KIRIKUKALENDER


Rahvuslipu heiskamine / Märkide tähendus / Piibel.net

NOVEMBER 2019
 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
 
|üles|

Reede, 1. november


Kõikide pühakute päev ehk pühakutepäev
Pühade osadus - Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed. Ef 2:19
KLPR 164  valge*/punane*

Ps 89:6–8,16–18   Js 65:17–19   Ilm 7:2–3,9–17   Mt 5:1–12

Püha Jumal, igavene Issand, Kristuses oleme meiegi liidetud Sinu paljuhäälelisse pühade koori, kes Sind kiidab taevas ja maa peal. Lase sellel osadusel tugevdada meid maailma segadustes ja ärata meis rõõmu selle päeva ootuses, kui me koos kõigi päästetutega Sind võime jäädavalt kiita. Sinule olgu ülistus ja au igavesti.

Jeesus ütleb: "Õndsad on need, kes on vaimus vaesed, sest nende päralt on taevariik. Õndsad on kurvad, sest neid lohutatakse." Mt 5:3-4
V: Jumala sulased teenivad Teda ning näevad Tema palet ning Tema nimi on nende otsaesisel. Ilm 22:3-4

Lisalugemine: 2Mak 12:43-46

Me jutustame tulevasele põlvele Issanda kiituseväärt tegudest, Tema vägevusest ja Tema imedest, mis Ta on teinud. Ps 78:4

Ps 55:2-9,17-19,23   Lk 23:46-47   Jh 8:21-30
 
|üles|

Laupäev, 2. november

Usk arvestatakse samuti meile õiguseks, sest me usume Temasse, kes äratas surnuist üles meie Issanda Jeesuse. Rm 4:24

Ps 62:2-13   Ap 14:8-18  
Laupäeva õhtul: Ps 108:2-7   Km 10:11-16

Hingedepäev


Kõikide surnute mälestuspäev ehk hingedepäev

KLPR 174  valge*/must*

Ps 27:2–5,7–8,13–14   Js 35:3-10   2Pt 3:8-14   Jh 5:24-29

Igavene Jumal, taevane Isa, Sina ei ole mitte surnute, vaid oled elavate Jumal, ja Sinus elavad kõik need, kes haudades puhkavad. Me palume: ära lase meil surmahirmus masendusse vajuda, vaid hoia meid armulikult oma Püha Vaimu väega rõõmsas usus, julges lootuses ja südametunnistuse rahus. Aita meil kristlikult elada, õndsalt lahkuda ja rahus uinuda, kuni Sa hauad avad ja meid igaveseks eluks üles äratad; Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Õndsad on surnud, kes nüüdsest peale surevad Issandas! Ilm 14:13

Hingedepäev
 
|üles|

Pühapäev, 3. november


21. pühapäev pärast nelipüha
Jeesuse saadikud - Tema on andnud sulle teada, inimene, mis on hea. Ja mida nõuab Issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga? Mi 6:8
KLPR 157  roheline

Ps 145:8-13   Jr 1:4-10   2Tm 4:1-5   Mt 22:1-14

Issand, vaata hoolitsuse ja armastusega oma rahva peale, et me õpiksime vahet tegema olulise ja ebaolulise vahel ning elaksime Sinu tahet järgides. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Jeesus ütles: "Taevariik on kuninga sarnane, kes tegi oma pojale pulmad. Ja ta läkitas oma sulased kutsutuid pulmapeole paluma, aga need ei tahtnud tulla." Mt 22:1-3

Lisalugemine: Srk 51:23-30
Laupäeva õhtul: Ps 108:2-7   Km 10:11-16
Pühapäeva õhtul: Ps 108:2-7   Mt 13:51-52
 
|üles|

Esmaspäev, 4. november

Jumal õnnistagu meid ja kõik ilmamaa otsad kartku Teda! Ps 67:8

Ps 71:1-12   Ap 9:1-9   Ap 9:10-19a
 
|üles|

Teisipäev, 5. november

Enne kui ma sind emaihus valmistasin, tundsin ma sind, ja enne kui sa emaüsast välja tulid, pühitsesin ma sinu: ma panin su rahvastele prohvetiks. Jr 1:5

