« tagasi

VANA TESTAMENT (VT)

EESMÄRGID

Eesmärgid:
· Leeriõpilased õpivad tundma Vana Testamendi keskseid lugusid
· Leeriõpilased õpivad tundma lepinguid, mida Jumal on inimestega teinud
· Leeriõpilased arutlevad põhjuste üle, miks inimene eemaldus Jumalast.
· Leeriõpilased mõistavad, et usk on isiklik sina - mina suhe Jumalaga.
· Leeriõpilased mõistavad, et inimese elu pole juhuslik, vaid inimene on Jumala loodud.
· Leeriõpilased mõistavad, et Jumal - Taevane Isa on inimesi armastav, mitte vihkav Jumal.

ABIKS ÕPETAJALE

Vana Testamendi osa on mahukas ja kindlasti võib sellele kulutada palju aega.
Tasub kindlasti mõtelda, mis on siiski eesmärgid leerikursusel ja mida tahame leerilastele õpetada.

Kesksed teemad Vanas Testamendis
 • Piibli alglood. Maailma loomine ja pattulangemine
  Loomislugude juures on oluline märkida suhet evolutsiooni ja inimese loomisesse. Oluline on ka aja määratlus ja ehk tasub rääkida ka erinevatest kalendritest ning ajaarvestamisest üldse.
  Omaette teema võiks olla nii inimese ülesanne, kui pattulangemine.
 • Lepingud ja messia ootus- ülevaade Vanast Testamendist
  Ülevaade annab hea võimaluse anda esmane tunnetus, kuidas Jumal ühe rahva juures tegutses. Kannatlikkus, hoolimine, ustavus ja armastus võiksid olla märksõnad.
 • Inimene kui jumala loodu ja inimese jumalanäolisus
  Mida tähebdab, et meid on loodud Jumala näo järgi.
 • Vaba tahe ja valikud
  Mille järgi valime? Kas saatus on?
 • Kurjus, südametunnistus
  Miks on kurjus maailmas? Mille järgi otsustame. Keda usaldame?

  Töö Piibliga

  Pattulangemise lugu.

  Õpilased loevad Piiblist 1MO 3
  Iga õpilane vastab järgmistele küsimustele kirjalikult: