KIRIKUKALENDER

Sinu sõna peale lasen ma võrgud vette. Lk 5:5


Rahvuslipu heiskamine / Märkide tähendus / Piibel.net

JAANUAR 2017
 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
 
|üles|

Pühapäev, 1. jaanuar

Jeesus ütleb: "Kui te midagi minult palute minu nimel, siis ma teen seda." Jh 14:14

Jeesuse nimepäev ehk uusaasta (nääripäev)
Jeesuse nimel - Kõik, mida te iial teete sõnaga või teoga, seda tehke Issanda Jeesuse nimel, Tema läbi Jumalat Isa tänades! Kl 3:17
KLPR 45  valge

Ps 8:2–10    Js 43:1–3   1Jh 5:1–5   Jh 14:12–14

Jumal, Sinul ei ole algust ega lõppu. Kõik, mis on olemas, tuleb Sinu käest. Sinule pühitseme uue aasta ja palume: kingi meile, mida me vajame eluks, õnnista meie päevi ja tee meid rikkaks heade tegude poolest. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Lisalugemine: Srk 24:5-31
Õhtul: Ps 135:1-9,15-21   Jk 4:13-15 (või 1Ms 17:1–8)

Uusaasta

09.18-15.32
 
|üles|

Esmaspäev, 2. jaanuar

Suured on Issanda teod, uuritavad kõigile, kellel neist on hea meel. Ps 111:2 või: Vaata, ma olen sind märkinud oma peopesadesse, su müürid on alati mu silme ees. Js 49:16

Ps 127    Ap 7:17-22   Jh 1:16-18   

 Basileios Suur († 379) ja Gregorios Nazianzosest († u 390), piiskopid, kirikuisad
2Tm 4:1-8   Mt 5:13-19

09.18-15.33
 
|üles|

Teisipäev, 3. jaanuar

Issand, Sina oled mu Jumal, ma tahan Sind ülistada, Su nime kiita, sest Sa oled teinud imet, Su otsused muistsest ajast on õiged ja kindlad. Js 25:1

Ps 128    1Ms 49:10-12   1Jh 2:21-25   

Vabadussõjas võidelnute mälestuspäev 10:30

09.17-15.35
 
|üles|

Kolmapäev, 4. jaanuar

Nii nagu te nüüd olete Kristuse Jeesuse võtnud vastu Issandaks, nõnda käige Temas. Kl 2:6

Ps 132:11-17    Rm 11:1-2a,11-15   Js 63:7-9   

09.17-15.36
 
|üles|

Neljapäev, 5. jaanuar

Ma meenutan Issanda heldust, Issanda kiiduväärsust. Js 63:7

Ps 133    2Ms 1:8–10,15–21   (või 1Ms 37:12–24,28)   

Õhtul: Ps 20:2–10   2Kr 4:3–6

 Hans Tiismann, misjonär Palestiinas, Ida-Aafrikas ja Brasiilias, afrikanist, esimene eestlasest misjonär († 1886)

† 1974 Johannes Oskar Lauri, E.E.L.K. piiskop 1957–64, E.E.L.K. peapiiskop 1964–71

09.16-15.38   21.47
 
|üles|

Reede, 6. jaanuar

Tähetargad küsisid: "Kus on see juutide vastsündinud kuningas? Me nägime Tema tähte tõusmas ja oleme tulnud Teda kummardama." Mt 2:2

Kristuse ilmumise püha ehk kolmekuningapäev. Epiphanias
Jeesus, maailma valgus - Pimedus möödub ja tõeline valgus paistab juba. 1Jh 2:8
KLPR 55  valge

Ps 72:1–3,8–12    Js 49:5–7   Kl 1:24–27   Mt 2:1–12

Kõigeväeline Issand ja Jumal, me täname Sind, et Sa oma ainusündinud Poega kõigile rahvastele ilmutasid. Aita meil ja meie lastel käia evangeeliumi valguses ning anna, et see üha kaugemale maailma rahvaste sekka leviks ja nõnda üha rohkem pimeduses olijaile paistaks. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Lisalugemine: Srk 39:6-13
Õhtul: Ps 20:2–10   1Kn 10:1-10   (või Tb 13:9-11)

