« tagasi

SAATEKS

HEA KASUTAJA

Käesolev materjal on loodud kõikidele neile, kes tahavad oma koguduses leeritöö mitmekesisemaks muuta, kasutades selleks erinevaid tänapäevaseid pedagoogilisi võtteid ja võimalusi.

Materjali ülesehitus tugineb leeriõpikule " On seal keegi?". Siin oleme aga õpiku peatükke laiendanud püüdes erinevate lisateemade ja küsimuste kaudu leeritunni teemaderingi avardada.

Mõlema koos kasutamine annava hea aluse, et oma koguduse leeritöö muuta mitmekesiseks ja eesmärke täitvaks.

See materjal ei ole valmis ja loodetavasti ei saa ta päris valmis mitte kunagi. Eesmärk on, et siia saab jätkuvalt lisada uusi materjale ja soovitusi, rühmatöid ja lugusid, mis aitavad kaasa leeritöö edendamisele

Selle materjali esmane teostus on saanud võimalikuks tänu 2009 aastal regionaalministri haldusalast saadaud finantseeringule.

Suur tänu kõigile, kes raamatu " On seal keegi?" ja käesolev õpetaja materjali loomisele oma heade nõuannetega, piltidega või ka positiivse kriitikaga kaasaaitasid.

Jaak Aus ja Meelis Holsting

JUHISED KASUTAMISEKS

Iga teema juures on eesmärgid ja seletus, mida nende eesmärkidega taotletakse. On seega viited lisateemadele ja käsitlustele.

Materjali ülesehituses on lähtutud EELK Noorsootöö Keskuse Leeritöö toimkonna, 2002 aasta materjalidest. Materjalid on saadaval www.eelk.ee/intranet Leeritöö.
Igat tundi ette valmistades tasuks vaadata ka seal olevaid eesmärke ja võimalusi. Eriti tasub aga mõelda teemadele, mis on seotud koguduse osaduse, isikliku elu, kiriku usu ja spiritualiteediga.
Osaliselt on need teemad ka käesolevasse materjali ülekantud, kuid eraldi need lahtikirjutatud ei ole, et jätta ruumi igale õpetajale oma valiku tegemiseks.

Praktiliste ülesanded on sellised ülesandes, mis otseselt ei ole töö Piibliga, ega rühmatööd, kuid on head kogunemisel kasutada .

Iga teema juurde on toodud pühakirja tekste, mida kasutada ja ka metoodilist materjali, kuidas Piibliuurimist huvitavamaks teha.

Rühmatöö on hea võimalus panna leeriõpilasi omavahel arutama ja koostöötama, mis muudab kogunemise mitmekesisemaks ja isikliku kogemuse kaudu aitab paremini teemat õppida.

Laulud on valitud Kiriku Laulu -ja Palveraamatust ning Noore koguduse laulikust.

Iga teema lõpus on ka lisatud faile, mida on võimalik paljundada, või kaasaegseid tehnilisi vahendeid kasutades näidata

Küsimuste korral kirjuta jaak.aus@eelk.ee

Head kasutamist!

« tagasi  üles