Ps 40:10-18   Ap 16:25-34   Mt 10:5-15

 Sakarias ja Eliisabet, Ristija Johannese vanemad
 
|üles|

Kolmapäev, 6. november

Tuleb aeg, mil nad ei salli tervet õpetust, vaid otsivad endile oma himude järgi õpetajaid, kes kõditavad nende kõrvu. 2Tm 4:3

Ps 59:2-5,10-11,17-18   Mt 10:24-31   Lk 14:12-14

 Gustav II Adolf, Rootsi kuningas, Eesti kirikuelu uuendaja, evangeelse usu kaitsja († 1632)
 
|üles|

Neljapäev, 7. november

Maa peal tuntaks Sinu teed, Jumal, kõigi rahvaste seas Sinu päästet! Ps 67:3

Ps 125:1-4   Jos 1:1-9   Ap 10:21-36
 
|üles|

Reede, 8. november

Sind ülistavad, Issand, kõik Sinu teod, ja Su vagad tänavad Sind. Nemad kõnelevad Sinu riigi auhiilgusest ja nad räägivad Su vägevusest. Ps 145:10-11

Ps 55:2-9,7-19,23   Jh 15:18-21   1Kn 2:1-4
 
|üles|

Laupäev, 9. november

Sinu riik on kõigi ajastute riik ja Sinu valitsus kestab rahvapõlvest rahvapõlve. Ps 145:13

Ps 62:2-13   Ilm 19:9-10  
Laupäeva õhtul: Ps 108:2-7   Gl 1:1-12
 
|üles|

Pühapäev, 10. november


22. pühapäev pärast nelipüha
Usuvõitlus - Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina kuri heaga! Rm 12:21
KLPR 192  roheline

Ps 46:2-8   Js 33:20-22 (v Jr 3:14-15)   Rm 1:16-17 (v Ef 6:10-18)   Jh 4:46-53

Halastaja Jumal ja Isa, usu jõul saadad Sa ka meie elus korda imelisi tegusid. Aita meil uskuda Sinu sõnasse, panna sellele oma lootus ning rajada Sinu armastusele oma elu. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Ametimees ütles Jeesusele: "Issand, tule alla, enne kui mu laps sureb!? Jeesus ütles talle: "Mine, sinu poeg elab!? Ja inimene uskus sõna, mis Jeesus talle ütles, ning läks. Jh 4:49-50

Lisalugemine: Lm 28-43
Laupäeva õhtul: Ps 108:2-7   Gl 1:1-12
Pühapäeva õhtul: Ps 108:2-7   Ilm 14:6-7

 Leo Suur, paavst, kiriku õpetaja († 461)
1Pt 5:1-11

* 1483 Martin Luther († 1546), reformaator

Mardipäev

Isadepäev
 
|üles|

Esmaspäev, 11. november

Vägede Issand on meiega, Jaakobi Jumal on meile kindlaks varjupaigaks. Ps 46:12

Ps 71:1-12   Mt 10:32-33   1Kr 1:10-18

 Martin, Tours’i piiskop († 397)
valge*
Ps 9:8-12   Js 58:7 - 8:1   1Ts 5:1-11   Mt 25:31-40

Issand Jumal, Sina näed, et meil endil ei ole midagi, mis Sinu ees püsima jääks. Hoia meid oma armus, et me alati elaksime püha Martini kombel ligimesi armastades ja oleksime Sinule meelepärased. Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.
 
|üles|

Teisipäev, 12. november

Pöörduge ümber, taganenud lapsed, ütleb Issand, sest mina olen võtnud teid oma valdusesse. Jr 3:14

Ps 40:10-18   Ne 8:1-8   Jos 24:1-2a,14-18
 
|üles|

Kolmapäev, 13. november

Ma ei häbene evangeeliumi, see on ju Jumala vägi päästeks igaühele, kes usub, juudile esmalt ja siis kreeklasele. Rm 1:16

Ps 59:2-5,10-11,17-18   Gl 3:11   1Kr 4:15-20
 
|üles|

Neljapäev, 14. november

Teist alust ei saa keegi rajada selle kõrvale, mis on juba olemas - see on Jeesus Kristus. 1Kr 3:11

