KIRIKUKALENDER


Rahvuslipu heiskamine / Märkide tähendus / Piibel.net

MÄRTS 2019
 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
 
|üles|

Reede, 1. märts

1Jumal, me oleme oma kõrvaga kuulnud, meie isad on meile jutustanud: suure teo oled Sa teinud nende päevil, muistsel ajal. Ps 44:2

Ps 7:2-12,18   Hb 5:11-14   Jr 23:23-29
 
|üles|

Laupäev, 2. märts

Õel jätku oma tee ja nurjatu mees oma mõtted ning pöördugu Issanda poole, siis halastab Tema ta peale; ja meie Jumala poole, sest Tema annab palju andeks. Js 55:7

Ps 87   1Ts 2:13-14a  
Laupäeva õhtul: Ps 105:1,7-22   Lk 9:51-56
 
|üles|

Pühapäev, 3. märts


Pühapäev enne paastuaega Esto mihi; Quinquagesima
Jumala armastuse ohvritee - Vaata, me läheme üles Jeruusalemma ja seal viiakse lõpule kõik see, mis prohvetid on kirjutanud Inimese Pojast! Lk 18:31
KLPR 317  roheline

Ps 31:1-6   Js 58:1-9   1Kr 13   Lk 18:31-43

Armuline Jumal, Sa näitasid oma Poja kannatuses ja surmas maailmale oma armastust. Ava meie südamesilmad, et me mõistaksime Tema ohvri saladust ja järgneksime Talle kuuletumise ja armastuse teel. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Võttes endaga need kaksteist, ütles Jeesus neile: "Vaata, me läheme üles Jeruusalemma ja seal viiakse lõpule kõik see, mis prohvetid on kirjutanud Inimese Pojast." Lk 18:31

Lisalugemine: Srk 2:1-6
Laupäeva õhtul: Ps 105:1,7-22   Lk 9:51-56
Pühapäeva õhtul: Ps 105:1,7-22   2Kr 5:14-15
 
|üles|

Esmaspäev, 4. märts

Ole mulle kaitsjaks kaljuks, mäelinnuse hooneks mu päästmiseks! Ps 31:3

Ps 31:20-25   1Jh 3:16   Mk 4:21-25
 
|üles|

Teisipäev, 5. märts


Vastlapäev

Armastus on pika meelega, armastus hellitab. Ta lepib kõigega, ta usub kõike, ta loodab kõike, ta talub kõike. 1Kr 13:4,7

Ps 105:1,23-38   Lk 5:33-39   1Tm 1:14-15
 
|üles|

Kolmapäev, 6. märts


Tuhkapäev. Paastuaja algus
Palvepäev

Patukahetsus ja paast
KLPR 215  violett/must*

12Ps 57:2-4,11-12   Jl 2:12-17   2Pt 1:1-11 (v 1Pt 4:1-5)   Mt 6:16-21 (v Lk 13:22-30)

Halastaja Jumal, Sinule lootes alustame neljakümmet pöördumise ja meeleparanduse päeva. Anna meile jõudu kristlikult kasvada, kurjast lahti öelda ja head teha. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Pöörduge Issanda, oma Jumala poole, sest Tema on armuline ja halastaja, pika meelega ja rikas heldusest, ja Tema kahetseb kurja! Jl 2:13
V: Pöörduge minu poole kõigest südamest, paastudes, nuttes ja kurtes! Jl 2:12

Lisalugemine: 2Mak 1:23-27

Ps 94:3-15   1Kn 21:1-4,7-11,16-21,27-29 (v As 29-31,38-43)  
 
|üles|

Neljapäev, 7. märts

Et nüüd Kristus on ihulikult kannatanud, relvastuge teiegi sellesama meelsusega, sest kes on kannatanud ihulikult, see on lakanud patustamast, nii et ta maises elus allesjäänud aega ei ela enam inimlike himude, vaid Jumala tahtmise järgi. 1Pt 4:1-2

Ps 141:1-5,8   Sk 7:1-14   Kl 3:5-11

 Perpetua ja Felicitas, märtrid Kartaagos († 202/203)
Trk 3:1-7   Hb 10:32-36
 
|üles|

Reede, 8. märts

Aita meid, meie pääste Jumal, oma nime auhiilguse pärast, ja tõmba meid välja ning tee lepitus meie pattude eest oma nime pärast! Ps 79:9