 Valter Paucker, pastor, enamlaste 1918–1919. aasta terrorivõimu märter Rakveres († 1919)

Kolmekuningapäev

09.15-15.40
 
|üles|

Laupäev, 7. jaanuar

Ja nüüd ütleb Issand, ma panen Sind paganaile valguseks, et mu pääste ulatuks ilmamaa ääreni. Js 49:6

Ps 110:1–4    Sk 8:20–23      

Õhtul: Ps 100   Mk 1:1–11

 Elmar Silvester Salumaa, pastor, usuteadlane (†1996)

09.14-15.41
 
|üles|

Pühapäev, 8. jaanuar

Johannes tunnistas: "Ma nägin Vaimu tuvina taevast laskuvat ja Tema peale jäävat." Jh 1:32

Kristuse ristimise püha ehk 1. pühapäev pärast ilmumispüha
Ristimise and - Keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed. Rm 8:14
KLPR 7  valge

Ps 89:19–22,27–30    Js 61:1–3   Ap 8:26–40   Jh 1:29–34

Kõigeväeline Jumal, taevane Isa, Jeesuse ristimisel Jordani jões tuli Püha Vaim Tema peale ja Sa ilmutasid Teda kui oma armast Poega. Tugevda kõigis ristituis kindlat teadmist, et nad on Sinu lapsed, ja juhi neid oma Vaimuga. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

Lisalugemine: Trk 10:17-20
Õhtul: Ps 100      Js 61:10-11

09.13-15.43
 
|üles|

Esmaspäev, 9. jaanuar

Te ammutate rõõmuga vett päästeallikaist. Js 12:3

Ps 21:2-8,14    Rm 6:3-5   Jh 3:22-30   

09.12-15.45
 
|üles|

Teisipäev, 10. jaanuar

Ta on mind läkitanud viima rõõmusõnumit alandlikele, parandama neid, kel murtud süda, kuulutama vabastust vangidele ja avama pimedate silmi. Js 61:1

Ps 107:1-3,10-22    1Kr 12:12-13   Ef 4:3-6   

09.11-15.47
 
|üles|

Kolmapäev, 11. jaanuar

Ma olen leidnud Taaveti, oma sulase, oma püha õliga olen ma Tema võidnud. Teda toetab mu käsi kõvasti ja mu käsivars tugevdab Teda. Ps 89:21-22

Ps 149:1-5    Kl 2:1-7   Ef 5:25-27   

09.10-15.49
 
|üles|

Neljapäev, 12. jaanuar

Johannes nägi Jeesust enda juurde tulevat ja ütles: „Vaata, see on Jumala Tall, kes kannab ära maailma patu.“ Jh 1:29

Ps 99    Mk 10:13-16   2Kr 1:21-22   

09.08-15.51
 
|üles|

Reede, 13. jaanuar

Ma hoian oma helduse Temale igavesti ja mu leping Temaga jääb püsima. Ps 89:29

Ps 20:2-10    Mk 10:35-40   1Pt 3:18-22   

 Hilarius, Poitiers’ piiskop, kirikuisa († u 367)
1Jh 2:18-25   Jh 8:5-32

 Jakob Hurt, pastor, rahvusliku liikumise tegelane ja rahvusliku kultuuritöö organiseerija († 1907)

09.07-15.53
 
|üles|

Laupäev, 14. jaanuar

Ta on mind läkitanud kuulutama Issanda meelepärast aastat ja meie Jumala kättemaksu päeva, trööstima kõiki leinajaid. Js 61:2

Ps 110:1-4    Kl 3:9-11      

Õhtul: Ps 100   Jr 17:12-14

 Platon, õigeusu piiskop; Traugott Hahn, usuteadlane, pastor ja Wilhelm Schwartz, pastor; Nikolai Bezanitski ja Mihail Bleive, õigeusu preestrid; 1919. aasta Tartu märtrid

09.06-15.55
 
|üles|

Pühapäev, 15. jaanuar

Jeesus kostis naisele: "Igaüks, kes joob seda vett, januneb jälle, aga kes iganes joob vett, mida mina talle annan, ei janune enam iialgi." Jh 4:13-14

