« tagasi

RAAMAT VõI RAAMATUKOGU?

EESMÄRGID

Leerõpilased
 • õpivad kasutama Piiblit
 • saavad teada, kuidas ja millise aja jooksul on Piibel kujunenud
 • mõistavad Piibli terviklikkust
 • saavad esmased kogemused Piibli tõlgitsemisel
 • mõistavad Piibli, kui pühakirja tähendust Kirikule

  ABIKS ÕPETAJALE

  Piibel on leeriõpilase jaoks raamatuks, mis tekitab kindlasti aukartust ja teatud juhtudel ka hirmu. Kunagi on üks leeriõpilane olnud rahul leerikursusega ja eriti just sellega, et ei pidanud Piiblit "pähe tuupima".

  Esmalt oleks hea, kui õpilased õpivad piiblit kasutama ja leiavad sealt üles kirjakohti. Seda teemat on hea siduda ka kirikukalendri kasutamisega.

  On ju laialt teda, kuidas Piiblist võib leida vasturääkivusi ja probleeme, millega sageli seatakse kahtluse alla pühakirja autoriteet.
  Sellest tingitult on oluline, et õpilased haaraksid Piiblit tervikuna. Loomulikult ei ole võimalik tervet pühakirja detailselt analüüsida. Küll võiks pöörata tähelepanu järgmistele teemadele:
 • - eesmärk
 • - teke, autorid
 • - aeg pühakirjas ( milline on Jumala suhe aega, millised olid kalendrid, jne)
 • - tõlkimisega seotud probleemid
 • - Jehoova ja Issanda kasutamine erinevates tõlgetes

  Kui see tund satub olema üks esimesi tunde leerikursuses, siis kindlasti tasub veel tähelepanu pöörata üksteisega tuttavaks saamisele.

  Töö Piibliga

  Leeriõpilased otsivad erinevaid kirjakohti Näiteks tuleb leida esimene sõna:
 • 1 KR 13:4- Armastus
 • 1Mo 3:1- Aga
 • 2 Mo 20:1 - Ja
 • Mt 20: 12- Need
  Kui kirjakoht leotud võib selle peatüki salmid ka ette lugeda.

  Leeriõpilased tutvustavad oma Piiblit.

  Esimesel tunnil antakse õpilastele ülesanne võtta kaasa nn. perepiibel.
  On paljudes peredes põlvkondade kaupa edasiantud Piibleid, mis on olnud kui " reliikviad" milledes on talletatud olulisi sündmuseid või mille lehtede vahel on hoitud olulisi asju. Need kellel selline Piibel on olemas, võiksid need kaasa võtta ja jutustada, milliseid lugusid on sellest raamatust räägitud ja millise tähendusega on see raamat perekonnas.
  Loomulikult saab see ülesanne võimalikuks, kui vähemalt ühel inimesel on selline perepiibel olemas. Ka õpetaja võiks oma Piibli kaasa võtta.

  Erinevad tõlked. Võrrelda erinevaid tõlkeid, mis on saadaval.

  Laulud

  KLPR 180 Elusõna igavene
  KLPR 183 Kallis sõna, mis on antud

  NKL
  53 Sa, Issand, armu andja
  59 Isa, ühenda

  Rühmatööd

  Maailma loomine.

  Õpilased loevad rühmas maailmaloomise loo 1Mo 1.
  Rühmas pannakse kirja õpilaste arvates esile kerkivad probleemid ja põhjused, miks on loomislugu raske tänapäeval mõista ja uskuda.
  Rühmad toovad kordamööda kerkinud probleemid välja.
  Kui kõik on kirjapandud suurele paberile, saab õpetaja vastata ja koos arutleda.

  Mängud

  Toolide rivi

  Kogunemisruumi on pandud rivvi või ringi täpselt niipalju toole, kui on õpilasi.
  Õpilased seisavad toolidele.
  Õpetaja palub ilma toolilt mahaastumata moodustada rivi või vastavalt ring, eesnime esimese tähe järgi või sünni kuupäeva järgi.
  Õpetaja määrab tähestiku algustähe asukoha või siis 1 jaanuari paiga.
  Õilased, kui nad kohti vahetavad, peavad üksteisest möödudes ka ütlema oma nime või siis sünnipäeva, vastavalt, milline lähteülesanne on antud.

  Lood

  Selle teema juurde sobikd lugu raamatust " Jutustan sinule loo II" leheküljelt 65- Katkine kruus.

  Lugu imeline raamat


  Turul ühe müügileti taga istub vanem naine ja loeb raamatut.
  Tema juurde tuleb üks ostja, kes märgates, et elatunud naine loeb midagi, tunneb ta huvi, mida naine loeb.
  - Jumala Sõna, ütleb naine
  - Kes ütles sulle, et see on Jumala Sõna!? Tundis ostja huvi.
  - Jumal ise ütles mulle.
  Ostja imestas:
  - Kuidas see saab olla võimalik?
  Hämmastunud ja kiuslikust tundev naine alustas kliendiga teist teemat:
  - Kuule, kas sa saaksid tõestada, et taevas on päike ja see paistab.
  - Tõestada!? Hüüatas ostja. See on selgemast selgem! See soendab mind ja ma näen selle valgust.
  - Just. Sul on täiesti õigus. Jumal ütles mulle, et see raamat on tema sõna. Mina loen seda , see annab mulle sooja ja valgustab minu eluteed. Lõpetas naine jutuajamise.

  « tagasi  üles