Ps 31:10-18a   Jl 1:12-14   Est 4:12-17 (v Jdt 4:1-3,9-15)

 Martin Lipp, pastor, luuletaja, kiriku– ja kultuuriloolane († 1923)
 
|üles|

Laupäev, 9. märts

Jeesus ütleb: "Kui te paastute, siis ärge olge kurvanäolised nagu silmakirjatsejad, sest nemad teevad oma palge näotuks, et näidata inimestele oma paastumist." Mt 6:16

Ps 42:7-12   Esr 8:21-23  
Laupäeva õhtul: Ps 18:47-51   5Ms 8:11-18a (v Srk 34:14-20)
 
|üles|

Pühapäev, 10. märts


Paastuaja 1. pühapäev Invocavit
Jeesus - kiusatuste võitja - Selleks ongi Jumala Poeg saanud avalikuks, et Ta tühistaks kuradi teod. 1Jh 3:8b
KLPR 316  violett

Ps 91:1-4,11-12,15   1Ms 3:1-7(8-19)   Hb 4:14-16   Mt 4:1-11

Issand, meie Jumal, Sina lasid oma Pojal kõrbes kiusatustega võidelda, et Ta võiks aidata inimesi, kes on kiusatustes. Anna meile jõudu Temale järgneda ning lase meil Tema abiga kõik kurja rünnakud ära võita. Kuule meid Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Siis viis Vaim Jeesuse kõrbesse kuradi kiusata. Ja kui Ta oli nelikümmend päeva ja nelikümmend ööd paastunud, siis tuli Talle viimaks nälg kätte. Mt 4:1-2

Lisalugemine: Srk 36:1-7,13-22
Laupäeva õhtul: Ps 18:47-51   5Ms 8:11-18a (v Srk 34:14-20)
Pühapäeva õhtul: Ps 18:47-51   2Ts 3:1-5
 
|üles|

Esmaspäev, 11. märts

Ta hüüab mind appi ja ma vastan Temale; mina olen Ta juures, kui Ta on kitsikuses, ma vabastan Tema ning teen Ta auliseks. Ps 91:15

Ps 15   1Jh 3:7-12   Jh 8:37-47
 
|üles|

Teisipäev, 12. märts

Madu oli kavalam kõigist loomadest väljal, kelle Issand Jumal oli teinud, ja ta ütles naisele: "Kas Jumal on tõesti öelnud, et te ei tohi süüa mitte ühestki rohuaia puust?" 1Ms 3:1

Ps 38:2-5,10,16-23   Ii 1:1-22   Mk 14:17-31
 
|üles|

Kolmapäev, 13. märts

Meil pole niisugune ülempreester, kes ei suuda kaasa tunda meie nõrkustele, vaid selline, kes on olnud kõigiti kiusatud nii nagu meie, ja siiski ilma patuta. Hb 4:15

Ps 94:3-15   1Kr 10:7-13   1Sm 18:6-16

 Joachim Salemann, Tallinna piiskop, kirikukäsiraamatu ja lauluraamatu uuendaja († 1701)
 
|üles|

Neljapäev, 14. märts

Inimene ei ela üksnes leivast, vaid inimene elab kõigest, mis lähtub Issanda suust. 5Ms 8:3

Ps 141:1-5,8   Jk 4:1-10   1Ts 3:1-13

Emakeelepäev
 
|üles|

Reede, 15. märts

Issand annab oma inglitele sinu pärast käsu sind hoida kõigil su teedel. Kätel nad kannavad sind, et sa oma jalga ei lööks vastu kivi. Ps. 91:11-12

Ps 31:10-18a   Jr 2:1-13   Rm 6:12-19
 
|üles|

Laupäev, 16. märts

Läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halastust saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal! Hb 4:16

Ps 42:7-12   Ilm 20:1-6  
Laupäeva õhtul: Ps 18:47-51   1Sm 4:1-11 (v Mt 4:23-24)
 
|üles|

Pühapäev, 17. märts


Paastuaja 2. pühapäev Reminiscere
Palve ja usk - Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. Rm 5:8
KLPR 327  violett

