KIRIKUKALENDER


Rahvuslipu heiskamine / Märkide tähendus / Piibel.net

JUUNI 2019
 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
 
|üles|

Laupäev, 1. juuni

Jeesus ütles jüngritele: "Seda ma olen teile rääkinud, et teil oleks rahu minus. Maailmas ahistatakse teid, aga olge julged: mina olen maailma ära võitnud." Jh 16:33

Ps 107:33-43   Mt 22:41-46  
Laupäeva õhtul: Ps 104:27-35   Hs 39:25-29

 Justinus, märter Roomas († u 165)
1Kr 1:18-21   Jh 15:18-21
 
|üles|

Pühapäev, 2. juuni


Ülestõusmisaja 7. pühapäev Exaudi
Püha Vaimu ootus - Kristus ütleb: Kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma tõmban kõik enese juurde! Jh 12:32
KLPR 129  valge

Ps 27:1-3,7-9   Js 44:1-5   Rm 8:12-17   Jh 15:26-16:4

Püha Jumal, Sinu Poeg, meie Päästja, on Sinuga igaveses kirkuses. Kingi meile usku, et Ta on siiski meie keskel ja jääb meie juurde maailma ajastu otsani. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Jeesus ütles: "Kui tuleb Lohutaja, kelle ma teile Isa juurest saadan, Tõe Vaim, kes lähtub Isast, siis Tema tunnistab minust." Jh 15:26

Lisalugemine: Srk 6:23-31
Laupäeva õhtul: Ps 104:27-35   Hs 39:25-29
Pühapäeva õhtul: Ps 104:27-35   2Tm 1:6-8,11-14 (v Trk 1:1-7)
 
|üles|

Esmaspäev, 3. juuni

Issand, kuule mu häält, kui ma hüüan; ole mulle armuline ja vasta mulle! Ps 27:7

Ps 68:12-19   Hs 11:14-20   Ii 34:12-15

 Johann Friedrich Cornelius Laaland, Peterburi kindralsuperintendent, kirikuelu edendaja (esimene eesti soost kirikujuht) († 1891)
 
|üles|

Teisipäev, 4. juuni

Issand on mu valgus ja mu pääste, keda ma peaksin kartma? Issand on mu elu võimas kaitse, kelle ees ma peaksin värisema? Ps 27:1

Ps 77:14-21   Ef 2:14-18   1Pt 1:1-2,10-12

Eesti lipu päev
 
|üles|

Kolmapäev, 5. juuni

Seesama Vaim tunnistab koos meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. Rm 8:16

Ps 48:2-15   Lk 12:8-12   Fl 2:1-4

 Bonifatius, piiskop, märter, misjonär Saksamaal († 754)
Ap 20:24-28   1Tm 6:12,15b-15
 
|üles|

Neljapäev, 6. juuni

Kui Tema, Tõe Vaim, tuleb, juhib Ta teid kogu tõesse. Jh 16:13

Ps 51:12-21   Ap 1:15-26   Js 41:8-14
 
|üles|

Reede, 7. juuni

Sinu sõna on see, mida mu süda ütleb: "Otsige mu palet!" Siis ma otsin, Issand, Sinu palet. Ära peida oma palet minu eest. Ps 27:8-9

Ps 103:1-5,14-22   Lk 21:12-19   Js 40:12-14,26
 
|üles|

Laupäev, 8. juuni


Nelipüha eelõhtu ehk nelipüha laupäev
Tule, Püha Vaim

Ps 34:2-4,9-11 (v Ps 107:1-2,21-22)   Js 59:20-21   Ap 19:1-6   Jh 14:8-17

Kõigeväeline ja igavene Jumal, Sa täitsid ülestõusmispüha tõotuse ja läkitasid Püha Vaimu, ühendasid maa rahvad ja hõimud Sinu kirkust kuulutama. Vaata oma rahva peale, kes on kogunenud palves, et Sinu Vaimu vastu võtta. Saada oma Vaim hingama meie südametesse ja tasanda sõnade ning keelte erisused, et me ühel häälel lauldes võiksime rõõmus ja tänus kiita Sinu nime. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Jeesus ütles: "Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes usub minusse, see teeb neidsamu tegusid, mida mina teen, ja ta teeb nendest hoopis suuremaid." Jh 14:12

Lisalugemine: Srk 1:1-10

Ps 107:33-43   Js 42:5-9  
Laupäeva õhtul: Ps 104:27-35   2Ms 19:3-6
 
|üles|

Pühapäev, 9. juuni


Nelipüha
Püha Vaimu väljavalamine - See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi, ütleb vägede Issand. Sk 4:6
KLPR 132  punane

