KIRIKUKALENDER


Rahvuslipu heiskamine / Märkide tähendus / Piibel.net

AUGUST 2019
 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
 
|üles|

Neljapäev, 1. august

Too Jumalale ohvriks tänu ja tasu Kõigekõrgemale oma tõotused! Ps 50:14

Ps 115:1-3,12-18   Lk 11:33-42   1Kr 12:31b-13:3

 Johann Lange, pastor (+ 1531), Zacharias Hasse, pastor (+ 1531) ja Hermann Marsow (+ 1555), Tallinna ja Tartu reformaatorid
 
|üles|

Reede, 2. august

Sinu poole, Issand, ma hüüan, mu kalju! Ära pöördu vaikides minust eemale, et ma Su vaitolemise tõttu ei saaks nende sarnaseks, kes lähevad alla hauda! Ps 28:1

Ps 54:3-9   Jh 18:19-24   1Pt 3:8-17
 
|üles|

Laupäev, 3. august

Olge omavahel üksmeelsed! Ärge mõtelge kõrgilt, vaid laske end tõmmata madalate hulka! Ärge olge endi meelest targad! Rm 12:16

Ps 61:2-9   2Ms 22:24-26  
Laupäeva õhtul: Ps 18:31-37   Jd 24-25

† Jaan Kiivit vanem, EELK peapiiskop 1949–67
 
|üles|

Pühapäev, 4. august


Issanda muutmise püha ehk kirgastamispüha
Kirgastatud Kristus - Sinu kohal koidab Issand ja sinu kohal nähakse Tema auhiilgust! Js 60:2
KLPR 355  valge*

Ps 97:1-2,5-6,10-11   2Ms 3:1-6   2Pt 1:16-18   Mt 17:1-8

Kõigeväeline Jumal, Sina andsid pühal mäel oma jüngritele näha meie Issanda kirkust ja kutsusid neid Teda kuulama. Aita meid, nii et tunneme Jeesuses Kristuses ära maailma Päästja ja leiame Temas uue elu ning võime pärida igavese elu Sinu juures taeva kirkuses. Kuule meid Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

Kui Peetrus alles rääkis, ennäe, helendav pilv varjas neid. Ja ennäe, hääl ütles pilvest: "See on minu armas Poeg, kellest mul on hea meel, Teda kuulake!? Mt 17:5

Lisalugemine: Srk 50:22-24
Laupäeva õhtul: Ps 18:31-37   Jd 24-25
Pühapäeva õhtul: Ps 18:31-37   Jh 8:12-20
 
|üles|

Esmaspäev, 5. august

Tema all on nagu valguse sära, Tema kõrval on kiired, seal on Ta võimsuse loor. Ha 3:4

Ps 26   1Kr 2:6-10   Ha 3:1-4,10-11,18-19
 
|üles|

Teisipäev, 6. august

Issand jätkas Moosesele: "Mina olen sinu vanemate Jumal, Aabrahami Jumal, Iisaki Jumal ja Jaakobi Jumal!" Aga Mooses kattis oma näo, sest ta kartis Jumalale otsa vaadata. 2Ms 3:6

Ps 64:2-11   Jh 1:43-51   2Kr 4:1-6

 Kristuse kirgastamine (tähistatakse 8. pühapäeval pärast nelipüha)
 
|üles|

Kolmapäev, 7. august

Meie Issand Jeesus Kristus sai au ja kirkust Jumalalt Isalt, kui ilmvõrratult kirkuselt kostis Talle hääl: "See on minu armas Poeg, Temast on mul hea meel!" 2Pt 1:17

Ps 81:2-8   Hb 1:1-3   2Ms 40:33-38

 Alexander von Oettingen, usuteadlane, kirikuelu edendaja ja kristluse apologeet († 1905)
 
|üles|

Neljapäev, 8. august

Rõõmustage Issandas, te õiged, ja tänage Tema püha nime! Ps 97:12

Ps 68:25-36   Rm 8:28-30   2Ms 24:1-2,9-12,15-18

 Dominicus, preester, dominiiklaste ordu rajaja († 1221)
Srk 39:1-10
 
|üles|

Reede, 9. august

Issand on kuningas, maa ilutsegu! Rõõmustagu saarte hulk! Pilved ja pimedus on Tema ümber, õigus ja õiglus on Ta aujärje alus. Ps 97:1-2