Ps 25:1-10   2Aj 20:1-9   1Ts 4:1-8   Mt 15:21-28

Jumal, meie Isa, toeta meid, kui me abitult Sinu poole hüüame ning oleme vajumas kiusatuste ja kannatuste mülkasse. Aita meil olla väsimatud palves ja loota kindlalt Sinu tõotustele. Kuule meid Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Siis Jeesus vastas talle: "Oh naine, sinu usk on suur! Sündigu sulle, nagu sa tahad!? Ja ta tütar paranes selsamal tunnil. Mt 15:28

Lisalugemine: Srk 23:1-12
Laupäeva õhtul: Ps 18:47-51   1Sm 4:1-11 (v Mt 4:23-24)
Pühapäeva õhtul: Ps 18:47-51   1Ms 37:3-4,12-14,23-36 (v Jk 5:13-20)

 Patrick, Armagh’ piiskop, misjonär Iirimaal († 461)
Lk 10:1-12,17-20
 
|üles|

Esmaspäev, 18. märts

Tuleta meelde, Issand, oma halastust ja heldust, sest need on maailma ajastu algusest! Ps 25:6

Ps 15   Jr 14:19-22 (v Srk 2:7-11)   Mk 8:22-26

 Kyrillos Jeruusalemmast, Jeruusalemma piiskop, kirikuisa († 386)
 
|üles|

Teisipäev, 19. märts

Mu Jumal, Sinu peale ma loodan, ärgu ma jäägu häbisse; ära lase mu vaenlasi rõõmust hõisata minu pärast! Ps 25:2

Ps 38:2-5,10,16-23   Ii 2:1-10 (v Brk 2:16-18)   Mk 14:32-42

 Joosep Naatsaretist, Neitsi Maarja abikaasa
2Sm 7:4–16   Rm 4:13–18   Mt 1:16,18–21,24a

* 1952 Joel Luhamets, EELK piiskop
 
|üles|

Kolmapäev, 20. märts

Jah, see on Jumala tahtmine: teie pühitsus, et te hoiduksite hooruse eest. 1Ts 4:3

Ps 94:3-15   Mt 9:27-31   Rm 5:1-5
 
|üles|

Neljapäev, 21. märts

Kes jõuab ära rääkida Issanda vägevaid tegusid ja kuulutada kõike Tema kiitust? Ps 106:2

Ps 141:1-5,8   1Kn 19:1-8   Mt 8:1-4

Vabanemise püha - purim
 
|üles|

Reede, 22. märts

Ära tuleta meelde mu nooruse patte ega mu üleastumisi; mõtle minule oma heldust mööda, oma headuse pärast, oh Issand! Ps 25:7

Ps 31:10-18a   Lk 9:43b-48   2Kr 13:3-9
 
|üles|

Laupäev, 23. märts

Hea ja õiglane on Issand; sellepärast Ta õpetab patustele õiget teed. Ps 25:8

Ps 42:7-12   Ap 28:7-9  
Laupäeva õhtul: Ps 18:47-51   Rm 16:17-20
 
|üles|

Pühapäev, 24. märts


Paastuaja 3. pühapäev Oculi
Jeesus - kurjuse võimu võitja - Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile! Lk 9:62
KLPR 162  violett

Ps 25:11-20   Sk 3:1-5   Ef 5:1-11   Lk 11:14-23(24-26)

Jumal, meie taevane Isa, Sina läkitasid oma Poja maailma, et Ta tühistaks kuradi teod. Halasta meie peale, kui me kiindume halvasse ja satume kurja salakavalatesse püünistesse. Vabasta meid oma sõna kaudu, kingi usku andeksandmisse ning aita meil võita ükskõiksus ja loidus meis endis Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Jeesus ajas välja kurja vaimu; see oli keeletu. Ja sündis, et kui kuri vaim oli välja läinud, hakkas keeletu inimene rääkima, ja rahvahulgad panid seda imeks. Lk 11:14

Lisalugemine: Erl 1:1-11; 6:1-10
Laupäeva õhtul: Ps 18:47-51   Rm 16:17-20
Pühapäeva õhtul: Ps 18:47-51   Js 59:9-15
 
|üles|

Esmaspäev, 25. märts


Issanda kuulutamise püha ehk paastumaarjapäev
Issanda teenija - Kui aeg sai täis, läkitas Jumal oma Poja, kes sündis naisest, sündis Seaduse alla. Gl 4:4
KLPR 84  valge*

