KIRIKUKALENDER


Rahvuslipu heiskamine / Märkide tähendus / Piibel.net

JAANUAR 2019
 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
 
|üles|

Teisipäev, 1. jaanuar


Jeesuse nimepäev ehk uusaasta (nääripäev)
Jeesuse nimel - Kõik, mida te iial teete sõnaga või teoga, seda tehke Issanda Jeesuse nimel, Tema läbi Jumalat Isa tänades! Kl 3:17
KLPR 45  valge

Ps 8:2–10   4Ms 6:22–27   Ap 4:8–12   Lk 2:21

Kõigeväeline Jumal, Sinu ainus Poeg lõigati ümber käsuõpetuse kohaselt kaheksandal päeval pärast sündimist ja Talle anti nimi üle kõigi nimede. Kingi meile armu kanda ustavalt Tema nime, teenida Teda Vaimu väes ja kuulutada Teda maailma Päästjana, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

Jeesuse nimes nõtkugu iga põlv nii taevas kui maa peal kui maa all, ja iga keel tunnistagu: Jeesus Kristus on Issand - Jumala Isa kirkuseks. Fl 2:10-11

Lisalugemine: Srk 24:5-31
Pühapäeva õhtul: Ps 131   Jk 4:13-15 (v 1Ms 17:1–8)

Uusaasta
 
|üles|

Kolmapäev, 2. jaanuar

Et te olete aga pojad, siis on Jumal läkitanud teie südamesse oma Poja Vaimu, kes hüüab: "Abba! Isa!" Nõnda ei ole sa enam ori, vaid poeg. Gl 4:6-7

Ps 132:11-17   Rm 11:1-2a,11-15   Js 63:7-9

 Basileios Suur († 379) ja Gregorios Nazianzosest († u 390), piiskopid, kirikuisad
2Tm 4:1-8   Mt 5:13-19
 
|üles|

Neljapäev, 3. jaanuar

Ma meenutan Issanda heldust, Issanda kiiduväärsust. Js 63:7
V: Jeesus kasvas tarkuses ja pikkuses ja armus Jumala ja inimeste juures. Lk 2:52

Ps 133   2Ms 1:8-10,15-21   1Ms 37:12-24,28

Vabadussõjas võidelnute mälestuspäev 10:30
 
|üles|

Reede, 4. jaanuar

Hõisake, taevad, ja ilutse, maa, mäed, rõkatage rõõmust, sest Issand trööstib oma rahvast ja halastab oma viletsate peale! Js 49:13

Ps 134   Jr 31:15-17   Js 46:3-4,9-10
 
|üles|

Laupäev, 5. jaanuar

Kui aeg sai täis, läkitas Jumal oma Poja, kes sündis naisest, sündis Seaduse alla, lahti ostma seadusealuseid, et me saaksime pojaseisuse. Gl 4:4-5

Ps 33:13-22   5Ms 33:26-28  

 Hans Tiismann, misjonär Palestiinas, Ida-Aafrikas ja Brasiilias, afrikanist, esimene eestlasest misjonär († 1886)

† 1974 Johannes Oskar Lauri, E.E.L.K. piiskop 1957–64, E.E.L.K. peapiiskop 1964–71
 
|üles|

Pühapäev, 6. jaanuar


Kristuse ilmumise püha ehk kolmekuningapäev Epiphanias
Jeesus, maailma valgus - Pimedus möödub ja tõeline valgus paistab juba. 1Jh 2:8
KLPR 55  valge

Ps 72:1-3,8-12   Js 60:1-6   Ef 3:2-9   Mt 2:1-12

Jumal, meie taevane Isa, Sinu täht juhatas Hommikumaa targad sõime juurde ja Sa ilmutasid neile oma Poega. Juhi ka meid, nii et me usus Tema kui oma Issanda ära tunneme ja seeläbi viimaks Sinu kirkust näeme. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

Tähetargad kuulasid kuninga jutu ära ning asusid teele. Ja vaata, täht, mille tõusmist nad olid näinud, käis nende eel, kuni jäi seisma selle paiga kohale, kus oli laps. Mt 2:9

Srk 39:6-13   ilmumisaja päeva psalm, vt allpool   1Kn 10:1-10 (või Tb 13:9-11)
Pühapäeva hommikul: ilmumisaja päeva psalm, vt allpool    2Kr 4:3-6

 Valter Paucker, pastor, enamlaste 1918–1919. aasta terrorivõimu märter Rakveres († 1919)

Kolmekuningapäev
 
|üles|

Esmaspäev, 7. jaanuar

Sinul, Issand, on suurus ja vägevus, ilu ja hiilgus ja au, kõik, mis on taevas ja maa peal. 1Aj 29:11

Ps 21:2-8,14   1Jh 3:1-6   4Ms 24:15-17a

 Elmar Silvester Salumaa, pastor, usuteadlane (†1996)
 
|üles|

Teisipäev, 8. jaanuar

Tõuse, paista, sest sinu valgus tuleb ja Issanda auhiilgus koidab su kohal. Js 60:1

Ps 107:1-3,10-22   1Jh 2:12-17   5Ms 18:14-19 (v Trk 6:12-21)
 
|üles|

Kolmapäev, 9. jaanuar

Paganadki on tõotuse kaaspärijad ja sama ihu liikmed ja kaasosalised Kristuses Jeesuses evangeeliumi kaudu. Ef 3:6

Ps 149:1-5   Ef 4:17-24   Js 60:8-14 (v Brk 4:36-5:9)
 
|üles|

Neljapäev, 10. jaanuar

Kiitke Issandat, kõik paganad, ülistage teda, kõik rahvahõimud! Halleluuja! Ps 117:1

Ps 99   Mt 12:14-21   Ap 13:44-49
 
|üles|

Reede, 11. jaanuar

Teda kummardavad kõik kuningad; kõik paganarahvad orjaku Teda! Sest Tema kisub hädast välja vaese, kes kisendab, ja viletsa ja selle, kel pole abimeest. Ps 72:11-12

Ps 20:2-10   Lk 1:67,(68-75,)76-79   Js 66:18-23
 
|üles|

Laupäev, 12. jaanuar

Vaata, pimedus katab maad ja pilkane pimedus rahvaid, aga sinu kohal koidab Issand ja sinu kohal nähakse Tema auhiilgust. Ja rahvad tulevad su valguse juurde ning kuningad paistuse juurde, mis sinust kumab. Js 60:2-3

Ps 110:1-4   Sk 8:20-23  
Laupäeva õhtul: Ps 100   Mk 1:1-11
 
|üles|

Pühapäev, 13. jaanuar


Kristuse ristimise püha ehk 1. pühapäev pärast ilmumispüha
Ristimise and - Keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed. Rm 8:14
KLPR 7  valge

Ps 89:19-22,27-30   Js 42:1-4   Tt 3:4-7   Mt 3:13-17

Issand Jumal, taevane Isa, Sina ilmutasid end oma armsa Poja ristimise hetkel ja tahad, et meiegi Teda kuulaksime. Me oleme Tema käsu ja tõotuste peale ristitud, saanud pattude andeksandmise ja uuesti sündinud Sinu lasteks. Aita meil nüüd Sinu lastena uues elus käia ning jõuda Sinu igavesse riiki. Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

Kui nüüd Jeesus oli ristitud, tuli ta kohe veest välja. Ja vaata, taevad avanesid ning Ta nägi, kuidas Jumala Vaim laskus otsekui tuvi ja tuli Tema peale. Mt 3:16

Lisalugemine: Trk 10:17-20
Laupäeva õhtul: Ps 100   Mk 1:1-11
Pühapäeva õhtul: Ps 100   Js 61:10-11

