KIRIKU LAULU- JA PALVERAAMAT


« tagasi

ELU KRISTUSES  |  Kannatused ja lohutus

342 Mis vaevab sinu südant
PDF  |  TIF

 1. Mis vaevab sinu südant,
  mis iial nõuad ka,
  Ta hoolde, kes me Issand,
  kõik julgelt usalda!
  Kes tuuli, pilvi, taevast,
  kõik hästi valitseb,
  küll see sind päästab vaevast
  ja su eest muretseb.
   
 2. Sa Isa abi oota,
  siis käsi hästi käib.
  Ta tööle usus vaata,
  su töö siis korda läeb.
  Ei aita liiad mured,
  ei päästa kurbuski:
  su Jumal palveid kuuleb
  ning aitab heldesti.
   
 3. Sul, armas Isa, teada,
  mis kahjuks tuleb meil;
  Su lastele kõik sead Sa,
  mis hea ja tarvis neil.
  Mis Sina ette võtad,
  kõik teed Sa vägevalt
  ja ustavalt Sa täidad,
  mis Sina alustand.
   
 4. Kõik võid Sa, Issand, teha,
  sest Sul on rohke nõu;
  Su töö on hästi näha,
  Su tee on selge au!
  Kes suudab vastu panna
  küll Sinu tahtele,
  kui abi tahad anda
  siin oma lastele!
   
 5. Mu hing, nüüd rõõmsalt looda
  ja oota julgesti:
  küll Jumal hauakoopast
  sind päästab heldesti.
  Kes kannatlikult ootab,
  sel tuleb abi tõest
  ja rõõmustama tõttab
  ju Issand armuväest.
   
 6. Oh jäta mured maha,
  mis südant vaevavad
  ja lahkuda ei taha,
  et väga kurvaks saad.
  Su kohus pole seada
  neid asju ilma peal.
  Küll Jumalal on teada,
  mis kasuks tuleb teal.
   
 7. Kõik Tema hooleks anna,
  Ta targasti kõik teeb;
  ja sa võid imeks panna,
  kuis kõik sul korda läeb!
  Küll mureorust läbi
  ja üle muremäest
  sind aitab imeabi,
  mis tuleb Tema käest.
   
 8. Ehk viibida võib tulles
  Ta oma abiga
  ja nagu ristitules
  ei mäletaks sind Ta,
  ei siiski sind Ta jäta,
  vaid usku katsub Ta,
  kas pead sa kinni seda
  ka hädas rõõmuga.
   
 9. Kui siiski Tema poole
  sa hoiad kindlasti,
  siis näed sa Tema armu,
  kui sa ei mõtlegi.
  Siis Tema heldelt päästab
  su raske koorma alt,
  mis üürikeseks kestab
  su kasuks ülevalt.
   
 10. Oh õnnis sina oled,
  sest kiites, tänades
  sa võimust saad ja tuled
  auehtes hiilates.
  Suur Jumal võidupalmid
  su kätte annab siis,
  su huultel kiituspsalmid;
  on lõppend kaebeviis.
   
 11. Jah, viimselt lõpetada
  me hädad võta veel.
  Meid tahab kinnitada
  Su helde isameel.
  Hoolt kannad meie pärast,
  et meie pääseme
  maailma tormist, kärast
  ja taeva jõuame.

Viis: "Befiel du deine Wege"
Bartholomäus Gesius, arvatavasti 1555-1613.
Sõnad: Paul Gerhardt, 1607-1676.
Tõlge: algteksti põhjal uuesti tõlkinud
Toomas Jeremias Põld, 1920-

« tagasi
|↑ üles|