni aastapäev aastal 2017“ (2016)
(Originaal: https://www.lutheranworld.org/sites/default/files/dtpw-lrc-liturgy-2016_en.pdf)
Tõlkija ja 27.09.2017 Tallinna Kaarli kirikus toimunud palvuse ettevalmistaja: Eerik Jõks

„Soolise õigluse põhimõtted“ (2013)
Tõlkija: Kadri Lääs

„Jumala armu poolt vabastatud“ (2014)
Kogumiku koostaja ja toimetaja: Anne Burghardt
Tõlkija: Alar Helstein

„Ühiselt elamise kunst“ (2015)
Tõlkija: Annely Neame

„Luterliku osaduse enesemõistmine“ (2015)
Tõlkija: Alar Helstein

„Kirik avalikus ruumis“  (2016)
Tõlkija: Alar Helstein

„„Alguses oli Sõna“ (Jh 1:1): Piibli koht luterliku osaduse elus“ (2016)
Tõlkija: Alar Helstein

 

EVANGEELSETE KIRIKUTE OSADUS EUROOPAS

„Jeesuse Kristuse kirik. Reformatoorne panus oikumeenilisse dialoogi kiriku ühtsusest“ (1994)
Tõlkija: Kadri Lääs

„Armulauaõpetusest ja -praktikast“ (1994)
Tõlkija: Thomas-Andreas Põder

„Aeg elada ja aeg surra“ (2011)
Tõlkija: Alar Helstein

„Pühakiri – usutunnistus – kirik“ (2012)
Tõlkija: Vallo Ehasalu

„Amet – ordinatsioon – episkope“ (2012)
Tõlkijad: Anne Burghardt, Kadri Lääs, Thomas-Andreas Põder

„Väljaõpe ordinatsiooniga seotud ametiks Evangeelsete Kirikute Osaduses Euroopas“ (2012)
Tõlkija: Vallo Ehasalu