Ps 41:2-14   Jh 13:30-32   Jh 17:1-5
 
|üles|

Laupäev, 10. august

Teie, kes armastate Issandat, vihake kurja! Tema hoiab oma vagade hingi, Ta kisub nad ära õelate käest. Valgus koidab õigele ja rõõm neile, kes õiglased südamelt. Ps 97:10-11

Ps 19:2-15   Ilm 5:11-14  
Laupäeva õhtul: Ps 18:31-37   Js 5:18-23

 Laurentius, diakon, märter Roomas († 258), lauritsapäev
punane*
Ps 116:1–4,7–9,15–17   Jr 20:7–11   1Pt 4:12–19   Jh 12:24–26

Armuline Jumal, Sinu sulane ja tunnistaja püha Laurentius jagas kiriku aarded vaestele ja kinnitas, et kannatajad on Sinule eriliselt tähtsad. Ärata meidki elama tõelises vennaarmastuses, et me teeme head ja jagame oma võimalusi ligimesega. Seda palume Kristuse, meie Issanda läbi.
 
|üles|

Pühapäev, 11. august


9. pühapäev pärast nelipüha
Tõde ja eksitus - Käige nagu valguse lapsed - sest valguse vili on ju igasuguses headuses ja õiguses ja tões. Ef 5:8b,9
KLPR 365  roheline

Ps 92:5-10,13-14   5Ms 13:1-5 (v Ii 28:7-15,23-28)   1Jh 4:1-6   Mt 7:15-23

Jumal, meie Isa, Sina valgustad oma Vaimuga meie pimedust. Sina näed, kui kergesti me eksime ja teeme halbu valikuid. Anna meile tarkust teha vahet õige ja vale, tõe ja eksituse vahel, nõnda et me võiksime elada Sinu tahte järgi. Kuule meid Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Jeesus ütles jüngritele: "Hoiduge valeprohvetite eest, kes tulevad teie juurde lambanahas, seestpidi aga on kiskjad hundid! Te tunnete nad ära nende viljast." Mt 7:15-16
V: Jeesus ütleb: "Minge sisse kitsast väravast, sest lai on värav ja avar on tee, mis viib hukatusse, ja palju on neid, kes astuvad sealt sisse!" Mt 7:13

Lisalugemine: Trk 12:13,16-19
Laupäeva õhtul: Ps 18:31-37   Js 5:18-23
Pühapäeva õhtul: Ps 18:31-37   Jh 7:45-52 (v Srk 4:20-31)

 Clara Assisist, abtiss, klarisside ordu rajaja († 1253)
Ül 8:6-7

* 1936 Andres Taul, Välis-Eesti piiskopkonna piiskop
 
|üles|

Esmaspäev, 12. august

Sul on hea meel tõest, mis asub südame põhjas, ja salajas annad Sa mulle tarkust teada. Ps 51:8

Ps 26   2Jh 1-9   Js 10:1-3
 
|üles|

Teisipäev, 13. august

Vaata, Issanda kartus - see on tarkus, ja hoidumine kurjast on arukus! Ii 28:28

Ps 64:2-11   Mt 24:4-14   Js 32:1-8

* 1973 Urmas Viilma, EELK peapiiskop
 
|üles|

Kolmapäev, 14. august

Armsad, ärge usaldage iga vaimu, vaid katsuge vaimud läbi, kas nad on Jumalast, sest palju valeprohveteid on läinud välja maailma. 1Jh 4:1

Ps 81:2-8   Mi 3:5-12 (v Trk 1:7-15)   Rm 2:13-16

 Meinhard, Liivimaa piiskop, misjonär liivlaste juures († 1196)
Js 52:7-10   Hb 13:7-8   Jh 4:34-38
 
|üles|

Neljapäev, 15. august

Ma tulen Issanda Jumala vägitegudega, ma tunnistan üksnes Sinu õiglust. Ps 71:16

Ps 68:25-36   Jk 1:22-25   Õp 14:2-8 (v Brk 3:29-38)