 Hilarius, Poitiers’ piiskop, kirikuisa († u 367)
1Jh 2:18-25   Jh 8:5-32

 Jakob Hurt, pastor, rahvusliku liikumise tegelane ja rahvusliku kultuuritöö organiseerija († 1907)
 
|üles|

Esmaspäev, 14. jaanuar

Te ammutate rõõmuga vett päästeallikaist. Js 12:3

Ps 21:2-8,14   Rm 6:3-5   Jh 3:22-30

 Platon, õigeusu piiskop; Traugott Hahn, usuteadlane, pastor ja Wilhelm Schwartz, pastor; Nikolai Bezanitski ja Mihail Bleive, õigeusu preestrid; 1919. aasta Tartu märtrid
 
|üles|

Teisipäev, 15. jaanuar

Vaata, see on mu sulane, kellesse ma olen kiindunud, mu valitu, kellest mu hingel on hea meel. Ma olen pannud oma Vaimu Tema peale, Tema toob rahvaile õiguse. Js 42:1

Ps 107:1-3,10-22   1Kr 12:12-13   Ef 4:3-6
 
|üles|

Kolmapäev, 16. jaanuar

Ta päästis meid uuestisünni pesemise ja Püha Vaimu uuendamise kaudu. Tt 3:5

Ps 149:1-5   Kl 2:1-7   Ef 5:25-27
 
|üles|

Neljapäev, 17. jaanuar

Johannes nägi Jeesust enda juurde tulevat ja ütles: "Vaata, see on Jumala Tall, kes kannab ära maailma patu." Jh 1:29

Ps 99   Mk 10:13-16   2Kr 1:21-22

 Antonius, abt, munkluse isa Egiptuses († 356), tõnisepäev
Fl 3:7-14   Mt 19:16-26

 Albert von Buxhoeveden, Liivimaa piiskop, Eestimaa ristiusustamise korraldaja († 1229)
 
|üles|

Reede, 18. jaanuar

Issand ütleb: "Ma olen leidnud Taaveti, oma sulase, oma püha õliga olen ma Tema võidnud. Teda toetab mu käsi kõvasti ja mu käsivars tugevdab Teda." Ps 89:21-22

Ps 20:2-10   Mk 10:35-40   1Pt 3:18-22
 
|üles|

Laupäev, 19. jaanuar

Rudjutud pilliroogu ei murra Ta katki ja hõõguvat tahti ei kustuta Ta ära, Ta levitab ustavalt õigust. Js 42:3
V: Ma annan teada Issanda otsuse; tema ütles minule: Sina oled mu Poeg, täna ma sünnitasin Sinu. Ps 2:7

Ps 110:1-4   Kl 3:9-11  
Laupäeva õhtul: Ps 100   Jr 17:12-14

 Henrik, Uppsala piiskop, märter, misjonär Soomes († 1156/1158)
2Tm 2:8-13   Jh 4:34-38
 
|üles|

Pühapäev, 20. jaanuar


2. pühapäev pärast ilmumispüha
Jeesus ilmutab oma jumalikku väge - Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. Jh 1:17
KLPR 264  roheline

Ps 105:1-5,39-42   2Kn 4:1-7 (v Js 12:1-6)   Rm 12:6-16   Jh 2:1-11

Kõigeväeline Jumal, Sa oled ilmutanud oma väge ja juhtinud paljusid oma Poja tegude varal usule. Ava meiegi silmad nägema imesid, mida Ta on teinud, ja tugevda meie usku Sinu väesse ja armastusse; Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Jeesus ütles teenritele: "Täitke anumad veega!" Ja nad täitsid need ääretasa. Ja Ta ütles neile: "Ammutage nüüd ja viige pulmavanemale!" Ja nemad viisid. Jh 2:7-8

Lisalugemine: Srk 39:16-27,32-35
Laupäeva õhtul: Ps 100   Jr 17:12-14
Pühapäeva õhtul: Ps 100   4Ms 13:17-20 (21-22) 23-27
 
|üles|

Esmaspäev, 21. jaanuar

Tänage Issandat, kuulutage Tema nime, tehke teatavaks rahvaste seas Tema teod! Ps 105:1