Ps 68:5-11   Hs 36:24-28   Ap 2:1-13   Jh 14:23-29

Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, Sina läkitasid oma apostlitele Püha Vaimu anni. Vaata oma Kiriku peale ja ava meiegi südamed Vaimule. Süüta meis oma armastuse tuli ja tugevda meid Sinu teenimiseks. Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

Jeesus ütles: "Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu ega mingu araks!" Jh 14:27

Lisalugemine: Trk 7:22b-8:1
Laupäeva õhtul: Ps 104:27-35   2Ms 19:3-6
Pühapäeva õhtul: Ps 104:27-35   Rm 8:1-11

 Efraim Süüriast, diakon, kirikuisa († 373)

1. nelipüha

Nädalatepüha - ðavuot (9.6-10.6)
 
|üles|

Esmaspäev, 10. juuni


2. nelipüha


Ps 68:5-11   1Ms 11:1-9 (v 4Ms 11:11-12,14-17,24-25)   Ap 2:36-41 (v Ap 10:44-48 v 1Kr 12:1-11 v 1Kr 12:12-13,20-31)   Jh 6:44-47 (v Jh 16:12-15)

Issand Jumal, taevane Isa, Sina oled Pühas Vaimus meid teinud oma lasteks ja ühendanud meid oma rahvaga. Hoia meid kõige eest, mis rikub osadust Sinu ja meie ligimestega. Aita meil elada nii, et Sinu töö saaks avalikuks meie kaudu ja me tunnistaksime Sinu armastust lähedal ja kaugel olijatele. Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.

Jeesus ütles: "Ükski ei saa tulla minu juurde, kui teda ei tõmba Isa, kes on minu läkitanud, ja mina äratan ta üles viimsel päeval." Jh 6:44

Ps 68:12-19   Srk 1:11-18  
 
|üles|

Teisipäev, 11. juuni

Parandage meelt ja igaüks teist lasku ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse oma pattude andekssaamiseks, ning siis te saate Püha Vaimu anni. Ap 2:38

Ps 77:14-21   4Ms 11:11-12,14-17,24-25   1Kr 12:1-11 (v 1Kr 14:1-5,37-40)

 Apostel Barnabas
Ap 13:1-5   Jh 15:12–17
 
|üles|

Kolmapäev, 12. juuni

Ükski, kes Jumala Vaimus räägib, ei ütle: "Neetud olgu Jeesus!" ning ükski ei suuda öelda: "Jeesus on Issand!" muidu kui Pühas Vaimus. 1Kr 12:3

Ps 48:2-15   1Kr 12:12-13,20-31   Ap 8:9-25 (v 1Kr 2:11-16)
 
|üles|

Neljapäev, 13. juuni

Armuandides on küll erinevusi, aga Vaim on seesama, ja teenimisviisides on erinevusi, aga Issand on seesama. 1Kr 12:4-5

Ps 51:12-21   Ap 10:44-48   Jh 6:44-47 (v Ap 11:1-18)
 
|üles|

Reede, 14. juuni

Väeavaldustes on erinevusi, aga Jumal on seesama, kes teeb kõike kõikides. Aga igaühele antakse Vaimu avaldus ühiseks kasuks. 1Kr 12:6-7

Ps 103:1-5,14-22   Gl 3:1-5   Jh 16:12-15 (v Ap 11:19-26)

Leinapäev (lipud heisatakse leinalipuna) 12:00
 
|üles|

Laupäev, 15. juuni

Teie olete aga Kristuse ihu ning igaüks omast kohast Tema liikmed. 1Kr 12:27

Ps 107:33-43   Ap 18:1-11  
Laupäeva õhtul: Ps 104:27-35   1Ms 18:1-14 (v Tb 12:6b)

 Theoderich I, Eestimaa esimene piiskop (Lihula piiskop) († 1219)
 
|üles|

Pühapäev, 16. juuni


Kolmainupüha
Varjatud Jumal - Püha, püha, püha on vägede Issand! Kõik maailm on täis Tema au! Js 6:3
KLPR 142  valge

Ps 95:1-2,6-7   Js 6:1-8(9-10)   Rm 11:33-36   Jh 3:1-15

Kõigeväeline Jumal, kes Sa elad pühaduses ja kõrguses, oma loodut Vaimu läbi uuendad ja juhatad ning Kristuses oma kirkust ilmutad: puhasta meid kartustest ja kahtlustest ning tee meid väärilisteks Sind teenima, kes Sa koos Pojaga ja Püha Vaimuga, üks tõeline Jumal, elad ja valitsed igavesest ajast igavesti.