2. pühapäev pärast ilmumispüha
Jeesus ilmutab oma jumalikku väge - Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. Jh 1:17
KLPR 264  roheline

Ps 105:1–5,39–42    2Ms 17:1–6   Ilm 22:16–17   Jh 4:5–26

Kõigeväeline Jumal, Sinu Poeg võttis kord äratõugatud Samaaria naise tema usu pärast vastu. Anna meile samasugust usku, et meiegi võiksime loota ainult Sinu armastusele ja üksteist vastu võtta, nagu Sina meid oled vastu võtnud. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Lisalugemine: Srk 39:16-27,32-35
Õhtul: Ps 100   4Ms 13:17-20 (21-22) 23-27

09.04-15.57
 
|üles|

Esmaspäev, 16. jaanuar

Tänage Issandat, kuulutage Tema nime, tehke teatavaks rahvaste seas Tema teod! Ps 105:1

Ps 21:2-8,14    5Ms 4:5-13   Jh 5:31-36   

09.03-16.00
 
|üles|

Teisipäev, 17. jaanuar

Nõudke Issandat ja Tema võimsust, otsige alati Tema palet! Ps 105:4

Ps 107:1-3,10-22    2Ts 2:13-17   2Pt 1:2-4   

 Antonius, abt, munkluse isa Egiptuses († 356), tõnisepäev
Fl 3:7-14   Mt 19:16-26

 Albert von Buxhoeveden, Liivimaa piiskop, Eestimaa ristiusustamise korraldaja († 1229)

09.01-16.02
 
|üles|

Kolmapäev, 18. jaanuar

Januneja tulgu! Kes tahab, võtku eluvett ilma tasuta! Ilm 22:17

Ps 149:1-5    Ilm 21:5-7   Mt 13:53-56   (või Srk 24:17-21)

09.00-16.04
 
|üles|

Neljapäev, 19. jaanuar

Me nägime Tema kirkust nagu Isast Ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde. Jh 1:14

Ps 99    Jh 7:1-13   Mt 26:26-29   

 Henrik, Uppsala piiskop, märter, misjonär Soomes († 1156/1158)
2Tm 2:8-13   Jh 4:34-38

08.58-16.06
 
|üles|

Reede, 20. jaanuar

Laulge Issandale, mängige Temale, kõnelge kõigist Tema imedest! Ps 105:2

Ps 20:2-10    Lk 6:1-11   Jh 19:25-27   

08.56-16.09   00.13
 
|üles|

Laupäev, 21. jaanuar

Kiidelge Tema pühast nimest, rõõmutsegu nende süda, kes otsivad Issandat. Ps 105:3

Ps 110:1-4    1Jh 1:1-4   (või Srk 45:1-5)   

Õhtul: Ps 100   Js 56:3-8

 Agnes, märter Roomas († 304)
Ilm 7:13-17

08.54-16.11
 
|üles|

Pühapäev, 22. jaanuar

"Me oleme Teda ise kuulnud ning teame nüüd, et Tema on tõesti maailma Päästja." Joh. 4:42

3. pühapäev pärast ilmumispüha
Jeesus äratab usule - Tuleb inimesi idast ja läänest, põhjast ja lõunast, ja nad istuvad lauas Jumala riigis. Lk 13:29
KLPR 57  roheline

Ps 102:16–23    Js 30:18–21 (või 2Kn 5:1–15)   Hb 11:1–10   Jh 4:39–42

Kogu loodu Jumal, Sa kutsud inimesi kõikide rahvaste hulgast oma riiki. Lase meil Sind usus ära tunda ja hoia meidki nende hulgas, kes Sinule loodavad ja Sind tunnistavad. Kuule meid Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Lisalugemine: Jdt 4:9-15
Õhtul: Ps 100   Ap 14:21-28

08.52-16.13
 
|üles|

Esmaspäev, 23. jaanuar

Taevad kuulutavad Tema õigust ja kõik rahvad näevad Tema au. Ps 97:6

Ps 21:2-8,14    Js 19:19-25   Ap 3:21-27   

08.50-16.16
 
|üles|

Teisipäev, 24. jaanuar

Ometi ootab Issand, et teile armu anda, ja jääb kõrgeks, et teie peale halastada. Js 30:18

