« tagasi

PATT

EESMÄRGID


 • Leeriõpilane mõistab, et patt on eksimus Jumala tahte ja ligimese vastu.
 • Leeriõpilane mõtiskleb patu olemuse üle.
 • Leeriõpilane mõistab oma patusust.
 • Leeriõpilane saab teada, mis on piht ja kuidas pihtida.

  ABIKS ÕPETAJALE

  Tunnis oleks hea läbikäija teemad:
  Patu olemus. Püütakse arutleda, millest patt on alguse saanud ja miks inimene teeb pattu
 • | Patu tegemise võimalused (mõtte, sõna ja teoga)
 • | Patu andekssaamise võimalused
 • | Piht
 • | Pihi võimalused
 • | Pihiks valmistumine
 • | Pihi saladus
 • | Vaimulik juhendamine

  PRAKTILISED ÜLESANDED

  Tunni algul võib anda ülesande, et leerilapsed, igaüks, mõtleb, mis on tema arvates patt. Kas need on teoda või ... Samuti võib paluda, et leerilapsed loetleks pattusid, mis nad kindlasti arvavad olevad patud.
  Kui individuaalselt on see tehtud, siis võib neid samu teemasid arutada kas paarides või väikestes rühmades.
  Tunni lõpus võib anda selel ülessande uuesti ja võtrrelda, tulemusi tunni alguse ja siis lõpuga.

  Töö Piibliga

  Lugeda läbi 1Mo 3: 1- 24 ning vestelda teemadel:
 • | Miks inimesed sõid keelatud vilja? Mis olid põhjused?
 • | Kas Jumal eiu näinud, kui inimesed eksisid? Kui nägi, miks ta ei sekkunud?
 • | Mis on "vaba tahe"?
 • | Kas inimese loomus on aja jooksul muutunud?

  Laulud

  KLPR 215, 274,262, 270, 360

  Rühmatööd

  Patutunnistuspalve ühine lugemine. Võib lugeda koos ka Propriumis olevaid patutunnistuspalveid ja rühmades arutada, mis neis on erinevat.
  Rühmades sobib ka arutada teemadel:Mida piht inimesele annab? Kuidas peaks pihiks valmistuma?

  Lood

  Paavst Johannes XXIII on kirjutanud:
  Täna proovin ma elada nii, et ma ei püüa kõiki oma elu muresid ühe korraga lahendada.
  Täna ei kritiseeri ma kedagi, ka mõttes mitte, ja - ma ei sure ju sellest, proovin igaühele midagi head ütelda, mitte ainult iseennast kiita ja esile tõsta.
  Täna püüan ma olla teadlikult õnnelik, sest õnnelik olemiseks olen ma loodud. Ma pole loodud mitte ainult teisi teenima, vaid ka nautima maailma, mille imede keskel ma elan.
  Täna kohandan ma ennast tekkinud olukordadesse ega looda, et erinevad olukorrad minu soovidele vastaksid.
  Täna võtan ma vähemalt kümneks minutiks kätte hea raamatu: nii nagu toit on kehale vajalik on head ja kaunid sõnad hingele toiduks.
  Ma teen täna ühe hea teo ega räägi sellest mitte kellelgi.
  Ma teen täna sellist, mida ma muidu teha ei viitsi, ja kui ma ikkagi tunnen, et ei viitsi, ei lase ma seda kellelgi märgata.
  Ma koostan tänaseks kindla päevakava. Võib-olla ei suuda ma sellest kinni pidada, aga ma püüan seda järgida. Ja ma hoidun kahest halvast: kiirustamisest ja otsustusvõimetusest.
  Ma usun täna - isegi kui kõik vastupidist väidavad - et Jumal hoolitseb minu eest nii suure armastusega, nagu poleks peale minu maailmas ühtegi teist inimest.
  Täna ei kavatse ma hirmu tunda. Kindlasti ei kavatse ma häbeneda oma rõõmu kõigest ilusast ja oma usku headusesse.

  Muud ülesanded

  Leeriõpilastele võib anda ülesande, et nad igal õhtul teeksid kokkuvõtte oma möödunud päevast. Järgmises leerituunis aga räägitakse kogemustest, mis nad selle tulemusena said

  PRILLID.doc

  « tagasi  üles