Ps 125:1-4   Rm 10:9-10   2Kn 2:1,6-15a
 
|üles|

Reede, 15. november

Jumal on oma linna keskel, ei ta kõigu; Jumal aitab teda hommiku koites. Ps 46:6

Ps 55:2-9,17-19,23   1Tm 4:7-9   1Aj 16:23-31
 
|üles|

Laupäev, 16. november

Saage vägevaks Issandas ja Tema tugevuse jõus! Pange ülle Jumala sõjavarustus, et te suudaksite seista kuradi salanõude vastu! Ef 6:10-11

Ps 62:2-13   Js 32:1-3  
Laupäeva õhtul: vt järgmine pühapäev kirikuaastas  

 Bengt Gottfried Forselius, Eesti kristliku rahvakooli rajaja († 1688)

Taassünni päev
 
|üles|

Pühapäev, 17. november


Valvamispühapäev. Kirikuaasta eelviimane pühapäev
Valvake! - Teie niuded olgu vöötatud ja lambid põlegu! Lk 12:35
KLPR 177  roheline

Ps 90:1-6,12-15   Am 4:12-13   2Pt 3:8-14,18   Mt 25:1-13

Issand Jeesus Kristus, Sa tuled viimsel päeval kohut mõistma elavate ja surnute üle. Me palume Sind, anna meile rohkesti õige usu õli, et me lambid põleksid, kui Sa tuled. Pühitse meid läbinisti, et meie vaim, hing ja ihu oleksid tervikuna hoitud laitmatuna igaveseks eluks Sinu riigis, kus Sa koos Isaga Püha Vaimu ühtsuses elad ja valitsed igavesest ajast igavesti.

Jeesus ütleb: "Valvake siis, sest te ei tea seda päeva ega tundi!" Mt 25:13

Lisalugemine: Trk 7:7-14
Laupäeva õhtul: Ps 34:12-23   Mk 13:1-8
Pühapäeva õhtul: Ps 34:12-23   Kl 1:1-5a

 Elisabeth Ungarist, Tüüringi maakrahvinna († 1231)
valge*
Ps 1:1–3   Õp 31:10–31   Hb 13:7–9,15–16   Mt 25:31–40 (või Lk 12:29-34)
 
|üles|

Esmaspäev, 18. november

Meie ootame uusi taevaid ja uut maad, kus elab õigus. 2Pt 3:13
V: Meie ootame aga Tema tõotuse järgi uusi taevaid ja uut maad, kus elab õigus. 2Pt 3:13

Ps 44:9-10,15-27   Mk 4:1-12   Kl 4:2-6
 
|üles|

Teisipäev, 19. november

Tema ilmutab inimesele oma mõtteid, kes teeb koidu ja pimeduse ja kes kõnnib maa kõrgendikel - Issand, vägede Jumal on Tema nimi. Am 4:13

Ps 1   Mk 13:9-20   4Ms 14:21-24
 
|üles|

Kolmapäev, 20. november

Issanda päev tuleb nagu varas. Siis hukkuvad taevad raginal, algained lagunevad lõõmates ning maad ja tema tegusid ei leita enam. 2Pt 3:10

Ps 77:2-13   Hb 13:1-6   1Kr 7:25-31
 
|üles|

Neljapäev, 21. november

Mu hing ootab Issandat enam kui valvurid hommikut, kui valvurid hommikut. Ps 130:6

Ps 60:3-7,11-14   1Jh 2:18-29   Mk 13:21-29
 
|üles|

Reede, 22. november

Tuhat aastat on Sinu silmis nagu eilne päev, kui see on möödunud, ja nagu vahikord öösel. Sa uhud nad ära, nad on nagu uni. Ps 90:4-5

Ps 6:2-10   Mt 26:36-41   2Kr 6:1-10

* 1949 Andres Põder, EELK peapiiskop 2005-2014
 
|üles|

Laupäev, 23. november

Mu armsad, olge seda oodates toimekad, et teid leitaks Tema ees veatuina ja laitmatuina rahus. 2Pt 3:14

Ps 82   Mk 13:30-32  
Laupäeva õhtul: Ps 34:12-23   Sk 8:1-8 (v Tb 13:11-18)

 Clemens, paavst, märter († 101)
Fl 3:17 - 4:3   Mt 16:13-19
 
|üles|

Pühapäev, 24. november


Igavikupühapäev. Kuningas Kristuse püha
Kristus - taeva ja maa Issand - Meie kõik peame saama avalikuks Kristuse kohtujärje ees. 2Kr 5:10
KLPR 299  valge

Ps 143:1-10   Tn 7:9-10,13-14   2Ts 1:3-10   Mt 25:31-46

Kõigeväeline igavene Jumal, Sa oled oma ainusündinud Poja seadnud kogu loodu Kuningaks igaveseks ajaks. Kingi meile seda armu, et kogu inimkond, kes on patu läbi Sinust lahutatud, saaks ühendatud Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda aulise valitsemise alla, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

Jeesus ütles jüngritele: "Tema ette kogutakse kõik rahvad ja Ta eraldab nad üksteisest, otsekui karjane eraldab lambad sikkudest." Mt 25:32
V: Kui Inimese Poeg tuleb oma kirkuses ja kõik inglid Temaga, siis Ta istub oma kirkuse troonile. Mt 25:31

Lisalugemine: Su 44-64
Laupäeva õhtul: Ps 34:12-23   Sk 8:1-8 (v Tb 13:11-18)
Pühapäeva õhtul: Ps 34:12-23   Ilm 12:10-12a
 
|üles|

Esmaspäev, 25. november

Issand jääb igavesti; Ta on oma aujärje seadnud kohtumõistmiseks. Ja Ta ise mõistab kohut maailmale õigluses; Ta peab rahvastele kohut õiglasel viisil. Ps 9:8-9

Ps 44:9-10,15-27   5Ms 34   Js 26:20-27:1

 Katariina Aleksandriast, märter († 4. saj), kadripäev
punane*
Ps 116:1–4,7–9,15–17   Jr 11:18–20   Rm 5:1–5   Lk 9:23–26
 
|üles|

Teisipäev, 26. november

Tema valitsus on igavene valitsus, mis ei lakka, ja Tema kuningriik ei hukku. Tn 7:14

Ps 1   Js 27:2-6   Mi 4:3-8

† 2012 Kuno Pajula, EELK peapiiskop 1987–1994
 
|üles|

Kolmapäev, 27. november

Meie ise kiitleme teist Jumala kogudustes, teie vastupidavusest ja ustavusest kõigis tagakiusamistes ja kitsikustes, mida te talute. 2Ts 1:4

Ps 77:2-13   Ilm 19:11-16   Hs 43:1-7a
 
|üles|

Neljapäev, 28. november

Siion kuuleb seda ja rõõmustab, ja Juuda tütred ilutsevad Sinu õiglastest kohtuotsustest, Issand. Sest Sina, Issand, oled Kõigekõrgem üle kogu ilmamaa. Ps 97:8-9

Ps 60:3-7,11-14   Rm 3:1-8   Rm 3:9-20
 
|üles|

Reede, 29. november

Anna mulle vara kuulda oma heldust, Issand, sest ma loodan Sinu peale! Anna mulle teada tee, mida pean käima, sest Sinu poole ma tõstan oma hinge! Ps 143:8

Ps 6:2-10   Jh 18:33-36   Rm 8:31-34
 
|üles|

Laupäev, 30. november

Kisu mind ära, Issand, mu vaenlaste käest; Sinu kaitse alla ma kipun! Õpeta mind tegema Sinu meelt mööda, sest Sina oled mu Jumal! Sinu hea Vaim juhatagu mind tasasel maal! Ps 143:9-10

Ps 82   Trk 12:15-22  
Laupäeva õhtul: Ps 24:1-6   Js 52:1-3

 Apostel Andrease päev ehk andresepäev
punane*
Ps 145:3-7   Js 52:7-10   Rm 10:9-18   Mt 4:18-22

Jumal, taevane Isa, me meenutame täna apostel Andreast, kes võttis kõhklematult vastu Sinu Poja Jeesuse Kristuse kutse ja tõi oma venna Peetruse Tema juurde. Kutsu meidki oma sõnaga Sinu juurde ning anna meile jõudu järgida Sind ja kuulutada Sinu riigi head sõnumit. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.