« tagasi

10 KäSKU

EESMÄRGID

Seda osa võib tinglikult nimetada: Elu kristlasena, sest käskude juures tuleb rääkida ka küsimustest, mis igapäevaeluga otseselt seotud.
 • Leeriõpilased õpivad tundma 10 käsku
 • Leeriõpilased õpivad mõistma 10 käsu vajalikkust
 • Leeriõpilased seostavad10 käsku oma igapäevaeluga

  ABIKS ÕPETAJALE

  Tunni kesksed teemad: 10 käsu andmine Jumalalt ja vajalikkus juudi rahvale. Käsu tähendus ja vajalikkus kristlastele ( Jeesuse sõnad, et tema on käsu lõpp , ja käsust ei kao mitte tähtegi enne kui...). Eksimused Jumala ja kaasinimese vastu igapäevaelus
 • Sõprus
 • Seksuaalsus, abielu, perekond
 • Ühiskond
 • Vastutus loodu ees
 • Sõda, rahu, pagulus
 • Sõltuvusained ( alkohol, narkootikumid, tubakas)
 • Meedia ja ajaviide
 • Omandi küsimus
 • Variserlus
 • Pihi peegel

  PRAKTILISED ÜLESANDED

  Leerilapsed jagatakse rühmadesse ja igale rühmale antakse 1-2 käsku. Näiteks 1 ja 6. Ülesanne on püüda leida eksimusi, millega selle käsu juures eksitakse tänasel päeval.
  Rühmad võivad lõigata ka ajalehtedest/ ajakirjadest kollazi või ka joonistada.

  Töö Piibliga

  Lugeda 2 Mo 20. Rm 12:1-20
  Võib võrrelda Moosese käskusid Pauluse kirjutatuga, ning võrrelda.

  Laulud

  KLPR 65, 476, 438, 239, 332, 322

  Rühmatööd

  Lugeda Rm 12: 1-20.
  Rühmades arutatakse, kuidas Pauluse sõnu tänases maailmas ellu rakendada.

  Lood

  14- aastane Jack kirjutas sõbrale: " Ma olen täiesti endast väljas ega tea, mis oma isaga peale hakata. Ta ei mõista mind üldse ega saa mitte millestki aru." Möödus seitse aastat ja 21-aastane Jack kirjutas taas oma sõbrale kirja: "Muide, ma ei jõua ära imestada, kuidas mu isa on viimase seitsme aastaga arenenud. Ta saab kõigest aru ja temaga saab igal teemal rääkida."
  "Kuldsed lood"

  Ma_olen_sind_loonud.doc

  « tagasi  üles