KIRIKU LAULU- JA PALVERAAMAT


« tagasi

KRISTUSE KIRIK  |  Piht

214 Jeesus kutsub patuseid
PDF  |  TIF

 1. Jeesus kutsub patuseid
  ja neid heldelt vastu võtab.
  Kuulge rõõmusõnumeid
  kõik, kes eksiteele tõtand!
  Siin on, mis teid aitab nüüd:
  Jeesus kutsub patuseid.
   
 2. Armu väärt ma polegi,
  siiski Tema hääl ja sõnad
  toovad rahu kindlasti,
  kui Ta hooleks ennast annan.
  Armuuks veel lahti nüüd:
  Jeesus kutsub patuseid.
   
 3. Kadund lammast karjane
  otsib väga hoolsalt taga.
  Nõnda neid, kes eksinud,
  Jeesus tahab kätte saada.
  Oh et kõik ka tuleksid!
  Jeesus kutsub patuseid.
   
 4. Tulge siis, oh patused,
  tulge, kurvad hinged, julgelt
  Jeesus kutsub nüüd ja teeb
  teid ka Isa lasteks heldelt!
  Ei Ta põlga kedagi:
  Jeesus kutsub patuseid.
   
 5. Jeesus kutsub patuseid,
  Ta on mindki vastu võtnud.
  Taevad lahti mulle nüüd,
  surres Ta on surma võitnud.
  Oh kuis rõõmustab see meid:
  Jeesus kutsub patuseid.

Viis: “Jeesus, Õnnistegija” (Jesus, meine Zuversicht)
Johann Crüger, 1598-1662.
Sõnad: Erdmann Neumeister, 1671-1756.
Tõlge: Wilhelm Kentmann I, 1805-1889.

« tagasi
|↑ üles|