« tagasi

Kiriklikud talitused


Kas lutterikirikus on võimalik abielluda kui oleme kaasaga ristitud õigeusu kirikus?

Vastavalt Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku kirikuseadustiku paragrahvile 16 peavad laulatatavad olema EELK või EELK-ga osaduses oleva kiriku (nt mõne teise luterliku kiriku) konfirmeeritud liikmed, erandjuhul on laulatus võimalik siis, kui üks laulatatavatest on EELK ja teine mõne teise kiriku liige.

Seega ei ole reeglina võimalik taoliste inimeste laulatamine, kellest kumbki ei ole luterliku kiriku liige, kahjuks ei kuulu õigeusu kirik ka nende kirikute hulka, kellega EELK-l on täielik osadus.

Kui inimesed on küll ristitud õigeusu kirikus, aga ei ole selle kiriku aktiivsed liikmed, võivad nad kaaluda liitumist luterliku kirikuga. Selleks on vaja läbida leerikursus ning saada konfirmeeritud (võtta vastu leeriõnnistus). Samas ei tohiks kirikut kindlasti vahetada ainult sel põhjusel, et soovitakse laulatust mingis konkreetses EELK-le kuuluvas kirikuhoones, või sellepärast, et luterliku kiriku laulatustalitus tundub sümpaatsem. Pigem oleks õige laulatada abielu õigeusu kirikus.

Ülalnimetatud kirikuseadustiku paragrahv 16 sisaldab ka järgmist lauset: Muul juhtumil võib laulatada ainult peapiiskopi või piiskopi loal. Sellest lähtuvalt võin soovitada, et kui küsijal on mingeid olulisi põhjusi, miks ta tahab lasta oma abielu laulatada luterlikus kirikus, jäädes samal ajal õigeusu kiriku liikmeks, siis peaks ta esiteks võtma ühendust enese poolt väljavalitud EELK koguduse vaimuliku poole ning temaga nõu pidama, ja seejärel pöörduma vajadusel (kas otse või tolle vaimuliku kaudu) EELK peapiiskopi poole.

Enn Auksmann
Pärnu Eliisabeti koguduse õpetaja
19.11.2007

�les üles