Ps 107:1-3,10-22    Rm 1:7-16   Gl 3:6-9   

08.48-16.18
 
|üles|

Kolmapäev, 25. jaanuar

Usk on loodetava tõelisus, nähtamatute asjade tõendus. Hb 11:1

Ps 149:1-5    Rt 15:12-16   Rm 15:12-16   

 Apostel Pauluse pöördumispäev
valge*
Ps 89:2,6,16-18   Jr 1:4–10 (või Js 45:22-25)   Ap 9:1-18 (või Gl 1:11-24)   Mt 19:27-30 (või Mk 16:15-20)

Kõigeväeline Jumal, Sina andsid apostel Paulusele ülesande viia evangeeliumi valgust laiali kõikjale maailma. Me meenutame täna tema imelist pöördumist ja palume: aita meil püsida tema kuulutatud elu sõnas. Luba meil kõigil üheskoos rõõmustada Kristuse taastulemise päeval. Kuule meid oma Poja Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.

08.46-16.21
 
|üles|

Neljapäev, 26. jaanuar

Sina, Issand, oled Kõigekõrgem üle kogu ilmamaa, Sa oled väga ülendatud üle kõigi jumalate. Ps 97:9

Ps 99    Ap 13:42-52   Rm 16:1-3,25-27   

 Timoteos ja Tiitus, piiskopid, apostlite õpilased
Js 61:1-3a   2Tm 2:1-8   Tt 1:1-5

08.44-16.23
 
|üles|

Reede, 27. jaanuar

Ta on kaldunud nende palve poole, kes on tehtud puupaljaks, ega ole põlanud nende palvet. Ps 102:18

Ps 20:2-10    Lk 13:22-30   Js 45:20-23   (või Tb 14:6-9a)

08.42-16.26
 
|üles|

Laupäev, 28. jaanuar

Issand on sulle tõesti armuline, kui sa appi hüüad. Seda kuuldes Ta vastab sulle. Js 30:19

Ps 110:1-4    Ilm 15:1-4      

Õhtul: Ps 45:1-5,7-8,10,17-18   Ho 2:20–25

 Thomas Aquinost, preester, kiriku õpetaja († 1274)
1Kr 2:9-16   Jk 3:17-18

08.40-16.28   02.07
 
|üles|

Pühapäev, 29. jaanuar

Jeesust järve peal kõndimas nähes ütlesid jüngrid kohkunult: „See on tont!” ja hakkasid hirmu pärast kisendama. Mt 14:26

4. pühapäev pärast ilmumispüha
Loodusjõudude Issand - Tulge ja vaadake Jumala tegusid, kes on kardetav oma tegemistes inimlaste juures. Ps 66:5
KLPR 336  roheline

Ps 107:1–2,23–31    Ii 38:1-4,8-11,16-18   2Tm 1:7-10   Mt 14:22-33

Kõigeväeline Jumal, meie Looja ja Lunastaja, Sa oled teinud meist evangeeliumi tunnistajad. Lase meil Sinu kutsele ustavaks jääda ja kuulutada Sinu tõotusi kogu maailmale. Sinu Poja, Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.

Lisalugemine: Erl 3:10-24
Õhtul: Ps 100   Js 35:3-10

08.38-16.31
 
|üles|

Esmaspäev, 30. jaanuar

Tulge ja vaadake Jumala tegusid, kes on kardetav oma tegemistes inimlaste juures. Ps 66:5

Ps 21:2-8,14    2Sm 22:1-7,16-17   Ii 9:1-13   (või Srk 43:23-33)

08.36-16.33
 
|üles|

Teisipäev, 31. jaanuar

Tänage Issandat, sest Tema on hea, sest Tema heldus kestab igavesti! Nõnda öelgu Issanda lunastatud, keda Tema on lunastanud kitsikusest. Ps 107:1-2

Ps 107:1-3,10-22    Mt 8:28-34   Na 1:2-7   (või Trk 13:1-9)

08.34-16.36