« tagasi

KÕIK KÜSIMUSED


Ma sooviksin end ristida lasta. Tean, et pean leeris selleks käima, kuid kui kaua see kestab: pool aastat, mõni kuu? Kui vanad käivad leeris? Kardan, et seal on kõik lapsed (ise olen 20) ja ei tea, kas pole selleks minul liiga hilja.

Kui ristitakse, kas siis peab ise valima, kas luteri usu või katoliku vm? Mis vahe neil on? Olen kuulnud, et katoliku usk on rangem...???

Kuidas see kõik käib? Ma lihtsalt ei ole kunagi ühelgi ristimisel käinud, ega lugenud kusagilt selle kohta, kuid tahan väga end ristida lasta ja lihtsalt ei kujuta ette, kuidas see kõik käib...


Kuna ristimine on sakrament, millega Jumala sõna kohaselt kaasnevad nii tõotused kui hoiatused, on väga oluline, et inimene on ristimise vastuvõtmiseks hästi ettevalmistatud. Lapse ristimise puhul võtavad vastutuse selle eest, et laps kasvab usus ja õpib elama ristiinimesena, enda peale tema vanemad ja ristivanemad, täiskasvanud inimene aga vastutab enese eest ise.

Leerikooli kestvus on koguduseti erinev, kuid tavaliselt on minimaalseks ajaks kaks kuud. Tähtis on mõista, et nende kahe kuuga ei tohiks ammenduda inimese side kogudusega, vaid sealt see side alles algab ja inimene peab olema valmis osalema aktiivselt koguduseelus, seda eriti jumalateenistustest osavõtmise kaudu.

Leeri on võimalik minna alates 15. eluaastast, kuid tavaliselt kõigub leerilaste vanus 18 ja 25 aasta vahel, s.t. 20-aastane inimene on just parajas leerimineku eas.

Erinevusi eri kirikute vahel ei ole väga lihtne esile tuua, eriti katoliku ja luterliku kiriku vahel. Usu ja õpetuse sisu on seesama: Jumala loodud inimene vajab ühendust oma Loojaga, ja selle ühenduse loomiseks on Jumal lasknud oma ainusündinud Pojal inimeseks saada, koos inimestega elada, kannatada ja surra ning neile, kes Temasse usuvad, Tema ülestõusmise kaudu surnuist uue, igavese elu kinkinud.

Soovitan käia eri koguduste jumalateenistustel, vaadata, jälgida, kuidas väljendub koguduseliikmete usk ja vagadus, kuulata sõnumit, mida kuulutatakse, ja teha seejärel oma valik. Kui inimene siiralt otsib, siis ta ka leiab - selline on Jumala enda tõotus.

Ristimisel on oma kindel vorm ja kord, aga nii sellest kui paljust muust on võimalik saada põhjalik ülevaade just leerikoolis.

Enn Auksmann
Pärnu Eliisabeti koguduse abiõpetaja
04.02.2005

�les üles