 Neitsi Maarja uinumise püha ehk rukkimaarjapäev
valge*
Ps 16:7–9   Js 61:10–11 (või Ül 2:1–7)   Gl 4:3–7 (või Ilm 11:19–12:6,10)   Lk 1:46–55

Kõigeväeline Jumal, Sa oled vaadanud armus Neitsi Maarja peale ja valinud ta oma Poja, meie Issanda emaks. Juhi meidki oma armuga, et taevas meile avaneks ja me saaksime osa Sinu kirkusest. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.
 
|üles|

Reede, 16. august

Kui õelad lokkavad nagu rohi ja kõik ülekohtutegijad õitsevad, siis on see neile hävituseks igavesti. Ps 92:8

Ps 41:2-14   Sk 13:1-2,7-9   2Pt 2:1-5

 August Nigol, pastor, Helsingi eesti koguduse õpetaja, enamlaste terrorivõimu märter († 1918) ja teised märtrid Eesti asundustes
 
|üles|

Laupäev, 17. august

Jeesus ütles jüngritele: "Mitte igaüks, kes mulle ütleb: "Issand, Issand!", ei saa taevariiki; saab vaid see, kes teeb mu Isa tahtmist, kes on taevas." Mt 7:21

Ps 19:2-15   Kg 7:19-25  
Laupäeva õhtul: Ps 18:31-37   1Ms 41:25-43
 
|üles|

Pühapäev, 18. august


10. pühapäev pärast nelipüha
Ustavus Jumala andide kasutamisel - Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem. Lk 12:48
KLPR 326  roheline

Ps 119:129-136   Õp 3:3-8 (v 2Aj 1:7-12)   1Pt 4:7-11   Lk 16:1-9

Issand Jumal, me täname Sind, et Sa oled meid rikkalikult õnnistanud. Hoia meid ahnuse eest ning anna meile õiglast meelt. Aita, et me oleksime Sinu andide ustavad majapidajad ja jagajad, nii et meil igavesest varandusest puudust ei tuleks, kui me jätame ajaliku elu ja tuleme Sinu kohtu ette. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Jeesus ütles: "Tehke endile sõpru ülekohtuse mammonaga, et kui see saab otsa, teid võetaks igavestesse telkidesse." Lk 16:9

Lisalugemine: Srk 47:8-11
Laupäeva õhtul: Ps 18:31-37   1Ms 41:25-43
Pühapäeva õhtul: Ps 18:31-37   Õp 8:12-21
 
|üles|

Esmaspäev, 19. august

Issand, anna mulle arusaamist oma sõna mööda! Ps 119:169

Ps 26   1Kn 3:16-28   1Tm 4:6-16
 
|üles|

Teisipäev, 20. august

Heldus ja tõde ärgu jätku sind maha! Seo need enesele ümber kaela, kirjuta need oma südamelauale, siis sa leiad armu ja heakskiitu Jumala ja inimeste silmis! Õp 3:3-4

Ps 64:2-11   Hs 3:16-21   1Kr 6:12-20Taasiseseisvumispäev
 
|üles|

Kolmapäev, 21. august

Teenigu igaüks teisi selle andega, mille ta on saanud, nagu Jumala mitmesuguse armu head majapidajad. 1Pt 4:10

Ps 81:2-8   1Kr 4:1-7   2Tm 2:15-21
 
|üles|

Neljapäev, 22. august

Sina oled õige, Issand, ja Su seadused on õiglased. Ps 119:137

Ps 68:25-36   Lk 16:10-12   Rm 12:6-15

 Leonhard Blumer, misjonär Arushas Ida–Aafrikas, masaikeelse aabitsa, katekismuse ja lauluraamatu väljaandja († 1938)
 
|üles|

Reede, 23. august

Kaldu minu poole ja ole mulle armuline, see on nende õigus, kes armastavad Sinu nime. Ps 119:132

Ps 41:2-14   Jh 19:9-16a   Jr 1:11-19

Kommunismi ja natsismi ohvrite mälestuspäev
 
|üles|

Laupäev, 24. august

Looda Issanda peale kõigest südamest ja ära toetu omaenese mõistusele! Õpi Teda tundma kõigil oma teedel, siis Ta teeb su teerajad tasaseks! Õp 3:5-6