Jeesus ütles: "Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni veest ja Vaimust, ei saa minna Jumala riiki. Lihast sündinu on liha, ja Vaimust sündinu on vaim." Jh 3:5-6

Lisalugemine: Trk 9:13-18b
Laupäeva õhtul: Ps 104:27-35   1Ms 18:1-14 (v Tb 12:6b)
Pühapäeva õhtul: Ps 104:27-35   2Ms 3:13-20
 
|üles|

Esmaspäev, 17. juuni

Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes meid on taevast õnnistanud kõige vaimuliku õnnistusega Kristuses. Ef 1:3

Ps 68:12-19   Js 10:6-12   1Kr 8:4b-6

 Vennastekoguduse asutamine Herrnhutis (1727)

 Heinrich Stahl, Narva ja Ingerimaa superintendent, eestikeelse kirikukirjanduse rajaja, esimese eestikeelse laulu– ja palveraamatu koostaja († 1657)
 
|üles|

Teisipäev, 18. juuni

Püha, püha, püha on vägede Issand! Kogu maailm on täis Tema au! Js 6:3
V: Ajastute Kuningale, surematule, nähtamatule, ainsale Jumalale olgu au ja kirkus igavesest ajast igavesti! Aamen. 1Tm 1:17

Ps 77:14-21   Js 43:8-13   Jh 5:16-23
Pühapäeva hommikul: Nõnda ütleb Issand: Taevas on minu aujärg ja maa on minu jalajärg. Kus saaks siis olla koda, mida te    

† 1992 Karl Raudsepp, E.E.L.K. piiskop 1976–92
 
|üles|

Kolmapäev, 19. juuni

Oh seda Jumala rikkuse ja tarkuse ja tunnetuse sügavust! Ei suudeta uurida Tema kohtumõistmisi ega jälgida Tema teed! Rm 11:33

Ps 48:2-15   Ap 17:16,22-34   Lk 10:21-24

 Nikaia usutunnistus (325)
 
|üles|

Neljapäev, 20. juuni

Ole kiidetud, Issand, meie vanemate Jumal, ole ülistatud ja ülendatud igavesti! Trl 3:52

Ps 51:12-21   Km 6:11-24a   5Ms 4:32-34,39-40
 
|üles|

Reede, 21. juuni

Tulge, kummardagem ja põlvitagem, heitkem maha Issanda, oma Looja palge ette! Sest Tema on meie Jumal ja meie Tema karjamaa rahvas ja lambad, kes on Tema käe all. Ps 95:6-7

Ps 103:1-5,14-22   Mk 15:33-39   Hb 2:1-10
 
|üles|

Laupäev, 22. juuni

Jah, Temast ja Tema läbi ja Temasse on kõik. Temale olgu kirkus igavesti! Aamen. Rm 11:36

Ps 107:33-43   Js 45:18-19  
Laupäeva õhtul: Ps 33:1-12   Am 5:7-15
 
|üles|

Pühapäev, 23. juuni


2. pühapäev pärast nelipüha
Kaduvad ja kadumatud aarded - Kristus ütleb: Kes teid kuulda võtab, see võtab kuulda mind, ja kes teid kõrvale lükkab, see lükkab kõrvale minu. Lk 10:16
KLPR 263  roheline

Ps 49:6-10,16-21   Kg 5:9-14 (v Tn 5:1-9,13-17,25-30)   1Jh 4:16-21   Lk 16:19-31

Jumal, oma lõpmatus armastuses oled Sa meie kätte usaldanud nii Sinu tõe tunnetuse kui ka Sinu andide külluse. Aita meil neid tarvitada heade majapidajatena, heldekäeliselt, ustavatena palves ja hoolsatena töös. Lase meil nõnda oma elu elada, et Sinu riik võiks kasvada. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Kui nad ei kuula Moosest ja Prohveteid, ei neid veena siis ka see, kui keegi surnuist üles tõuseks! Lk 16:31

Lisalugemine: Srk 31:1-11
Laupäeva õhtul: Ps 33:1-12   Am 5:7-15
Pühapäeva õhtul: Ps 33:1-12   Õp 2:1-6

Võidupüha
 
|üles|

Esmaspäev, 24. juuni


Ristija Johannese sündimise püha ehk jaanipäev
Teevalmistaja - Ristija Johannese tunnistus: Tema peab kasvama, aga mina pean kahanema! Jh 3:30
KLPR 145  valge*

