« tagasi

KÕIK KÜSIMUSED


Kas last saab ristida kui ainult üks pereliige on ristitud? Ise olen ristitud, aga abikaasa on ristimata.

Vastavalt EELK kirikuseadustiku paragrahvile 12 saab last ristida, kui vähemalt üks tema vanematest (või vastaval puhul tema hooldaja või eestkostja) on luterliku kiriku konfirmeeritud liige.

Küsimusest ei selgu, kas lapse ema on üksnes ristitud või on ta käinud ka leeris (konfirmeeritud). Kui mitte, siis peaks lapsevanem, soovitavalt muidugi mõlemad vanemad üheskoos, osalema leerikursusel ning saama konfirmatsiooni läbi kiriku täisõiguslikuks liikmeks, et seejärel lasta ristida ka oma laps.

Ka juhul, kui üks vanematest on nii ristitud kui konfirmeeritud, teine aga mitte, on soovitav vähemalt kaaluda võimalust, et ka teine lapsevanematest saab ristitud ja konfirmeeritud, kuna lapse ristimisele peab järgnema tema kasvatamine kristlikus usus ja selleks on hea, kui vanemad jagavad ühist usku ning kasvatavad last üksmeeles. Väga hea oleks sel puhul ka laulatada oma abielu. Siiski ei ole see, kui üks vanematest on ristimata ja konfirmeerimata ning abielu laulatamata, takistuseks lapse ristimisel.

Enn Auksmann
Pärnu Eliisabeti koguduse õpetaja
23.10.2007

�les üles