« tagasi

ÜLEVAADE VANAST TESTAMENDIST

EESMÄRGID

Õpilased:

 • õpivad tundma VT lugusid
 • mõistavad, kuidas VT-s Jumal tegutses ühe rahva juures
 • mõistavad VT rolli lunastusloos
 • saavad ülevaate lepingutest, mida Jumal rahvaga on sõlminud

  ABIKS ÕPETAJALE

  Kui leerikursus on lühike, võib kergelt juhtuda, et VT lood jäävad tähelepanuta või koguni leerikavast välja. Ometi on neis lugudes tegevusi ja protsesse, ilma milleta ei pruugi leeriõpilased VT vajadust ja tähendust mõista.
  Samuti on nende lugude abil võimalik tutvustada erinevaid VT isikuid, kes leeriõpilastele on tuttavad kirjandusest ( Taavet) või filmidest ( Saalomon).
  Kindlasti ei tuleb rääkida lunastusloost VT-s, sest see aitab kaasa ka mõistmisele, et Jumala soov leppimisest, on kandev teema läbi VT.

  PRAKTILISED ÜLESANDED

  Leeriõpikus on kokkuvõtvalt esitatud VT lood.
  Õpilased loevad lood läbi ja vastavad järgmistele küsimustele:
  o Mida võiksime VT isikute Aabrahami ja Moosese käest õppida?
  o Kuidas kohtleb Joosep oma vendi, kes olid ta reetnud?
  o Kuidas võiks iseloomustada esimesi kuningaid?

  Töö Piibliga

  Leeriõpilased peavad leidma 2 Mooses raamatust 10 käsku.
  Ülseandeks on võrrelda Moosese 10 käsku, katekismuse omadega.

  « tagasi  üles