« tagasi

JEESUSE ELU

EESMÄRGID

Leeriõpilased

 • õpivad tundma Jeesuse elu etappe.
 • õpivad tundma Jeesuse õpetust
 • tõlgendavad Jeesuse õpetusi oma elusituatsioonist lähtuvalt.

  Töö Piibliga

  Jeesuse sünd

  Iga õpilane saab endale ühe tegelase Jeesuse sünniloost (Maarja, Joosep, karjane). Õpetaja palub igaühel ette kujutada, et tema on just see tegelane kohe kuuldavast loost.
  Õpetaja loeb ette Jeesuse sünniloo Luuka evangeeliumist. Peale loo kuulamist saab iga õpilane ülesande:

 • Kirjutada vastavalt oma tegelasele sissekanne oma päevikusse.
 • Kirjutada päevasündmustest kiri sõbrale

  Tähendamissõna halastaja samaarlasest.
  Luuka 10:29-37

  Leeriõpilased jagatakse rühmadesse. Iga leeriõpilane saab lehe halastaja samaarlase loo ja tausta infoga (vaata valmis materjalid).

  ÜLESANNE:
 • Loe tekst mitu korda hoolikalt läbi.
 • Mõtle, mis võis olla selle teksti mõte Jeesuse kuulajatele?
 • Kes olid üldse Jeesuse kuulajas selles loos?
 • Milline võiks olla selle loo sõnum tänapäeva inimestele?
 • Sõnastage loo sõnum lühikese ja lööva hüüdlausena.
 • Hüüdlauset võib siis kaaslastele tutvustada plakati või lühikese näidendina. Mäejutlus

 • Enne kui hakatakse tegelema mäejutlusega saavad leeriõpilase ülesande kirjutada üles erinevaid võimalusi kuidas ja milleks tänapäeva maailmas kasutatakse soola või/ja valgust. Pärast seda saavad leeriõpilased ülesande vastavalt eelnevatele vastustele mõelda kuidas saavad kristlased samamoodi kasulikud olla. Ülesande teise poole võib teha ka rühmades.
 • Leeriõpilastele jagatakse koopia mäejutluse tekstiga. Leeriõpilaste ülesandeks on võtta seisukohta mäejutluses Jeesuse poolt esitatud nõuete kohta ja tähistada tekstis need osad, millega ollakse nõus, ei ole nõus (vaidlen vastu) või millest ei saa aru.
 • Leeriõpilased kujutlevad ennast Jeesuse mäejutluse kuulajate sekka. Õpetaja leob ette mäejutluse teksti. Leeriõpilased saavad võimaluse üles kirjutada kõik küsimused, mis neil mäejutlust kuulates tekib.

  Rühmatööd

  Advent - ootamine

  Sissejuhatav individuaalne ülesanne:
  Kirjuta 10 sõna, mis sinu jaoks seostuvad ootamisega.......
  Või
  Mida ootasin ja mida tegin
  7. aastaselt
  12. aastaselt
  Praegu

  Küsimusi vestluseks:
 • Mille poolest minu ootused sarnanevad ja mille poolest on nad erinevad? Mis on selle põhjused?
 • Miks on vaja midagi oodata?
 • Mille poolest on ootamine väärtuslik?
 • Kas ootamine on väärtuslik ka siis kui oodatused ei täitu?
 • Kas oodatu peab olme kindlasti täidetav või võib ootus olla ka kättesaamatu? Miks

  Praktiline ülesanne:
  tehke koos rühmakaaslastega lühike näidend või kuuldemäng, mis lõpeb sõnadega..
  ... Enam ei jaksanud ta oodata
  ... Ta oli pikalt oodanud ja nüüd oli see käes
  ... Kuigi kõik läks hästi jäi talle meelde siiski ainult ootamine

  Lood

  Neitsi Maarja, Jeesuslapsuke süles, otsustas tulla maa peale ühte kloostrit külastama. Preestrid, kes selle üle hirmus uhked olid, moodustasid pika järjekorra, et Neitsi Maarjale austust avaldada. Üks deklameeris kauneid värsse, teine näitas oma tehtud piibliilluminatsioone, kolmas nimetas järjest kõikide pühakute nimed. Ja nii edasi, munk munga järel, austati Neitsi Maarjat ja Jeesuslast.
  Järjekorra lõpus seisis üks preester, kes oli kõige tagasihoidlikum kogu kloostris ja kes polnud lugenud selle aja tarku raamatuid. Tema vanemad olid lihtsad inimesed, kes töötasid lähedal asuvas vanas tsirkuses, ja kõik mida nad oma pojale olid õpetanud, oli palle õhku loopida ja nendega trikke teha .
  Kui tema kord kätte jõudis, tahtsid preestrid auavalduste tseremoonia lõpetada, sest nad teadsid, et vanal þonglööril pole midagi tähtsat öelda ja ta võib kogu kloostrile häbi teha. Kuid ometi tundis ka tema südamepõhjas tungivat vajadust anda midagi omalt poolt Jeesusele ja Neitsi Maarjale.
  Häbelikult , vendade hukkamõistva pilgu all, võttis ta kotist mõned apelsinid ja hakkas neid õhku loopima ning trikke tegema, see oli kõik, mida ta oskas.
  Ja sellel hetkel naeratas Jeesuslaps ja hakkas Neitsi Maarja süles käsi kokku lööma. Ja selle mehe poole sirutas Neitsi oma käed, lubades tal natuke aega lapse järele vaadata.
  Paulo Goelho "Algkeemik"

  Rändav kerjusmunk jõudis küla lähedale ja sättis ennast puu alla ööbima. Äkki jooksis külast tema juurde mees ja hüüdis:
  "Kivi! Kalliskivi! Anna mulle kohe see hinnaline kalliskivi!"
  "Mis kivi? Küsis kerjusmunk."
  "Eelmisel ööl ilmutas mulle unes ennast Issand , ütles külamees, Ta teatas mulle, kui lähen õhtupimeduses küla servale, näen seal kerjusmunka. Temalt saan ma kalliskivi, mis teeb mind elu lõpuni rikkaks."
  Kerjusmunk soris oma kotis ja võttis sealt suure kivi. Ta mõtles ilmselt seda kivi, ütles munk ja andis selle külamehele. Leidsin kivi mõned päevad tagasi metsateelt. Sa võid selle endale võtta.
  Mees põrnitses imetledes kivi. See oli peaaegu inimese pea suurune teemant, ilmselt suurim kogu maailmas. Ta võttis teemanti ja läks koju. Mees vähkres kogu öö ärkvel olles voodis. Järgmisel hommikul läks ta kerjusmunga juurde tagasi ja palus.
  "Anna mulle seda rikkust, mille abil võid sa sellise teemanti ilma mureta ära anda."
  Anthony de Mello "Linnulaul"

  Mees, kes oli väga rõõmus oma ilusa muruväljaku üle, pani tähele, et seal kasvab palju võililli. Ta püüdis neid hävitada kõikide võimalike vahenditega, kuid asjatult.
  Viimaks kirjutas ta põllumajandusministeeriumile. Kirjas loetles ta kõiki järeleproovitud vahendeid ja lõpetas küsimusega: "Mida ma peaksin ette võtma?"
  Mõne aja pärast saabus vastus: "Soovitame teil õppida võililli armastama."
  Anthony de Mello "Linnulaul"

  « tagasi  üles