« tagasi

Tavad


Mind ristitakse käesoleva aasta märtsis, seega paastuajal. Mind huvitab, et kas paastuajal on ristimisriietusele erinõuded? Ja üldse ka ristimisel võivad samad riided olla, mis õnnistamisel? Valget värvi?

Tegelikult on vanakiriklik traditsioon, et paastuaeg on olnud intensiivse valmistumise aeg ristimiseks ja ristimine ise on toimunud Ülestõusmispühal. Ristimine ühendab inimese Kristuse kannatuste, surma ja ülestõusmisega (Rm 6:3-14; Gl 3:26-27), päästab inimese patust, süüst ja hukatusest ning teeb meid Jeesuse Kristuse kaudu Jumala ees õigeks (Rm 3:21-26; 1Kr 6:11; 1Pt 3:18-22). Ristimine on uuestisündimise, uue elu sakrament, mille kaudu saame Jumala Püha Vaimu anni (Jh 3:5; Tt 3:4-7; vrd ka Ap 2:38-39), niisiis sobib selleks eriti hästi just ülestõusmisaeg.

Samas ei ole mingit probleemi ka selles, kui ristimine toimub paastuajal, ja sellega ei ole seotud mingeid erinõudeid. Mis puutub rõivastust, siis igal juhul on sobivaimaks värviks ristimise puhul valge, kuna see viitab uuele elule, pattude andeksandmisele ja puhtusele, mille Jumal ristimise kaudu inimesele kingib (vrd pilti pühadest Ilm 7:14: ´Need on need, kes ... on pesnud oma rüüd ja teinud need valgeks Talle veres.´)

Enn Auksmann
Pärnu Eliisabeti koguduse õpetaja
12.02.2008

�les üles