« tagasi

KÕIK KÜSIMUSED


Olen kuulnud et islami maal seotud islami abielu õigeusus ei kehti. Kas luterluses kehtib islami abielu?

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku praegused õigusaktid ei käsitle eraldi islamiõiguse järgi sõlmitud abielu, ent kirikuseadustiku § 16 põhjal võib üldistada, et tunnustatakse igasuguse riiklikult sõlmitud abielu kehtivust. See tähendab, et kui kõnealune abielu on sõlmitud mõnel islamimaal vastavalt seal kehtivatele seadustele, siis on tegemist kehtiva abieluga.

Tõsi, kui vaatame ajaloolisi kirikuseadusesätteid, mis on kehtinud Eesti alal tegutsenud luterlikus kirikus, siis tsaariaegne, 1832. aastal kehtestatud kirikuseadus seab islamiusulise ja evangeelse luterliku kiriku liikme vahel sõlmitud abielu lubatavusele ja kehtivusele järgmised tingimused:

1. Evangeelse luterliku kiriku liikmel peab vastavaks abieluks olema konsistooriumi (kirikuvalitsuse) luba. 2. Laulatustalituse viib läbi evangeelse luterliku kiriku vaimulik kirikus kehtiva korra järgi. 3. Islamiusulisest abielupool annab kirjaliku kinnituse, et abielus sündivad lapsed saavad ristitud ja kristlikus usus kasvatatud. 4. Islamiusulisest abielupool tõotab, et ta ei tee midagi, et kallutada kristlasest abikaasat oma usku. 5. Islamiusulisest abielupool (juhul, kui tegemist on meesterahvaga) tõotab öelda lahti mitmenaisepidamisest.

Kuigi nimetatud tingimused ei seisa, nagu öeldud, praeguses kirikuseadustikus, on nende abil võimalik hinnata, kuivõrd islamiusulise ja kristlase vahel sõlmitud abielu võiks vastata luterliku kiriku arusaamale abielust.

Mis puutub kristlase ja islamiusulise vahel sõlmitud abielu lahutamisse, siis on see vajadusel kahtlemata võimalik juhul, kui kristlase usk on ohustatud või tema suhtes rakendatakse vaimset või füüsilist vägivalda (või teine abielupool praktiseerib jätkuvalt abielurikkumist).

Samas on alati kõige parem see, kui abielupooled suudavad leida üksmeele ning elada armastuses ja üksteist toetades - muidugi ei tohi kristlasest abielupool seejuures minetada oma usku, sest tegemist ei ole vaid kultuuri- ega kombeküsimusega, vaid nii tema enda kui ka ta laste hingeõndsusega.

Enn Auksmann
Pärnu Eliisabeti koguduse õpetaja
09.07.2008

�les üles