Ps 113:1–8   Js 7:10–14   Rm 9:2–8   Lk 1:26–38

Igavene Jumal, Sina saatsid oma ingli Neitsi Maarja juurde kuulutama, et tema ihus saab Sinu igavene Sõna lihaks, meie Päästjaks. Aita meid koos Maarjaga alandlikkuses ja usalduses vastu võtta Sinu armu ja armastust, et maailm meie Õnnistegija ära tunneks ja Sind ülistaks. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Ingel ütles: „Ära karda, Maarja, sest sa oled leidnud armu Jumala juures! Ja vaata, sa jääd lapseootele ja tood ilmale poja ja paned talle nimeks Jeesus.“ Lk 1:30-31
V: Rõõmusta, sa armuleidnu! Issand on sinuga! Õnnistatud oled sina naiste seas ja õnnistatud on sinu ihu vili! Lk 1:28,42

Lisalugemine: Jdt 8:11-20,25-27
Laupäeva õhtul: Ps 45:1-5,7-8,10,17-18   Js 11:1-5
Pühapäeva õhtul: Ps 45:1-5,7-8,10,17-18   Jr 33:14-16
 
|üles|

Teisipäev, 26. märts

Prohvet räägib: Issand näitas mulle ülempreester Joosuat seismas Issanda ingli ees, ja saatanat seismas temast paremal pool teda süüdistamas. Ja Issanda ingel ütles saatanale: "Issand sõidelgu sind, saatan! Jah, Issand, kes on valinud Jeruusalemma, sõidelgu sind!" Sk 3:1-2

Ps 38:2-5,10,16-23   Ii 7:11-21   1Kr 10:14-22

 Cyrillus Kreek, helilooja, vaimulike rahvaviiside koguja ja töötleja († 1962)
 
|üles|

Kolmapäev, 27. märts

Uurige, mis on Issandale meelepärane, ja ärge hakake pimeduse viljatute tegude kaasosaliseks, vaid pigem paljastage neid! Ef 5:10-11

Ps 94:3-15   Mk 9:38-50   Lk 10:17-20
 
|üles|

Neljapäev, 28. märts

Meie silmad vaatavad Issanda, meie Jumala peale, kuni Tema meile armu annab. Ps 123:2

Ps 141:1-5,8   Ap 19:11-20   Ap 9:19b-28
 
|üles|

Reede, 29. märts

Kes iganes kardab Issandat, seda Ta õpetab teele, mis tuleb valida. Ps 25:12

Ps 31:10-18a   Gl 6:11-18   Jh 10:17-21
 
|üles|

Laupäev, 30. märts

Vaata mu viletsust ja mu vaeva ja anna andeks kõik mu patud! Ps 25:18

Ps 42:7-12   Lk 13:10-17  
Laupäeva õhtul: Ps 18:47-51   Js 58:9b-11 (v Trk 16:20-29)
 
|üles|

Pühapäev, 31. märts


Paastuaja 4. pühapäev Laetare
Eluleib - Kui nisuiva ei lange maasse ega sure, siis see jääb üksi, aga kui see sureb, siis see kannab palju vilja! Jh 12:24
KLPR 224  violett

Ps 84:6-10,13   5Ms 8:2-3   1Kr 10:1-6   Jh 6:1-15

Halastaja Jumal, armas taevane Isa, me täname Sind, et Sa oled andnud oma Poja Jeesuse Kristuse meile Eluleivaks, kes taevast on alla tulnud ja kingib maailmale elu. Anna meile alati seda leiba, et Ta elaks meis ja meie Temas, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

Seal oli arvult umbes viis tuhat meest. Jeesus võttis nüüd leivad, tänas Jumalat ja andis neile, kes maas istusid, samuti ka kalakestest, niipalju kui nad tahtsid. Jh 6:10-11

Lisalugemine: Srk 4:1-6, 8-10
Laupäeva õhtul: Ps 18:47-51   Js 58:9b-11 (v Trk 16:20-29)
Pühapäeva õhtul: Ps 18:47-51   2Kn 4:42-44

 Modena Wilhelm, paavsti legaat, Eesti kirikuelu korraldaja († 1251)