Ps 92:2–3,5–6   Js 40:1–8   Ap 13:(14b–22)23–26   Lk 1:57–66

Jumal, taevane Isa, Sinu Poja tuleku ettevalmistaja Ristija Johannes puhastas teed meie Päästjale Jeesusele Kristusele ja kutsus inimesi meeleparandusele. Aita meil loobuda kõigest sellest, mis takistab meid elamast Sinu tahte järgi. Tee meist oma sõnumitoojad ja valguse tunnistajad. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Eliisabetil sai aeg täis sünnitada ja ta tõi ilmale poja. Naabrid ja sugulased tahtsid anda talle tema isa nime Sakarias. Ent tema ema kostis: „Ei sugugi, vaid tema nimi peab olema Johannes!” Lk 1:57,59-60

Lisalugemine: Srk 40:12-27
Laupäeva õhtul: Ps 85:2-14   Lk 1:5-25
Pühapäeva õhtul: Ps 85:2-14   Jh 1:6-9,15

Jaanipäev
 
|üles|

Teisipäev, 25. juuni

Ei küllastu iialgi rahast, kes armastab raha, ja tulust, kes armastab rikkust. Seegi on tühi töö! Kg 5:9

Ps 70:2-6   Kg 6:1-12   Õp 3:13-18

 Augsburgi Usutunnistus (1530)
1Tm 6:11-16

 Jaan Bergmann, pastor, kirjanik ja piiblitõlkija († 1916)
 
|üles|

Kolmapäev, 26. juuni

Jumal on armastus ja kes püsib armastuses, püsib Jumalas ja Jumal püsib temas. 1Jh 4:16

Ps 123   Õp 10:2-12   Ii 22:21-30
 
|üles|

Neljapäev, 27. juuni

Mina saan näha Su palet õiguses, saan täis Su palge paistusest, kui ma ärkan. Ps 17:15

Ps 115:1-3,12-18   1Tm 6:17-21   Õp 8:1-11
 
|üles|

Reede, 28. juuni

Ära karda, kui keegi rikastub, kui tema koja au saab suureks! Sest oma surma ei võta ta midagi kaasa, tema au ei järgne talle. Ps 49:17-18

Ps 54:3-9   Hb 11:23-27   Jk 5:1-9

 Irenaeus, Lyoni piiskop, kirikuisa, märter († u 202)
2Pt 1:16-21
 
|üles|

Laupäev, 29. juuni

Töötegija uni on magus, söögu ta pisut või palju; aga rikka üliküllus ei lase teda magada. Kg 5:11

Ps 61:2-9   Hb 10:32-34  
Laupäeva õhtul: Ps 33:1-12   Js 45:1-3

 Apostlite Peetruse ja Pauluse päev ehk peeterpaulipäev
punane*
Ps 22:23,28-29,32   Sk 4:1-6a,10b-14 (või Hs 34:11-16)   Ap 12:1-11 (või Ef 2:19-22)   Mt 16:13-20 (või Jh 21:15-22)

Kõigeväeline Jumal, kes Sa oma Poja Jeesuse Kristuse kaudu täitsid apostel Peetruse paljude heade andidega ja käskisid tal toita Sinu karja. Me palume Sind, tee kõik oma Kiriku sulased piiskopid, preestrid ja diakonid innukaks evangeeliumi tunnistamises. Juhi kõiki inimesi kuulma Sinu sõna ja ava neile taeva kuningriik. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.
 
|üles|

Pühapäev, 30. juuni


3. pühapäev pärast nelipüha
Kutse Jumala riiki - Kristus ütleb: Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise! Mt 11:28
KLPR 333  roheline

Ps 18:17-20,26-29   Ho 11:1-4,7   Fl 2:12-16   Lk 14:16-24

Issand Jumal, taevane Isa, Sina tahad, et kõik inimesed saaksid õndsaks ja jõuaksid tõe tundmisele. Sina kutsud meid püha sõna kaudu oma riiki. Hoia meid ükskõiksuse ja hoolimatuse eest ning aita meid, et võtaksime ilma kahtlemata ja tõrkumata Sinu kutse vastu, elaksime Sinu sõna järgi ning pääseksime taevasesse pidulauda. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Tulge, sest kõik on juba valmis! Lk 14:17

Lisalugemine: Srk 2:7-18
Laupäeva õhtul: Ps 33:1-12   Js 45:1-3
Pühapäeva õhtul: Ps 33:1-12   Lk 14:25-35