« tagasi

UUS TESTAMENT (UT)

EESMÄRGID

Leeriõpilased

 • tunnevad Uue Testamendi ülesehitust
 • teavad Uue Testamendi tekkelugu

  PRAKTILISED ÜLESANDED

  Ajatelg

 • Õpiku abiga koostab iga leeriõpilane endale UT ajatelje
 • Iga leeriõpilane saab endale loosiga mõne Uue Testamendi raamatu pealkirja. Õpiku või käepäraste teatmeteoste abiga peab leeriõpilane kindlaks tegema raamatu kirjutamise aja. Kui kõik on vastuse leidnud moodustavad õpilased klassis vastavalt raamatu kirjutamise ajale rivi.
 • Leeriõpilased jagatakse paaridesse või väikestesse rühmadesse. Iga rühm saab endale loosiga mõne Uue Testamendi raamatu pealkirja ja a4 paberi. Õpiku või ka käepäraste teatmeteoste (võimalusel võib kasutada ka internetti) abiga koostatakse raamatu tekkeloost ülevaade (Millal kirjutatud, millest jutustab). Kui rühmad on töö lõpetanud kinnitatakse lehed klassi seinale ajateljele.

  Töö Piibliga

  Evangeeliumite võrdlemine

  Leeriõpilased saavad koopia ühest ja samast tekstist , mis on kirjas kõigis sünoptilistes evangeeliumites. Individuaalselt või rühmas leitakse üles evangeeliumitekstide kattuvused.

  « tagasi  üles