Ps 19:2-15   2Pt 1:3-11  
Laupäeva õhtul: Ps 18:31-37   Nl 1:1-11

 Apostel Bartolomeuse päev ehk pärtlipäev
punane*
Ps 145:3-7   43:8-13   Ap 5:12-16 (või 1Kr 4:9-15)   Lk 22:24-30

Kõigeväeline igavene Jumal, me täname Sind, et võime täna tähistada apostel Bartolomeuse päeva, ja palume Sind: aita oma Kirikul armastada seda sõna, millesse apostel uskus, ja ustavalt kuulutada Sinu Poja evangeeliumi, mida tema õpetas. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.
 
|üles|

Pühapäev, 25. august


11. pühapäev pärast nelipüha
Soosinguajad - Õnnis on rahvas, kelle Jumal on Issand, rahvas, kelle Tema on valinud enesele pärisosaks! Ps 33:12
KLPR 217  roheline

Ps 81:9-17   Jr 18:1-10   Ilm 3:1-6   Lk 19:41-48

Igavene Jumal ja Isa, Sina oled evangeeliumi kaudu meid kutsunud oma rahvaks ja lubanud kinkida meile elu. Juhi meid oma Vaimuga, et mõistaksime, mis meie rahuks on vaja, ega raiskaks Sinu antud meeleparandusaega. Kuule meid Jeesuse Kristuse, meie Issanda pärast.

Kui Jeesus lähedale jõudis, nuttis ta linna nähes tema pärast: "Kui ka sina sel päeval ära tunneksid, mis sinu rahuks on vaja! Ent nüüd on see sinu silmade eest peidus." Lk 19:41-42

Lisalugemine: Erl 3:2-4, 8-10
Laupäeva õhtul: Ps 18:31-37   Nl 1:1-11
Pühapäeva õhtul: Ps 18:31-37   Ne 1:1-11 (v Srk 36:1,13-19)
 
|üles|

Esmaspäev, 26. august

Õnnis on rahvas, kelle Jumal on Issand, rahvas, kelle Tema on valinud enesele pärisosaks. Ps 33:12
V: Täida Siion Sinu ülistusega ja oma rahvas Sinu auhiilgusega! Anna tunnistus oma esmalooduile ja tee tõeks, mis Sinu nimel on ennustatud! Srk 36:13-14

Ps 26   Rm 11:1-12   Hs 28:1-7,20-24
 
|üles|

Teisipäev, 27. august

Kas mina ei või teiega teha nõnda nagu see potissepp, oh Iisraeli sugu! ütleb Issand. Vaata, otsekui savi potissepa käes, nõnda olete teie minu käes, Iisraeli sugu! Jr 18:6

Ps 64:2-11   Lk 21:5-6,20-24   Jr 8:18-23, 9:6-12 (v Srk 17:25-32)

 Monica, Augustinuse ema († 387)
Srk 26:1-3,13-16
 
|üles|

Kolmapäev, 28. august

Nõnda ütleb Issand: Ma tean su tegusid, et sul on nimi, et sa elad. Ometi oled sa surnud. Ole valvas ja hoia, mis on veel jäänud; seegi on juba suremas. Ilm 3:1-2

Ps 81:2-8   Hb 3:7-14   Nl 4:11-20

 Augustinus, Hippo piiskop, kirikuisa († 430)
Srk 39:1-10
 
|üles|

Neljapäev, 29. august

Otsige Issandat, kui Ta on leitav, hüüdke Teda, kui Ta on ligidal! Js 55:6

Ps 68:25-36   2Ms 34:4-9   5Ms 32:7-20

 Ristija Johannese märtrisurm
Jr 1:4,17–19   Mk 6:17–29
 
|üles|

Reede, 30. august

Mina olen Issand, sinu Jumal, kes tõin sind Egiptusemaalt; tee lahti oma suu, siis täidan ta! Ps 81:11

Ps 41:2-14   Lk 23:27-31   Nl 5:1-22
 
|üles|

Laupäev, 31. august

Oh et mu rahvas mind kuulaks ja Iisrael käiks minu teedel! Ps 81:14

Ps 19:2-15   5Ms 4:25-31  
Laupäeva õhtul: Ps 18:31-37   Rm 2:17-29

† 2005 Jaan Kiivit noorem, EELK peapiiskop 1994–2005