Ps 21:2-8,14   5Ms 4:5-13   Jh 5:31-36

 Agnes, märter Roomas († 304)
Ilm 7:13-17
 
|üles|

Teisipäev, 22. jaanuar

Ülistage Issandat, sest Tema on teinud suuri asju, saagu see teatavaks kogu maal! Js 12:5

Ps 107:1-3,10-22   2Ts 2:13-17   2Pt 1:2-4
 
|üles|

Kolmapäev, 23. jaanuar

Olge rõõmsad lootuses, vastupidavad viletsuses, püsivad palves! Rm 12:12

Ps 149:1-5   Ilm 21:5-7   Mt 13:53-56 (v Srk 24:17-21)
 
|üles|

Neljapäev, 24. jaanuar

Me nägime Tema kirkust nagu Isast Ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde. Jh 1:14

Ps 99   Jh 7:1-13   Mt 26:26-29
 
|üles|

Reede, 25. jaanuar

Nõudke Issandat ja Tema võimsust, otsige alati Tema palet! Meenutage Tema tehtud imetegusid, Tema imetähti ja Tema huulte kohtuotsuseid. Ps 105:4-5

Ps 20:2-10   Lk 6:1-11   Jh 19:25-27

 Apostel Pauluse pöördumispäev
valge*
Ps 89:2,6,16-18   Jr 1:4–10 (või Js 45:22-25)   Ap 9:1-18 (või Gl 1:11-24)   Mt 19:27-30 (või Mk 16:15-20)

Kõigeväeline Jumal, Sina andsid apostel Paulusele ülesande viia evangeeliumi valgust laiali kõikjale maailma. Me meenutame täna tema imelist pöördumist ja palume: aita meil püsida tema kuulutatud elu sõnas. Luba meil kõigil üheskoos rõõmustada Kristuse taastulemise päeval. Kuule meid oma Poja Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.
 
|üles|

Laupäev, 26. jaanuar

Õnnistage oma tagakiusajaid, õnnistage ja ärge needke! Rõõmustage rõõmsatega, nutke nutjatega! Rm 12:14-15

Ps 110:1-4   1Jh 1:1-4 (v Srk 45:1-5)  

 Timoteos ja Tiitus, piiskopid, apostlite õpilased
Js 61:1-3a   2Tm 2:1-8   Tt 1:1-5
 
|üles|

Pühapäev, 27. jaanuar


3. pühapäev pärast ilmumispüha
Jeesus äratab usule - Tuleb inimesi idast ja läänest, põhjast ja lõunast, ja nad istuvad lauas Jumala riigis. Lk 13:29
KLPR 57  roheline

Ps 102:16-23   5Ms 10:17-21 (v 1Kn 8:41-43)   Rm 1:16-17   Mt 8:5-13

Jumal, kõigi rahvaste Isa, Sa oled kutsunud enda juurde ka neid, kes on Sinust kaugel. Aita, et evangeeliumi kuulutus jõuaks iga inimeseni ja kõik rahvad kiidaksid ja teeniksid Sind Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Lisalugemine: Jdt 4:9-15
Laupäeva õhtul: Ps 100   Js 56:3-8
Pühapäeva õhtul: Ps 100   Ap 14:21-28
 
|üles|

Esmaspäev, 28. jaanuar

Taevad kuulutavad Tema õigust ja kõik rahvad näevad Tema au. Ps 97:6

Ps 21:2-8,14   Js 19:19-25   Ap 3:21-27

 Thomas Aquinost, preester, kiriku õpetaja († 1274)
1Kr 2:9-16   Jk 3:17-18
 
|üles|

Teisipäev, 29. jaanuar


Ps 107:1-3,10-22   Rm 1:7-16   Gl 3:6-9
 
|üles|

Kolmapäev, 30. jaanuar


Ps 149:1-5   Rt 15:12-16   Rm 15:12-16
 
|üles|

Neljapäev, 31. jaanuar

Sina, Issand, oled Kõigekõrgem üle kogu ilmamaa, Sa oled väga ülendatud üle kõigi jumalate. Ps 97:9

Ps 99   Ap 13:42-52   Rm 16:1-3,25-27