« tagasi

KÕIK KÜSIMUSED


Pereema on õigeusklik, pereisa luterlane. Raske on leida kompromissi millises kirikus ristida nende laps. Laulatus toimis mõlema usutunnistuse järgi st tseremooni viisid läbi nii õigeusu kui ka luteri õpetaja. Kas selline tseremoonia mõlema vanema usutunnistuse järgi oleks võimalik ka ristimise puhul?

Kuna ristimine liidab inimese konkreetse koguduse ja kirikuga, siis ei ole taoline oikumeeniline ristimine võimalik. Vanemad peavad jõudma äratundmisele ja kokkuleppele, millise kiriku õpetusele ja praktikale vastavalt nad tahavad oma last kasvatada, ja sellest lähtuvalt tegema otsuse, millises kirikus laps ristida.

Oluline on mõelda sellelegi, kellele usaldatakse oma lapse ristivanemate ülesanne - kas tegemist on luterliku või õigeusu kiriku liikmetega. Kuna ristivanema peamine ülesanne on aidata kaasa lapse usulisele kasvatamisele, sõltub nendegi kiriklikust kuuluvusest see, millises kirikus laps ristitakse.

Üldiselt näitab elukogemus, et on hea, kui abikaasad ja perekonnad kuuluvad ühte ja samasse kirikusse ning kogudusse, sest usuelu on oluline osa inimese igapäevasest elust ja on suurepärane, kui abikaasad ja pereliikmed saavad seda üksteisega täielikult jagada.

Enn Auksmann
Pärnu Eliisabeti koguduse õpetaja
17.06.2008

�les üles