« tagasi

KÕIK KÜSIMUSED


Kas võib ühekorraga olla nii kristlane, kui ka budist ja musulmaan jne. Ehk võttes nendest usunditest kokku endale mingi kombinatsiooni. (igas usundis on häid asju).

Loomulikult võib inimene kombineerida enda jaoks mingisuguse isikliku usulise süsteemi, millesse on kaasatud meeldivaid elemente erinevatest religioonidest, ent sellisel juhul ei ole tema puhul tegemist ei kristlase, budisti ega moslemiga. Tõsiselt ja tõeliselt erinevaid religioone ühe inimesena järgida ei ole võimalik, kuna nimetatud usundid sisaldavad endas põhimõttelisi üksteisele vastukäivaid arusaamu, näiteks Jumala olemasolu ja olemuse osas.

On oluline teada, et religioon ei ole (vähemalt kristluse seisukohalt) mitte moraaliõpetus, vaid tee õndsusele. Kristliku arusaama järgi on selleks teeks üksnes Jeesus Kristus, Jumala ainusündinud Poeg, meie Õnnistegija, ja usk Temasse, kes on saanud inimeseks, võtnud enda peale inimkonna patu, kannatanud ja surnud meie eest, et meie süü oleks lepitatud, ning surnuist üles tõustes avanud neile, kes Temasse usuvad, tee igavesse ellu. Jeesus ise ütleb palves oma kannatuste eelõhtul: Igavene elu on see, et nad tunneksid Sind, ainsat tõelist Jumalat, ja Jeesust Kristust, kelle Sina oled läkitanud. (Jh 17:3)

Enn Auksmann
Pärnu Eliisabeti koguduse õpetaja
16.05.2008

�les üles