« tagasi

Usk ja elu


Kas ma võin minna kirikuõpetaja juurde, kui mu hinge vaevab mure või ma olen raske patu teinud? Ning kuidas kirik suhtub pidudel täis joomisse.

Loomulikult võib taolisel puhul kirikuõpetaja juurde minna, sest kirikuõpetajate kutsumus ja ülesanne ongi inimesi nende muredes toetada ning aidata neil keerukates eluküsimustes lahendust leida.

Igal inimesel on võimalus vaimulikuga vestelda, selleks tuleb leida sobiv kogudus ja õpetaja ning vestluse aeg kokku leppida. Kui tegemist on ristitud inimesega, on võimalik läbi viia ka pihitalitus.

Piht on kirikutalitus, mille käigus inimene tunnistab vaimulikule (preestrile ehk kirikuõpetajale) oma patud ning saab need tema lahtimõistva sõna läbi andeks. Kiriku õpetuse kohaselt on Kristus andnud kirikule vastava meelevalla: "Jeesus puhus apostlite peale ja ütles neile: "Võtke vastu Püha Vaim! Kellele te iganes patud andeks annate, neile on need andeks antud, kellele te patud kinnitate, neile on need kinnitatud." (Jh. 20, 22-23)

Andekssaamine eeldab, et inimene on selgelt teadlik oma eksimustest ning kahetseb neid, samuti, et ta usub, et Jumal talle tõepoolest andestab.

Mis puutub teise küsimusse, siis kahtlemata ei näe kirik sugugi meelsasti, et keegi end "pidudel täis joob". Samas ei tähenda kristlik usk mingit keeldude-käskude süsteemi, vaid pigem seda, et inimene peab olema oma tegutsemises vaba ning vastutustundeline. Suurepärase reegli on andnud apostel Paulus: "Mulle on kõik lubatud! - Siiski kõigest ei ole kasu. Mulle on kõik lubatud! - Siiski miski ärgu saagu meelevalda minu üle!" (1. Kr. 6, 12)

Kristlastel ei ole keelatud tarvitada alkoholi, kuid inimene peab jääma alati iseenda peremeheks. Kui inimene seda ei suuda, on ta astunud üle lubatava piiri ja peaks püüdma edaspidi samast asjast hoiduda. Kui tegemist on tõsisema probleemiga, võib-olla lausa alkoholisõltuvusega, siis tuleb tõenäoliselt teha otsus loobuda täielikult alkoholist. Ka siin on vajalikud ja võimalikud kirikuõpetaja abi, tugi ning nõuanded.

Enn Auksmann
Pärnu Eliisabeti koguduse abiõpetaja
10.01.2005

�les üles